VA-Isolering

Frostsikring av sekundær- og stikkledninger

Sekundærledninger er betegnelsen på private fellesledninger i et boligfelt, og stikkledninger er ledningene inn til hver enkelt bolig, se fig. 1. Som det fremgår av fig.1 kan dette rørnettet utføres på forskjellige måter. Det vanlige er å bruke fellesgrøfter for vann og avløpsledninger.

Det karakteristiske for sekundær- og stikkledninger er at de er dimensjonert for forbruk og har derfor små dimensjoner. Rørdimensjonene for vannledningene vil da gjenspeile vannføringen. Vannledningene er idag normalt utført i plast (polyetylen), og har utvendig/innvendig rørdiameter fra 32/26 mm til 75/61 mm. Rørene har derfor relativ stor godstykkelse, 3 til 7 mm som til en viss grad vil tjene som rørisolasjon. Polyetylenplast har en varmeledningsevne på 0,25 W/mK. Da disse vannledningene inneholder relativt lite vann, vil de ved driftsstans bare i beskjeden grad tåle frost hvis de ligger i frostsonen. Tilsvarende har spillvannsledningene i sekundær- og stikkledningsnettet en diameter fra 90 mm opp til 125 mm med hoveddimensjonen 110 mm. Også disse rørene er normalt utført i forskjellige typer plastmaterialer.

Lurer du på noe. Ta kontakt med en av våre dyktige fagfolk, så hjelper vi deg.

Hold deg oppdatert! Meld deg på vårt nyhetsbrev.