VA-Isolering

Grunne VA-ledninger gir stor gevinst

Ved å isolere VA-anlegg med STYROFOAM™ foretas direkte miljømessige og økonomiske besparelser ettersom grunne grøfter kan benyttes. Grunne grøfter fører til mindre setninger i bakken, lavere risiko for påvirkning av grunnvannet og ikke minst at drift- og vedlikeholdskostnadene holdes nede ved at rørledningene blir lettere tilgjengelige.

Les artikkelen som PDF

Kostnadsbesparelser
Frostisolering av VA-ledninger gir anleggsmessige store besparelser i form av mindre graving, sprengning og gjenfylling. I tillegg vil reparasjoner og utskiftninger bli vesentlig
enklere. Bruk av isolasjon gir grunnere grøfter og åpner for en rasjonell, økonomisk samordning av alle tekniske anlegg i fellesgrøfter, se tabell 1. Hvis man samtidig tar i bruk såkalt «lett kommunalteknikk» som omfatter en koordinert opparbeiding av alle tomtetekniske arbeider, vil både økonomi – og miljøgevinstene bli meget store.

Sparepotensialet ved koordinert opparbeiding og bruk av grunne grøfter
  Ledninger Veier Tomteopparbeidelse
Økonomisk, miljøvennlig regulering, veiføring, grøftetraséer etc. 13% 13% 2%
Koordinerte kommunal- og tomtetekniske arbeider 2% 2% 34%
Frostsikring og samordning av tekniske anlegg 40% 32% 1%
Koordinert opparbeidelse 55% 47% 37%

Lurer du på noe. Ta kontakt med en av våre dyktige fagfolk, så hjelper vi deg.

Hold deg oppdatert! Meld deg på vårt nyhetsbrev.