Beskytt ytterveggen

Feil isolering av kjellerveggen kan gi dårlig inneklima og risiko for sopp og råte. 

Den norske tradisjonen med å bygge og innrede kjeller er ikke uproblematisk i forhold til faren for fukt. Svært mange kjelleryttervegger er innvendig isolert, uten at det er tatt tilstrekkelig hensyn til fuktbalansen i konstruksjonen. Fukten fører ikke bare med seg dårlig inneklima og lukt, men også risiko for sopp. Fukt i konstruksjonen krever også mer energi og dermed større kostnader. Men det er mulig å isolere bort fukten.

For nye og gamle bygg

Det er mange hensyn å ta når du bygger under terreng, også avhengig av hva kjellerrommet skal brukes til.

Det å isolere utvendig blir aldri feil. Isolasjon beskytter murveggen mot klima og skiftende værforhold. Monteringsfilmen er et godt hjelpemiddel, enten du er proff eller nevenyttig selvbygger. Den er en god veiledning for både nye og eldre huskonstruksjoner.

Tørt og varmt

Den beste løsningen er at isoleringen ligger på utsiden av den murte eller støpte kjellerveggen. På den måten havner veggen i innehusklima og holder seg tørr og varm. Det oppstår heller ikke kuldebroer der innervegger og eventuelt betongdekke møter ytterveggene. Det spares også maksimalt av innvendig areal, som gir "ekstra" kvadratmeter.

Minimum halvparten utvendig

Dersom det viser seg vanskelig å bruke løsningen med all isolering på utsiden, bør det i følge SINTEF Byggforsk legges minimum halvparten utvendig. Ved høyere fuktbelastning, slik som bad, vaskerom og badstue anbefaler vi minimum 2/3 av isoleringen på utsiden.

Lange plater gjør monteringen enklere, med mulighet for å jobbe på hele etasjen i én operasjon.