Omvendte tak/duotak

Omvendte tak/duotak

Omvendte tak / duotak

Omvendte tak og duotak er ideelle løsninger der taket skal brukes til takterrasser, parkeringsareale e.l. I mange områder er det dårlig med friområder og med slike løsninger får man en gylden mulighet til å bruke taket som et rekreasjonssted. Disse takløsningene er derfor i sterk vekst.

I et omvendt tak ligger membranen (tettesjiktet) under isolasjonen, ned på bærende underlag, som regel av betong. Isolasjonen vil i denne løsningen ligge i et fuktig miljø, og det er derfor viktig å bruke isolasjon med lavt fuktopptak. Vi anbefaler STYROFOAM™ XPS i ulike kvaliteter, avhengig av hvilke belastninger taket skal utsettes for. I et duotak er det isolasjon både over og under tettesjiktet. Det er vanlig å bruke GLAVA® EPS i ønsket kvalitet, ofte skråskåret, under tettesjiktet og STYROFOAM™ XPS over tettesjiktet som i et omvendt tak.

Lurer du på noe. Ta kontakt med en av våre dyktige fagfolk, så hjelper vi deg.

Hold deg oppdatert! Meld deg på vårt nyhetsbrev.