Idrettsanlegg

Styrofoam sikrer gode baner og lange sesonger

På en gressbane kan selv en liten tue ødelegge for godt spill. På en bane med kunstgress vil ujevnheter gjøre banen like ubrukelig. Høye krav til jevne flater og kvalitet gjør det derfor lønnsomt å frostsikre med STYROFOAM™ plater fremfor å bytte ut store masser fra underlaget. Man sparer dermed både tid og penger.

Med STYROFOAM™ plater kan man unngå teledannelse i bakken med risiko for ujevnheter og minsket bæreevne når telen går ut av bakken. Platene fanger opp jordvarme og holder grunnen frostfri, dessuten vil baner som er isolert på denne måten gjøre det mulig å forlenge sesongen betydelig. Vårsolen kommer raskt til og tiner og tørker overflaten, slik at sesongen kan innledes før kalenderen viser at det er vår. Om høsten vil en godt bygget og vel drenert idrettsbane isolert med STYROFOAM™ kunne by på ypperlige forhold lenge etter at frosten er kommet. Det er viktig for brukerne at en idrettsarena kan brukes store deler av året. Det er også god økonomi å bruke investeringene maksimalt. Ønsket om å raskt komme i gang om våren kolliderer med den naturlige perioden når telen går ut av bakken. Det er derfor viktig å isolere undergrunnen slik at tele ikke dannes.

På kunstgressbaner med varmeanlegg vil isolasjonsplatene hindre at varmen søker nedover i bakken og vekk fra banedekket. Hensikten med oppvarming er å få anlegg som kan brukes hele året. En fullgod varmeisolering med STYROFOAM™ er en forutsetning for at driftskostnadene ikke skal bli uoverkommelige. STYROFOAM™ er et produkt som har vært i produksjon i mange år. Alt på 1970-tallet ble slike plater brukt på Aspmyra stadion i Bodø.  Det er hevet over enhver tvil at disse ”Styrofoamplatene” beholder sin isolasjonsevne, også etter å ha vært nedgravet i årevis. Nylig ble slike plater tatt opp for inspeksjon etter å ha ligget 27 år i bakken. Fremdeles hadde platene de samme egenskapene som da de var nye. De hadde knapt trukket til seg fuktighet og viser at materialet beholder isolasjonsevnen tiår etter tiår. Derfor belaster ikke frysing og smelting materialet, som heller ikke lar seg påvirke mekanisk eller kjemisk.

- Derfor mener vi at selv 50 år etter at de blir lagt ut vil platene på fungere etter hensikten.

Lurer du på noe. Ta kontakt med en av våre dyktige fagfolk, så hjelper vi deg.

Hold deg oppdatert! Meld deg på vårt nyhetsbrev.