Telesikring

Telesikring av adkomstvei og innkjørsel

Asfalterte,stenbelagte innkjørsler med telehiv og telesprekker er ingen tjent med. Omlegging er kostbart! 

Legg heller inn en telesikring med markisolering av STYROFOAM™ 250 SL-A-N. Gjelder personbiler opp til 3,5 tonn. Ved større belastning brukes STYROFOAM™ 300.  

Slik gjør du:

1.    Bestem isolasjonstykkelse og lengde på utstikk (L1). Beregn gravedybden.

2.    Grav ut til riktige dybde og bredde.

3.    Avrett underlaget etter behov med grus, sand eller finpukk slik at isolasjonsplatene får et stabilt og plant underlag.

4.    Legg ut markisoleringen.

5.    Sett kantsteinene i mørtel.

6.    Fyll opp med 200 mm finpukk i oppkjørselen.

7.    Fyll tilbake (200 - 300 mm) matjord på utsiden.

8.    Finpukklaget (200 mm) mettes og avrettes med subbus i toppen.

9.    Det asfalteres.

Det kan også legges heller eller belegningsstein istedenfor asfalt. Oppbyggingen av lagene blir da som vist på side 7 i brosjyren "Telesikring".

Lurer du på noe. Ta kontakt med en av våre dyktige fagfolk, så hjelper vi deg.

Hold deg oppdatert! Meld deg på vårt nyhetsbrev.