Skal du innrede oppholdsrom på loftet er det nødvendig å isolere godt og riktig. Etterisolering

Skal du innrede oppholdsrom på loftet er det nødvendig å isolere godt og riktig. Foto: Mesterhus, Sigbjørn Lenes

Etterisolering av tak på loft

Drømmen om mer plass lar seg ofte realisere gjennom endring av loftsrommet. Skal du innrede oppholdsrom på loftet er det nødvendig å isolere godt og riktig. Ved å innrede loftsrom vil dette gi et rimelig tilleggsareal til boligen.

Etterisolering fra innsiden

Slik går du frem:

 • For å sikre lufting under taktro er det vanlig å fore ned med 48 mm lekter inntil og oppunder taktro på sperren eller takstolen.
 • På disse lektene festes et vindsperresjikt av duk eller plater, som klemmes med tynne lekter. Vi anbefaler bruk av duk som kappes og rulles uavbrutt i hele sperrens lengde.
 • Benyttes det vindsperre av plater gjøres som følger: Begynn øverst slik at skjøtene, som må overlappes med 150 mm, blir liggende riktig i forhold til avrenning av fukt.
 • Hvis det er tett ute ved raftet må det åpnes slik at luften kan passere fritt inn i luftespalten mellom taktro og vindsperre.
 • Det er lurt å sette på insektsnett over luftespalten for å unngå vepsebol og lignende.
 • Etter å ha fått på plass luftingen fylles fakkene med GLAVA® isolasjon.
 • Dampsperren monteres.

Isolasjonen kappes til med minimum 10 mm overmål i lengderetningen. GLAVA® Rull gir best utnyttelse av isolasjonsmaterialet når det er varierende sperreavstand. Isolasjonstykkelsen bør være på høyde med dagens standard. Endeveggen lektes ut med stendere i senteravstand 600 mm. Hvis stenderverket er for lite må det lektes ut i henhold til isolasjonstykkelsen.

Dampsperren festes til sperrene/stenderne. Pass på å være nøye med dampsperren slik at det blir tettest mulig (overlapping og klemming av skjøtene) for å hindre luftlekkasjer. Så monteres kledning av plater eller panel. Brukes det panel skal dampsperren klemmes med egne lekter, fordi panelen ikke klemmer dampsperren tilstrekkelig alene.

Etterisolering fra utsiden

Har du planer om å legge om taket kan det være et alternativ å isolere/etterisolere taket fra yttersiden.

Slik går du frem:

 • Den gamle taktekkingen sammen med sløyfer, lekter og papp, og ev. gammel taktro fjernes.
 • Om nødvendig må taksperrene påfores for å oppnå ønsket isolasjonstykkelse. Vi anbefaler at det isoleres i henhold til dagens krav, som er 300-350 mm isolasjon.
 • Fyll opp med GLAVA® isolasjon.
 • Bruk gjerne kombinert undertak og vindsperre, VEMPRO™ R+/RN. Fordelen ved å bruke kombinert undertak og vindsperre, er at man slipper å lage et separat luftsjikt, noe som sparer høyde.

Taket luftes nå mellom taktekkingen og undertaket. Det anbefales at primærtekkingen legges rett etter at undertaket er montert.

Dampsperren er viktig. Er det ikke allerede montert en dampsperre så må dette gjøres fra innsiden.

Hus bygget før 1950 har som regel større eller mindre avstand mellom sperrene enn det som er vanlig i dag. Det kan da være fordelaktig å isolere mellom de opprinnelige sperrene. Isolasjonen kappes til med minimum 10 mm overmål i lengderetningen. GLAVA® Rull gir best utnyttelse av isolasjonsmaterialet når det er varierende sperreavstand.

Lurer du på noe. Ta kontakt med en av våre dyktige fagfolk, så hjelper vi deg.

Hold deg oppdatert! Meld deg på vårt nyhetsbrev.