Takfall

Takfall

Fireveisfall

Med bruk av fireveisfall som avrenning sikrer du en god avrenning til lavpunkt.

Fallsystemet bygges opp slik at det er fall fra fire retninger ned mot sluk. U-verdi kravene til tak med fall beregnes ut fra gjennomsnittstykkelsen på isolasjonen.