Når du likevel skal skifte kledning, bør du etterioslere ytterveggen samtidig. Etterisolering

Etterioslere yttervegg samtidig med skifting av utvendig kledningen. Det øker komforten i boligen og sparer energi.

Etterisolering av yttervegg

Når du likevel skal skifte kledning og rehabilitere boligen utvendig, bør du etterioslere ytterveggen samtidig. Det gjør huset mer energieffektivit, gir bedre innemiljø og øker komforten.

Hvordan etterisolere ytterveggen?
Når du skal skifte utvendig kledning på huset bør du planlegge å etterisolere samtidig. Etterisolering kan gjøres både utenfra og innenfra. Bygningsteknisk er det en god løsning å isolere utenfra, også fordi det er lettere å gjøre jobben samtidig som huset fortsatt er beboelig. Husk vindsperre. Det er ikke isolasjonen i seg selv som isolerer, men den stillestående luften som oppstår inne i isolasjonen. Det er den viktige årsaken til at vi bruker vindsperre.

Skift vinduer og dører når du først skifter kledning. Det sparer mye arbeid og gir boligen økt komfort og bedre energieffektivitet med vinduer etter dagens krav.  
Tett rundt vinduer og dører med GLAVA® dyttestrimmel. Les mer om etterisolering av vinduer og dører

Etterisolering av bindingsverk og reisverk
Med bindingsverk og reisverk menes generelt en veggkonstruksjon med rammeverk av sviller og bærende stolper.

Har du en trekkfull bolig, og ønsker deg varme og lune oppholdsrom?
Vi pleier å forklare det slik: Hvis du i dag fyrer mye for å holde 20 grader inne, så kan du fyre mindre for å få 22 grader med etterisolerte vegger. Jo eldre huset ditt er, desto mer vil du hente på å etterisolere ytterveggene.

Utvendig isolering

 • Vi anbefaler at eksisterende kledning fjernes, slik at man får kontroll på hele veggen.
 • Fjern deretter alt av papp eller platelag, helt inn til bindingsverket.
 • Om isolasjonen ser fin ut, det vil si ikke full av støv o.l, er spenstig og fyller hulrommet godt, trenger man ikke bytte ut isolasjonen.
 • Før utforingen monteres må det festes en vindsperreremse som brettes opp rundt bunnsvillen. Bruk en ca. 250 mm bred vindsperreremse.
 • Fest deretter bunnsvillen (denne vil da klemme fast vindsperreremsen) og utforing i ønsket tykkelse (98 mm utforing – 100 mm isolasjon).
 • Plasser isolasjonen i utforingen.
 • Monter deretter vindsperren. Det er viktig at vindsperreremsen avsluttes opp bak selve vindsperren. Monter lekter og klem skjøtene på vindsperren mot utforingen.
 • Klem vindsperreskjøtene i bunnen av veggen med en klemlekt mellom de vertikale lektene. Klemlekten for vindsperren i bunnen må være tynnere enn de vertikale lektene for ikke å stenge for drenering og ventilering av hulrommet.
 • Vindsperren klemmes mot toppsvillen, og skjøtes sammen med vindsperren (raftepappen) mellom takstolene.
 • Ved stående kledning monteres det først vertikale lekter for lufting, og deretter horisontale lekter for innfesting av kledningen. Ved liggende kledning, monteres kledningen direkte på de vertikale lektene.
 • Pass på at det er drenering og lufting bak kledningen.

Innvendig isolering

 • Ved innvendig isolering bør du fjerne all tapet, plater, panel o.l helt inn til selve bindingsverket. Du har da fullstendig oversikt over hvordan veggen ser ut på innsiden.
 • Det samme gjelder her, ser isolasjonen fin ut, det vil si spenstig, ikke full av støv o.l og fyller hulrommet godt, trenger man ikke bytte ut isolasjonen.
 • Er det montert dampsperre i veggen, vil ofte isolasjonen være intakt.
 • Dampsperren bør likevel fjernes, slik at man får montert en ny helt tett dampsperre
 • Lekt utforing i ønsket tykkelse og monter isolasjon. Her det viktig å tenke på plassering av dampsperren om man skal ha inntrukket dampsperre (minst 3 ganger så mye isolasjon på utsiden av dampsperren, i forhold til innsiden).
 • Du kan gjerne krysslegge isolasjonen og montere inntrukket dampsperre. Da legges alle el. kabler uten at det lages hull i dampsperren.
 • Monter ønsket innvendig kledning.

Mange ønsker å benytte seg av blåseisolering. Man bør ikke etterisolere reisverksvegger med blåseull om man ikke monterer ny, luftet kledning ytterst. Eventuelt kan man fylle hulrommet med blåseull deretter lekte ut og isolerer med ytterligere 50-100 mm isolasjons før vindsperren monteres.

Det er viktig at veggene får en ventilert kledning med vindtetting. Vær nøye ved monteringen av vindsperren, slik at man unngår luftlekkasjer inn i konstruksjonen.

Dampsperren er viktig. Er det ikke allerede montert en dampsperre bør dette gjøres fra innsiden. Vær klar over at en dampsperre i deler av boligen vil øke fuktbelastningen på de delene som ikke har det. Allikevel anbefales det å bruke dampsperre i kombinasjon med økt ventilasjon, ventiler i vegg e.l.

Hva er bindingsverk og reisverk?
Med bindingsverk og reisverk menes generelt en veggkonstruksjon med rammeverk av sviller og bærende stolper.

Fra omkring 1900 ble det arbeidet mye med å utvikle bindingsverk som byggesystem. Spesielt i USA ble det utviklet flere typer bindingsverk som var mer materialbesparende enn reisverk. Istedenfor stolper i store dimensjoner ble det brukt stendere med mindre dimensjoner, men plassert tettere.

Reisverk består av en rammekonstruksjon av stolper og sviller der mellomrommet er utfylt med vertikale planker eller stolper. Reisverksveggene frem til siste halvdel av 1800-tallet var av tømmer. Fra ca. 1850 til ca. 1924 var det vanlig med reisverkvegger med planker som utfylling. Innvendig ble det satt opp ett eller to lag ull- eller cellulosepapp og kledning. På utvendig side ble det gjerne lagt to lag impregnert papp, omhyggelig bøyd rundt hjørner og sviller og forbi etasjeskillere. Den utvendige kledningen ble enten utlektet eller montert rett på svillene, slik at det ble et luftrom på 35 – 70 mm mellom papp og kledning. I gamle reisverkvegger finner du gjerne både ull- og cellulosepapp som isolasjon. Det kan være gode grunner for å erstatte det med moderne isolasjon.

Fra 1920 til 1950 var det vanlig å bygge grove bindingsverkskonstruksjoner av tre. Utover på 1950-tallet ble det mer vanlig å bygge lette bindingsverksvegger. Noen av veggene fra denne perioden har ikke annen isolasjon enn selve hulrommet inne i veggen, mens andre vegger kan være helt eller delvis fylt med sagflis, kutterspon, bølgepapp eller andre materialer.

Lurer du på noe. Ta kontakt med en av våre dyktige fagfolk, så hjelper vi deg.

Hold deg oppdatert! Meld deg på vårt nyhetsbrev.