Temaveiledninger

Temaveiledninger TPF informerer og felt studier

Denne siden gir en oversikt over bransjedokumentene TPF informerer og feltstudier gjort for kompakte tak

Takprodusentenes forskningsgruppe (TPF) består av produsenter av isolasjonsmaterialer og takbelegg samt representanter fra Sintef Byggforsk. Denne gruppen har som mål og dokumentere gode løsninger og komme med gode anvisninger til markedet. I tillegg jobber vi med å være innovative og ønsker utvikling av flate kompakte tak videre inn i fremtiden. På denne siden ønsker vi og synnligjøre hvilke dokumenter som er utviklet i TPF samt de feltstudier som er gjennomført med tilhørende rapporter. Når du klikker deg inn på de forskjellige linkene flytter du deg over til TPF sin hjemmeside.

Les mer om Takprodusentenes forskningsgruppe klikk her

TPF informerer nr 5. Dimensjonering av innfesting av fleksible takbelegg. På TPF sinde hjemmesider ligger det også et beregningsprogram for dimensjonering av antall og plassering av innfestingen.

TPF informerer nr 6. Preaksepterte branntekniske løsninger, følger du anvisninger gitt i dette dokumentet trenger du ikke ytterligere brannteknisk dokumentasjon. Se også mer informasjon under forskrifter i ventremenyen.

TPF informerer nr 7. Dampsperrer i Tak. Hvilke damsperrer skal du bruke i de forskjellige bygningskategoriene?

TPF informerer nr. 8. Livsløpsanalyser av kompakte tak løsninger

TPF informerer nr. 9. Temaveileder til kompakte Tak. Dette dokumentet omhandler mye om kompakte takløsninger alt fra fall forhold, fall løsninger, produktvalg, isolasjon, takbelegg, innfesting etc. Ønsker du og lære med om kompakte tak er dette dokumentet noe for deg

SINTEF byggforsk, Prosjektrapport 391, Fukt i kompakte tak. En feltundersøkelse av flate kompakte tak, med resultater fra observasjoner, målinger, prøvetakinger og analyser for å kartleggeomfanget av fukt i kompakte tak. Sintef utførte tester på 12 forskjellige tak som var utsatt for betydelig nedbør i byggeperioden. Studiene viser at fuktigheten finner veien ut av taket og at andre uttørkingsmekanisker enn difusjon bidrar.