Idrettsanlegg

Kunstisbaner

Kunstisbaner isoleres for å unngå telehiv som kan resultere i ujevnt underlag og for å spare energi.

Å planlegge og bygge et anlegg for kunstisbaner er en meget kompleks oppgave. Det er derfor ikke mulig å ta stilling til alle forutsetninger her.

Det er ikke alltid nødvendig med undervarme i kunstisbaner med sesongdrift med tanke på telebeskyttelsen. Undervarmen kan erstattes med større isolasjonstykkelse så lenge sesongen ikke overstiger 6 måneder.

Anlegg uten undervarme dimensjoneres av spesielt kvalifiserte rådgivere, derfor presenteres ingen ferdige dimensjoneringsregler. Den enkleste kunstisbanen består av en grusbelagt flate med nedgravde kjølerør og tilhørende kjøleanlegg. Men for å opnå et sportslig og økonomisk tilfredsstillende anlegg, må følgende komplementeringer gjøres:

-  telesikring av bakken for å unngå stor teleforskyvning og langvarige skader

-  isolasjon for å begrense energi forbruket og gjøre det mulig å regulere temperaturen og rask isdanning/smelting

-  eventuell undervarme for å hindre permafrost ved langvarig drift. Hvis sesongen dog ikke overstiger 6 måneder kan undervarmen mange ganger erstattes med økt isolasjonstykkelse - en klart kostnadsbesparende måte

-  et baneanlegg av et godt materiale, egnet for andre aktiviteter, når banen ikke er isbelagt

Les mer på side 27 og utover i brosjyren: Isolering av mark- og anleggsarbeider.

Lurer du på noe. Ta kontakt med en av våre dyktige fagfolk, så hjelper vi deg.

Hold deg oppdatert! Meld deg på vårt nyhetsbrev.