Isolering av gulv mot bakke eller friluft med GLAVA isolasjon. Etterisolering

Isolering av gulv mot friluft er ofte nødvendig i eldre hus.

Etterisolering av gulvbjelkelag mot friluft

I eldre hus og hytter med lav grunnmur og kryperom, er det særdeles viktig å ha et godt isolert gulvbjelkelag.

Eventuell gammel isolasjon og stubbloft fjernes. Vær nøye med isoleringen ytterst ved kantbjelken. Er det mangelfull vindtetting må dette utbedres før isoleringsarbeidet starter.

GLAVA® plate/rull monteres mellom bjelkene. Hvis senteravstanden mellom bjelkene ikke er 600 mm, kappes isolasjonen med 10 mm overmål.

Under isolasjonen og bjelkene festes så en vindsperre; bruk VEMPRO™ vindpserre eller andre vindsperrer av et syntetisk materiale, grunnet ev. fukt.
Løsningen med krypkjeller er en fuktutsatt løsning, og det har vært mange fuktskader.  Det er viktig at kryperommet er godt ventilert, så sørg for at alle ventiler i muren står åpne. Det kan med fordel legges en plastfolie på bakken i tillegg for å hindre fuktavdunsting fra grunnen. Fuktskadene skyldes ofte perioder med høy relativ fuktighet og tempreraturer over 5 grader C. Selv når kryperommet er godt ventilert med uteluft vil den relative fuktigheten være høy, spesielt om sommeren, fordi temperaturen ute er høyere enn inne i kryperommet. Massene i bakken kan holde på kulde og gjør at varmen stiger saktere i kryperommet enn ute. 
Det kan derfor med fordel legges isolasjonsplater/matter, f.eks. GLAVA® Vintermatte på bakken for å dempe/utjevne temperaturforskjellen.

Lurer du på noe. Ta kontakt med en av våre dyktige fagfolk, så hjelper vi deg.

Hold deg oppdatert! Meld deg på vårt nyhetsbrev.