Slik kan du bruke taket

Det er mange aktuelle bruksområder for flate tak. 

Mange bygg utnytter det flate taket som et oppholdsområde. Men vann som blir liggende på taket øker faren for lekkasjer og minsker takets levetid. Flate tak er ofte bygget med tette materialsjikt uten lufting, kalt kompakte tak. Slike skal ha nok takfall til at regn- og smeltevann renner vekk.