Den beste løsningen er at isoleringen ligger på utsiden av den murte eller støpte kjellerveggen. På den måten havner veggen i innehusklima og holder seg tørr og varm. Etterisolering

Den beste løsningen er at isoleringen ligger på utsiden av den murte eller støpte kjellerveggen. På den måten havner veggen i innehusklima og holder seg tørr og varm.

Etterisolering av grunnmur mot terreng

Kjellerarealer som ikke er i bruk kan i mange tilfeller ombygges til å bli verdifulle deler av boligen. Utvendig isolering av grunnmur sikrer kjelleren mot fukt. 

Vi anbefaler at isolering av kjelleryttervegg skjer på utvendig side. Dette reduserer kuldebruer, samtidig som det gir en mer fuktsikker konstruksjon.

Slik gjør du det

Sikre et godt underlag

 • Betongvegg:
  • Støpesår utbedres med sementmørtel.
 • Lettklinkervegg:
  • Må pusses eller slemmes to ganger med mørtel eller annen fukttetting.

Vanntetting

 • Påse at vann ikke har mulighet til å bli liggende i overgangen mellom betongvegg og såle. Dersom det kan samle seg vann, støp en skrå kant for å lede vannet bort.
 • Påfør en dampåpen, vanntettende primer eller membran fra bunnen og en halv meter opp.
 • Dersom øverste kant av isolasjonsplatene ikke blir dekket av utvendig kledning, bør det brukes en avslutningslist av plast/metall på oversiden for å lede bort vann. Listen skrus i fugemasse mot veggen.

Sikre lufting

 • Ved store isolasjonstykkelser kan det være nødvendig å montere avslutningslist på oversiden av isolasjonen for å sikre god lufting bak husets kledning.

Isolering av sålen

 • Baksiden av isolasjonsplatene rubbes med f.eks. en håndsag for å sikre heft.
 • Platene festes ved at man punktlimer med frostsikkert, sementbasert flislim.

Isolering av veggen

 • Under terreng kan platene festes på to forskjellige måter
  • Punktlim i terningkast 5 mønster med frostsikkert, sementbasert flislim. Baksiden av isolasjonsplatene rubbes med f.eks. en håndsag for å sikre heft.
  • Fest platene mekanisk med isolasjonsplugger. Det er da viktig at disse da vinkles litt oppover for å unngå at vann renner inn mot veggen. Det er normalt tilstrekkelig med 7 plugger pr. m2.
 • Over terreng festes platene mekanisk med isolasjonsplugger. Det er normalt tilstrekkelig med 7 plugger pr. m2.

Overflatebehandling

 • Over terreng må platene pusses med minst 8 mm fiberarmert puss på grunn av sikkerhet i forhold til brann.

 

Dersom utvendig side allerede er isolert, kan det isoleres innvendig i tillegg. Dette forutsetter at minst halvparten av isolasjonen blir liggende på utvendig side av kjellerytterveggen.

Slik gjør du det:

 • Undersøk om kjelleren er tørr. Er det fuktig, drener og isoler ytterligere på utvendig side.
 • Stenderne monteres ca. 2 cm fra veggen. Ved bruk av 48 x 48 mm eller 48 x 73 mm stendere kan du benytte henholdsvis 70 eller 100 mm isolasjon som monteres helt inn til veggen, men husk at halvparten av total isolasjontykkelse skal ligge på utvendig side. Bunnsvill skal settes på et kapillærbrytende sjikt av f.eks. GLAVA® Svillunderlag.
 • GLAVA® plate/rull monteres mellom stenderne. Isoler bak sviller og stendere.
 • Monter diffusjonsåpent platelag.

Bruk av dampsperre
Generelt bør man være forsiktig med bruk av dampsperre i kjelleryttervegg. Utgangspunktet bør være at dersom minst halvparten av isolasjonen ligger på utsiden av veggen kan man sløyfe dampsperren i vanlige tørre rom. Det bør heller ikke benyttes veggplater eller maling med stor dampmotstand. Benyttes panel anbefaler vi at det monteres en vindsperre før panelet for å eliminere evt. støv.

 

Beskytt ytterveggen

Feil isolering av kjellerveggen kan gi dårlig inneklima og risiko for sopp og råte. 

Den norske tradisjonen med å bygge og innrede kjeller er ikke uproblematisk i forhold til faren for fukt. Svært mange kjelleryttervegger er innvendig isolert, uten at det er tatt tilstrekkelig hensyn til fuktbalansen i konstruksjonen. Fukten fører ikke bare med seg dårlig inneklima og lukt, men også risiko for sopp. Fukt i konstruksjonen krever også mer energi og dermed større kostnader. Men det er mulig å isolere bort fukten.

For nye og gamle bygg

Det er mange hensyn å ta når du bygger under terreng, også avhengig av hva kjellerrommet skal brukes til. Det å isolere utvendig blir aldri feil. Isolasjon beskytter murveggen mot klima og skiftende værforhold. Monteringsfilmen er et godt hjelpemiddel, enten du er proff eller nevenyttig selvbygger. Den er en god veiledning for både nye og eldre huskonstruksjoner.

Tørt og varmt

Den beste løsningen er at isoleringen ligger på utsiden av den murte eller støpte kjellerveggen. På den måten havner veggen i innehusklima og holder seg tørr og varm. Det oppstår heller ikke kuldebroer der innervegger og eventuelt betongdekke møter ytterveggene. Det spares også maksimalt av innvendig areal, som gir "ekstra" kvadratmeter.

Minimum halvparten utvendig

Dersom det viser seg vanskelig å bruke løsningen med all isolering på utsiden, bør det i følge SINTEF Byggforsk legges minimum halvparten utvendig. Ved høyere fuktbelastning, slik som bad, vaskerom og badstue anbefaler vi minimum 2/3 av isoleringen på utsiden.

Lurer du på noe. Ta kontakt med en av våre dyktige fagfolk, så hjelper vi deg.

Hold deg oppdatert! Meld deg på vårt nyhetsbrev.