Steinull

Betongdekke med Paroc løsning

Rettvendt mineralulltak på betongdekke.

I rettvendte tak ligger all isolasjonen under tettesjiktet noe som tillater bruken av fullverdige mineralullsløsninger. Mineralullsprodukter finnes i et stort spekter av varmekonduktivitet og trykkstyrker. Hvilken sammensetning man velger er avhenger av den tiltenkte bruken av taket, og belastningen det må tåle.

Takisolasjon av mineralull er den brannteknisk beste løsningen for et kompakt tak. Våre mineralullprodukter har euroklasse A2-s1,d0 eller bedre, og klassifiseres som ubrennbare materialer.

U-verdiene er basert på at det er fall i konstruksjonen og at det benyttes jevntykk isolasjon iht. beskrivelse av tykkelser i tabellen under. Velges avrennings løsning med bruk av nedsenket renne, trekker renna i mange tilfeller opp på takets U-verdi. Dette medfører at isolasjonstykkelsen på hovedfallet må justeres opp sammenlignet med verdier oppgitt i tabellen under. Bruk av fallisolasjon og løsninger på horisontale underlag bør vurderes i hvert enkelt tilfelle.

U-verdi
Isolasjons-
tykkelse
[mm]
Betongdekke
tykkelse
[mm]

Nedre sjikt
Paroc ULP
λ 36
[mm]

Øvre sjikt
Paroc ROB80
λ 38
[mm]

U-verdi
[W/m²K]
190 200 170 20 0,179
200 200 180 20 0,171
240 200 220 20 0,143
260 200 240 20 0,133
270 200 250 20 0,128
290 200 270 20 0,120
310 200 290 20 0,112
320 200 300 20 0,109
350 200 330 20 0,100
380 200 360 20 0,092
390 200 370 20 0,090
430 200 410 20 0,082
440 200 420 20 0,080
490 200 470 20 0,072
500 200 480 20 0,070

 

Ta kontakt med en av våre dyktige fagfolk, så hjelper vi deg.

Hold deg oppdatert! Meld deg på vårt nyhetsbrev.