U-verdi Flate TAK

U-verdi Flate TAK

Betongdekke med Paroc løsning

Omvendt tak på betongdekke med mineralull. 

Omvendte tak og duotak er ideelle løsninger der taket skal brukes til takterrasser, parkeringsareale e.l. I et omvendt tak ligger membranen (tettesjiktet) under isolasjonen, ned på bærende underlag, som regel av betong. Isolasjonen vil i denne løsningen ligge i et fuktig miljø, og det er derfor viktig å bruke isolasjon med lavt fuktopptak.

Takisolasjon av mineralull er den brannteknisk beste løsningen for et kompakt tak. Isolasjon som benyttes i kompakte tak med uspesifisert brannmotstand må tilfredstille A2-s1, d0 (ubrennbare materialer). Ved bruk av mineralull er løsningen godkjent i brannklasse 1-3 på bærende konstruksjon av plasstøpt betong, betongelementer og stålplater.

U-verdiene er basert på at det er fall i konstruksjonen og at det benyttes jevntykk isolasjon ihht beskrivelse av tykkelser i tabellen under. Velges avrennings løsning med bruk av nedsenket renne, trekker renna i mange tilfeller opp på takets U-verdi som igjen medfører at isolasjonstykkelsen må opp på hovedfallet i forhold til tykkelser oppgitt i tabellen under. Ved bruk av fallisolasjon og løsninger på horisontale underlag bør dette vurderes i hvert enkelt tilfelle.

U-verdi
Isolasjons-
tykkelse
[mm]
Betongdekke
tykkelse
[mm]

Nedre sjikt
Paroc ULP
λ 36
[mm]

Øvre sjikt
Paroc ROB80
λ 38
[mm]

U-verdi
[W/m²K]
190 200 170 20 0,179
200 200 180 20 0,171
240 200 220 20 0,143
260 200 240 20 0,133
270 200 250 20 0,128
290 200 270 20 0,120
310 200 290 20 0,112
320 200 300 20 0,109
350 200 330 20 0,100
380 200 360 20 0,092
390 200 370 20 0,090
430 200 410 20 0,082
440 200 420 20 0,080
490 200 470 20 0,072
500 200 480 20 0,070

 

Lurer du på noe. Ta kontakt med en av våre dyktige fagfolk, så hjelper vi deg.

Hold deg oppdatert! Meld deg på vårt nyhetsbrev.