Etterisolering

Etterisolering

Etterisolering av gulvbjelkelag mot kjeller

I hus med høy kjeller er det som regel forholdsvis enkelt å isolere gulvet mot 1. etasje fra undersiden.

Fyll det eksisterende bjelkelaget med GLAVA® Plate/Rull.

Hvis isolasjonen må kappes, kappes den med 10 mm overmål på bredden og min. 10 mm overmål i lengderetningen.

Vær nøye med isoleringen ytterst ved kantbjelken. Er det mangelfull vindtetting må dette utbedres før isoleringsarbeidet starter.

På undersiden av bjelkene/isolasjonen monteres VEMPRO™ vindpserre eller vindsperre av gips-/trefiberplater.

Kledning av plater kan erstatte bruk av vindsperre, men skal det brukes panel så skal det monteres en vindsperre på undersiden av bjelkelaget før panelet monteres.