Samferdsel

Veianlegg

Det er blitt vanligere å teleisolere veier med høyeffektive isolasjonsmaterialer.

Ved å isolere med STYROFOAM™ kan man forenkle telebeskyttelsen i nye og eksisterende veier radikalt. Man har isolert veier med STYROFOAM™ i over 34 år. Det eldste objektet i Norge er forsøksfelt Kjellstadveien 1966. Fordelene med STYROFOAM™-produktene er mange, både for eiere og brukere. En forbedret telebekyttelse minsker kostnadene for vedlikehold betraktelig. En vei uten teleskader gir økt sikkerhet. En jevnere vei innebærer bedre kjørekomfort, samtidig som bensinforbruket minsker med store miljøgevinster som følge. Ved å bruke STYROFOAM™ ved teleisolasjon av eksisterende veier kreves mindre inngrep i veikonstruksjonen.

Spesifikasjoner
Hovedkrav som stilles til isolasjonsmaterialer for veier:

-  tilstrekklig isolasjonsevne mot frost i telefarlig grunn ikonstruksjonens levetid (50 år).

-  tilstrekklig holdbarhet og trykkfasthet for lang-og korttidsbelastninger.

-  meget lav vannabsorbsjon ved diffusjon (NS EN 12088)

-  meget lav vannabsorbsjon ved frysning/tining i fuktig miljø (NSEN 12091)

Andre viktige krav er at motstandsevnen mot miljøpåvirkninger er god og at konstrukksjonsmetodene er enkle og sikre.

Les mer om veianlegg fra side 14 i brosjyren: Isolering av mark- og anleggsarbeider.

Lurer du på noe. Ta kontakt med en av våre dyktige fagfolk, så hjelper vi deg.

Hold deg oppdatert! Meld deg på vårt nyhetsbrev.