Oppbygging og U-verdier av tak

GLAVA® ROBUST lamell på betongdekke

Oppbyggingen av taket er som et omvendt tak der tettesjiktet/membranen ligger i topp og dampsperren ligger mellom betongdekket og isolasjonen.

GLAVA Robust lamell må alltid legges med en topplate, anbefalt trykkstyrke er 60 kPa eller mer. I tabellen under finnes u-verdier for konstrukjsonsoppbyggning med to forskjellige topplater av mineralull.

U-verdiene er basert på at det er fall i konstruksjonen og at det benyttes jevntykk isolasjon iht. beskrivelse av tykkelser i tabellen under. Velges avrennings løsning med bruk av nedsenket renne, trekker renna i mange tilfeller opp på takets U-verdi. Dette medfører at isolasjonstykkelsen på hovedfallet må justeres opp sammenlignet med verdier oppgitt i tabellen under. Bruk av fallisolasjon og løsninger på horisontale underlag bør vurderes i hvert enkelt tilfelle. U-verdiene forutsetter en betongkonstruksjon på 200mm.

U-verdi
GLAVA Robust lamell (mm) Rob 80 20 mm Robster 60 30 mm
140 0,228 0,213

170

0,194 0,183
180 0,185 0,175
200 0,169 0,160
220 0,155 0,148
240 0,144 0,138
250 0,139 0,133
280 0,125 0,121
300 0,118 0,114
340 0,105 0,102
350 0,102 0,099
380 0,095 0,092
390 0,093 0,090
410 0,088 0,086

Lurer du på noe. Ta kontakt med en av våre dyktige fagfolk, så hjelper vi deg.

Hold deg oppdatert! Meld deg på vårt nyhetsbrev.