Fall på tak

Takfall 1:40

Iht TEK17 § 13-12. Nedbør: Tak skal prosjekteres og utføres med tilstrekkelig fall og avløp slik at regn og smeltevann renner av. Nedbør, snøsmelting og ising skal ikke føre til skader på byggverket.

Videre i VTEK17 står det: Tak med asfalt takbelegg og takfolier må ha helning på minimum 1:40 og at det skal det være fall til sluk slik at det ikke skal være stående vann på taket. På bagrunn av dette funksjonskravet har Sintef Byggforsk kommet med sine anbefalinger til avrenning. De anbefaller fall 1:40 som tilsvarer 2,5 cm fall pr/m. Dette er det fallet som pr. i dag har høyest hellningsgrad. Vi tilbyr også fall 1:60 ( tilsvarer 1,67 cm/m) og fall 1:100 ( tilsvarer 1,0 cm/m).

Vi har produkter både i GLAVA® EPS og Paroc Steinull i disse fallforholdene. I tillegg er det delt inn i takfall og renneplater. Dette er kun for og forenkle prossessen med utlegging av materialene. Dette er med på å redusere antall skjæringer som fysisk må gjøres ute på byggeplass.

GLAVA® EPS Fall 1:40 Format 1200x2400mm
20/50 1200 x 2400mm
50/80 1200 x 2400mm
Bygges opp med 60 og 120mm rette plater til ønsket tykkelse. Kun 4 produkter på taket - enklere blir det ikke

GLAVA® EPS Fall 1:40 Format 600x1200mm
20/35 600 x 1200mm
35/50 600 x 1200mm
50/65 600 x 1200mm
65/80 600 x 1200mm
Bygges opp med 60 og 120mm rette plater til ønsket tykkelse.

GLAVA® EPS Rennefall 1:40 Format 1200x600mm
20/50 1200 x 600mm
50/80 1200 x 600mm
Bygges opp med 60 og 120mm rette plater til ønsket tykkelse.

Paroc Takfall 1:40 Format 600x1200mm
5/20 600 x 1200mm
20/35 600 x 1200mm
35/50 600 x 1200mm
50/65 600 x 1200mm
65/80 600 x 1200mm
Bygges opp med 60 og 120mm rette plater til ønsket tykkelse.

Lurer du på noe. Ta kontakt med en av våre dyktige fagfolk, så hjelper vi deg.

Hold deg oppdatert! Meld deg på vårt nyhetsbrev.