Idrettsanlegg

Idrettsanlegg

Høye krav til jevne flater og kvalitet gjør det lønnsomt å frostsikre med STYROFOAM™ istedenfor å masseutskifte telefarlig masse.

Med STYROFOAM™ kan man unngå teledannelse i bakken, med risiko forujevnheter og minsket bæreevne når telen går. Isolerte baner gjør det mulig å forlenge sesongen betydelig. Vårsolen kommer raskt til å tiner og tørker overflaten, slik at vårsesongen kan innledes tidlig. Om høsten vil en godt bygget og vel drenert idrettsbane isolert med STYROFOAM™ kunne by på ypperlige forhold langt etter at frosten er kommet. Å kunne bruke en idretsarena under så stor del av året som mulig er positivt fra brukernes synsvinkel. Men det er også god økonomi å bruke investeringene maksimalt. Ønske om å raskt komme i gang om våren kolliderer med perioden når telen går ut av bakken. Det er derfor viktig å isolere undergrunnen slik at tele ikke dannes. De isolasjonsmaterialene som skal brukes må oppfylle høyt stilte krav, som for eksempel:
- meget lav vannabsorbsjon ved diffusjon, NS EN 12088

- god varm isolasjonsevne i hele anleggets levetid

- materialet må ikke påvirkes når det utsettes for belastning av frysning/smelting ved temperaturforskjeller (NS EN 12091)

- god holdfasthet mot mekanisk og kjemisk påvirkning

STYROFOAM oppfyller samtlige av disse krav. Tenk på at de største belastningene på isolasjonsmaterialet skjer i løpet av anleggsperioden.

Lurer du på noe. Ta kontakt med en av våre dyktige fagfolk, så hjelper vi deg.

Hold deg oppdatert! Meld deg på vårt nyhetsbrev.