Etterisolering

Start etterisoleringen på loftet. Det er enkelt å utføre og gir de største energibesparelsene. GLAVA® rulles ut mellom bjelkene.

Etterisolering av loft

Isoler loftet og utnytt rommet under skråtaket. Varmen stiger opp og det er spesielt lønnsomt å ha et godt isolert tak. 

Vi starter etterisoleringen på loftet hvor det er enkelt å utføre og vil gi de største energibesparelser. GLAVA® rulles ut mellom bjelkene.

Gode grunnmer til å etterisolere loftet:

  • Etterisolering av loft er både enkelt og lønnsomt å gjøre.
  • Innredning av loftsrom gir et rimelig tilleggsareal  i boligen.
  • Varmen stiger opp og det er spesielt lønnsomt å ha et godt isolert tak.
  • For å hindre varmetap fra rommet under, er det enkelt og effektivt å øke isolasjonstykkelsen.
  • Etterisolering av loft er en veldig god investering for boligen.
  • Når du skal ettersiolere taket eller loftet er det viktig å opprettholde luftingen.
  • Dampserren hindrer at varm, fuktig inneluft trenger inn i konstruksjonen. Dampserre skal alltid ligge på den varme siden av isolasjonen.

På begynnelsen av 1960-tallet ble det vanlig å bygge hus med fabrikkfremstilte W-takstoler. Krypeloft i hus fra 1960 - 1980-tallet har ofte ikke mer enn 10-15 cm isolasjon i tak. I forhold til dagens standard er disse takene for dårlig isolert. Det lønner seg å etterisolere disse husene.

Standard isolasjon er tilpasset en senteravstand på 600 mm. Er avstanden større eller mindre må isolasjonen skjæres med 10 mm overmål. Best utnyttelse av isolasjonsmaterialet får du ved å bruke ruller. Rullene er spesielt godt komprimert ved pakking, og de er lette å få brakt opp gjennom trange loftsluker.

Total isolasjonstykkelse bør være opp mot 350 mm, som er på nivå med byggeforskriftene for nye boliger. Legg isolasjonen i to lag hvor det første laget fyller opp bjelkelaget. Hvis den gamle isolasjonen er skadet, tråkket sammen eller ikke ligger tett i fakket, bør den skiftes ut med ny isolasjon. Neste lag rulles på tvers av bjelkene. Unngå å tråkke i isolasjonen, legg ut gangbord mens du arbeider.

Skal du ha gulv, helt eller delvis, må det fóres opp til en høyde som tilsvarer isolasjonens tykkelse. Bruk rupanel eller bord med gliper på 10 mm, og ikke plater med høy dampmotstand (som spon).

ETTERISOLERING AV KALDT LOFT
Loftet skal ha lufting langs ytterveggene
(raftet) eller i gavlveggene. Luftespalten skal aldri være mindre enn 50 mm og kan lages på flere måter. Ute ved raft er det ofte trangt så derfor anbefaler vi bruk av GLAVA® Rafteplate som er en formskåret glassullplate innpakket i impregnert kraftpapir. Rafteplaten skyves ut i raft til det er min. 50 mm avstand mellom rafteplate og taktro. Alternativt kan en vindsperre på rull benyttes i kombinasjon med lekter som festes inn på siden av sperrene/takstolene. For å hindre at kald luft trenger ned i isolasjonen kan man enten bruke papirbelagt isolasjon eller legg en stripe med vindsperre fra raftet og 1 meter inn i rommet.

Det er også viktig å tenke på bruken av dampsperre. Dampsperren skal hindre varm, fuktig inneluft fra å trenge ut i en kald konstruksjon og skal alltid ligge på den varme siden av isolasjonen.  I tillegg fungerer dampsperren som en luftsperre og er med på å redusere varmetapet. Det er viktig at dampsperren er helt tett. Manglende dampsperre eller utettheter i denne kan forårsake kondens og mulige skader som sopp- og råteskader.

Vær klar over at en dampsperre i deler av boligen vil øke fuktbelastningen på de delene som ikke har det. En dampsperre kun i taket vil øke fuktbelastningen på veggene og omvendt.

Innfelte downlights i tak mot kaldt loft kan være en kilde til store varme- og luftlekkasjer, med fare for fuktskader. Vi anbefaler derfor ikke bruk av dette i selve takkonstruksjonen. I tilfelle bør det bygges en nedsenket himling, for montering av downlights, slik at dampsperren beholdes inntakt. Bruk av LED - downlights begrenser nedforingshøyden. Ta kontakt med autorisert elinstallatør.

Lurer du på noe. Ta kontakt med en av våre dyktige fagfolk, så hjelper vi deg.

Hold deg oppdatert! Meld deg på vårt nyhetsbrev.