Lurer du på noe. Ta kontakt med en av våre dyktige fagfolk, så hjelper vi deg.

Hold deg oppdatert! Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Oppbygging av tak

Kombitak med Glava EPS/Mineralull

I kombitak blir det brukt både GLAVA®EPS og mineralull, og i mange takkonstruksjoner vil det være prismessig fornuftig å bruke en løsning som kombinerer disse materialene.

Kombinasjonsløsninger benyttes i hovedsak på undertak av betongdekke eller stålplatetak. 

Isolasjon av polystyren (EPS/XPS) kan fint brukes der takkonstruksjonen har krav til bæreevne ved brann, så sant det ikke bidrar til uakseptabel brannspredning. I tillegg må ett av følgende hovedprinsipper legges til grunn:

  • Tildekking (begge sider) med ubrennbart materiale, slik at oksygentilførsel forhindres.
  • Oppdeling i arealer på høyst 400 m2.

NB! I tillegg til å tilfredsstille ett av disse punktene skal det benyttes isolasjon av mineralull langs gesimser/parapet, sluk, overlys, luftelyrer etc, der disse er av brennbare materialer eller der det ikke er oksygentett i overganger. Utskiftning av GLAVA® EPS til mineralull skal også gjøres ved brannvegger og branncellebegrensende vegger. Vi henviser til TPF 6 for detaljløsninger.

Lurer du på noe. Ta kontakt med en av våre dyktige fagfolk, så hjelper vi deg.

Hold deg oppdatert! Meld deg på vårt nyhetsbrev.