Isolerte mursystemer

Duken er enkel å håndtere

Radon

Nye bygg må utføres med radonforebyggende tiltak. GLAVA® radonsperre leveres sammen med Ringmur og Trollveggen mursystemer.

Radon er en forurensing som kan skade inneluften fra grunnen. Hver tiende nordmann bor i helseskadelig radonkonsentrasjon, (Statens strålevern). Det er viktig å hindre innsig av strålefarlig radongass.

Byggereglene i ny TEK sier at en bygning skal prosjekteres og utføres med radonforebyggende tiltak. Bygninger som er beregnet for varig opphold skal ha radonsperre mot grunnen. 

Med en tykkelse på bare 0,3 mm er duken enkel å håndtere

Med en tykkelse på bare 0,3 mm er duken enkel å håndtere

GLAVA® Radonsperre er en sterk duk, kun 0,3mm, som beskytter mot stråling. Produktet er omfattende testet og sertifisert av SINTEF. Duken er elastisk og lett å legge.

GLAVA® Radonbrønn 200, 500 og GLAVA® Radonlokk
GLAVA® Radonbrønn 200 og 500 kan benyttes som radonbrønn i eksisterende bygninger eller som tilrettelegging for radonbrønn i nye bygninger, jfr. TEK10 §13-5. Produktene kan benyttes i alle småhus og større bygninger der det skal tilrettelegges for trykkendring/ventilering av byggegrunnen. Begge brønnene er tilpasset 110 mm ventilasjonskanal eller PVC-rør

Løsning med GLAVA® Trollveggen
Dersom GLAVA® Radonsperre monteres sammen med GLAVA® Trollveggen med såleblokk, klemmes radonsperren mellom såleblokk og første rad med Trollveggen-elementer. Radonsperren må ikke gå lengre inn enn til nærmeste liggende jern i såleblokken, men skal være minimum 3 cm inn i betongveggen

På støpt såle med fundamentskinne: Monteres GLAVA® Trollveggen på et støpt fundament, legges duken inntil de oppstikkende jernene, og det skytes fast GLAVA® Trollveggen Fundamentskinne.

Løsning med GLAVA® Ringmur
Ved montering sammen med GLAVA® Ringmur klemmes radonsperren mellom murkrone og ytterveggens bunnsvill.

Løsning med GLAVA® L-element
Ved montering sammen med GLAVA® L-element anbefaler vi å legge GLAVA® Radonsperre i bruksgruppe B, mellom EPS og støpt gulv. Et glidesjikt av 0,8 mm plast legges som beskyttelse mellom radonsperren og støp.

 GLAVA® Radonfugemasse er en butylbasert plastisk-elastisk fugemasse beregnet for skjøting og fuging av alle typer radon- og fuktsperrer. Massen hefter godt til betong, plast, tre, metall og stein og er bestandig mot vann. GLAVA® Radonfugemasse brukes også der det er behov for ekstra tetting rundt gjennomføringer og skjøter i membranen.

Lurer du på noe. Ta kontakt med en av våre dyktige fagfolk, så hjelper vi deg.

Hold deg oppdatert! Meld deg på vårt nyhetsbrev.