GLAVA® har systemer for avrenning med fall 1:40, 1:60 og 1:100, som gjør håndverkerjobben enklere. Fall på tak

GLAVA® har systemer for avrenning med fall 1:40, 1:60 og 1:100, som gjør håndverkerjobben enklere.

GLAVA® Takfall for avrenning på tak

Riktig fall på flate tak er viktig for at regn- og smeltevann skal renne vekk. Uten avrenning kan takkonstruksjonen få kostbare fuktskader. 

Mange bygg benytter det flate taket som oppholdsområde. Men vann som blir liggende på tak øker faren for lekkasjer og minsker takets levetid. Flate tak er ofte bygget med tette materialsjikt uten lufting, kalt kompakte tak. Slike skal ha nok takfall til at regn- og smeltevann renner vekk. Unngå fuktskader i takkonstruksjonen med riktig isolering av tak.

Beregne fall på tak
Det er egne krav til minimum fall på flate tak, anbefalt av SINTEF Byggforsk:
* På ferdig takflate 1:40
* I renner og kilrenner 1:60

GLAVA® har systemer for avrenning med fall 1:40, 1:60 og 1:100, som gjør håndverkerjobben enklere. Takfallsystemene finnes både i GLAVA® EPS og Paroc steinull. Husk å ta høyde for nedbøyning på grunn av belastning og egenvekt når du beregner fall eller velger takfallsystem. Høydeforskjellen på våre ulike systemer i cm/m er henholdsvis 2,5 cm, 1,67 cm og 1,0 cm.

Fireveis fall
Denne løsningen gir fall fra fire sider mot et lavpunkt med sluk. Fireveis fall gir god avrenning og danner ved hvert sluk såkalte «brønner» på taket.

Toveisfall med kiler
Ved å legge kiler med toveisfall, ledes vannet fra gesimsene på to sider av taket og ned til takets lavpunkt. For å lede vannet videre til sluk, slik at vannet ikke blir liggende i lavpunktet, kan du bruke dobbelskrå takkile. Den heller mot samme lavpunkt i både lengderetningen og tverretningen. De dobbelskrå takkilene gir imidlertid forholdsvis dårlig avrenning, avhengig av fallgraden på taket. Det blir derfor ofte stående vann i renna.

Toveisfall med nedsenket renne
Denne løsningen er ganske lik toveisfall med kiler. Forskjellen er at toveisfall med nedsenket renne i lavpunktet har en renne som leder vannet mot sluk, i stedet for dobbelskrå kiler. Bredden på rennen er som oftest 600 mm, men kan tilpasses.

Produktene toveisfall med kiler og toveisfall med nedsenket renne kan brukes både med og uten GLAVA® TAKFALL.

Lurer du på noe. Ta kontakt med en av våre dyktige fagfolk, så hjelper vi deg.

Hold deg oppdatert! Meld deg på vårt nyhetsbrev.