Oppbygging og U-verdier av tak

GLAVA® ROBUST lamell på massivtre

GLAVA Robust lamell kan benyttes på konstruksjoner av massivtre. I SINTEFs prosjektrapport 30, 2008, Tak basert på massivtreelementer vurderes behovet for bruk av dampsperre. Slik Glava AS ser på dette må det vurderes i hvert enkelt tilfelle.

GLAVA Robust lamell må alltid legges med en topplate, anbefalt trykkstyrke er 60 kPa eller mer. I tabellen under finnes u-verdier for konstruksjonsoppbyggning med to forskjellige topplater av mineralull. Til grunn for beregningene er det lagt 200 mm massivtreelementer.

U-verdiene er basert på at det er fall i konstruksjonen og at det benyttes jevntykk isolasjon iht. beskrivelse av tykkelser i tabellen under. Velges avrennings løsning med bruk av nedsenket renne, trekker renna i mange tilfeller opp på takets U-verdi. Dette medfører at isolasjonstykkelsen på hovedfallet må justeres opp sammenlignet med verdier oppgitt i tabellen under. Bruk av fallisolasjon og løsninger på horisontale underlag bør vurderes i hvert enkelt tilfelle.

U-verdi
GLAVA Robust lamell (mm) Robster 60 30 mm Rob 80 20 mm
180 0,137 0,143
200 0,128 0,133
220 0,120 0,125
240 0,113 0,117
250 0,110 0,114
280 0,102 0,105
300 0,097 0,099
340 0,088 0,090
350 0,086 0,088
380 0,081 0,083
390 0,079 0,081
410 0,076 0,078

Lurer du på noe. Ta kontakt med en av våre dyktige fagfolk, så hjelper vi deg.

Hold deg oppdatert! Meld deg på vårt nyhetsbrev.