Oppbygging og U-verdier av tak

GLAVA® ROBUST lamell på taktro av tre

På taktro av tre må dampsperren ligge på et plant underlag, slik som f.eks.  taktroen. Varmeisolasjonen bør ligge oppå dampsperren, i spesielle tilfeller kan det vurderes å legge maksimalt 1/4 av varmeisolasjonen i bjelkelaget.

GLAVA Robust lamell må alltid legges med en topplate i anbefalt trykkstyrke 60 kPa eller mer. I tabellen under finnes u-verdier for konstrukjsonsoppbyggning med to forskjellige topplater av mineralull.

U-verdiene er basert på at det er fall i konstruksjonen og at det benyttes jevntykk isolasjon iht. beskrivelse av tykkelser i tabellen under. Velges avrennings løsning med bruk av nedsenket renne, trekker renna i mange tilfeller opp på takets U-verdi. Dette medfører at isolasjonstykkelsen på hovedfallet må justeres opp sammenlignet med verdier oppgitt i tabellen under. Bruk av fallisolasjon og løsninger på horisontale underlag bør vurderes i hvert enkelt tilfelle.

U-verdi
GLAVA Robust lamell (mm) Robster 60 30 mm Rob 80 20 mm
180 0,173 0,182
200 0,159 0,167
220 0,147 0,154
240 0,136 0,142
250 0,132 0,137
280 0,120 0,124
300 0,113 0,117
340 0,101 0,104
350 0,099 0,102
380 0,092 0,094
390 0,090 0,092
410 0,086 0,088

Lurer du på noe. Ta kontakt med en av våre dyktige fagfolk, så hjelper vi deg

Hold deg oppdatert! Meld deg på vårt nyhetsbrev.