Oppbygging og U-verdier av tak

GLAVA® ROBUST lamell på porebetong

Oppbyggingen av taket er som et omvendt tak der tettesjiktet/membranen ligger i topp og dampsperren ligger mellom porebetongen og isolasjonen.

GLAVA Robust lamell må alltid legges med en topplate, anbefalt trykkstyrke er 60 kPa eller mer. I tabellen under finnes u-verdier for konstrukjsonsoppbyggning med to forskjellige topplater av mineralull.

U-verdiene er basert på at det er fall i konstruksjonen og at det benyttes jevntykk isolasjon iht. beskrivelse av tykkelser i tabellen under. Velges avrennings løsning med bruk av nedsenket renne, trekker renna i mange tilfeller opp på takets U-verdi. Dette medfører at isolasjonstykkelsen på hovedfallet må justeres opp sammenlignet med verdier oppgitt i tabellen under. Bruk av fallisolasjon og løsninger på horisontale underlag bør vurderes i hvert enkelt tilfelle. U-verdiene forutsetter 200 mm porebetong.

U-verdi
GLAVA Robust lamell (mm) Robster 60 30 mm Rob 80 20 mm
140 0,166 0,175

170

0,147 0,154
180 0,142 0,148
200 0,132 0,138
220 0,124 0,129
240 0,116 0,121
250 0,113 0,117
280 0,104 0,107
300 0,099 0,102
340 0,090 0,092
350 0,088 0,090
380 0,082 0,084
390 0,080 0,082
410 0,077 0,079

Lurer du på noe. Ta kontakt med en av våre dyktige fagfolk, så hjelper vi deg.

Hold deg oppdatert! Meld deg på vårt nyhetsbrev.