close-pop-up.svg

Hullbetongdekke med flytende plategulv og parkett

I denne løsningen

Glava

Kontakt oss om denne løsningen

Husk at høye verdier for luftlyd tilsvarer gode verdier, mens det er omvendt for trinnlyd. Der skal tallet være så lavt som mulig. R’w = luftlydreduksjon. L’n,w = trinnlydnivå

Lydisolering og brannmotstand 

Dekketykkelse
inklusiv
10 mm avretting
[mm]

Forventede lydisolasjonsverdier (dB) ved ulik 
flanketransmisjon

Stor

Middels

Liten

R'w

L'n,w 

R'w

L'n,w 

R'w

L'n,w 

210

54

55

55-56

54-52

57

51

275

6

52

57-59

54-48

60

47

Brannmotstand 

Fra REI 60, avhengig av dekketykkelse, armeringsmengde og armeringsdybde

Hullbetongdekket børstes rent og avrettes med 10 mm.  Hulldekker gir ca. 2 dB ekstra trinnlydsforbedringstall sammenlignet med andre tunge etasjeskillere. Dette gjelder når det brukes flytende gulv med trinnlydplater, trinnlydsdempende belegg etc.

Valg av overgulv har avgjørende betydning for trinnlydisolering av tunge etasje-
skillere. Velges en flytende gulvløsning reduseres spesielt trinnlyden. Flytende 
gulvløsning får vi når ett eller flere sjikt legges løst på underlaget, uten mekanisk forbindelse mellom sjiktene. Glava Trinnlydplate benyttes for å oppnå en slik 
løsning. I kombinasjon med trykk- og lastfordelende sjikt i form av gips- og gulvsponplatelag vil en slik konstruksjon gi et gulv som har gode lydisolerende 
egenskaper (se Byggforskserien, blad 522.515).

Langs veggene legges et 19 mm bord som kantavstivning, 2 - 3 mm fra veggene. 
Kantavstivningen brukes for å hindre nedbøyning i randsonene. Kantavstivning skal også brukes der man vet det kommer laster fra f.eks. peis etc. Deretter legges Glava Trinnlydplate tett inntil hverandre på hele gulvflaten, og med plateskjøtene forskjøvet i forhold til hverandre (forskutte skjøter). Platelagene legges med 7 - 8 mm spalte mot veggen. Gulvsponplatene skal alltid ligge øverst, og de skal limes i not og fjær. I spalten legges Glava Bunnfyllingslist, og det fuges så med høyelastisk fugemasse for å lufttette konstruksjonen.

De forventede lydisolasjonsverdiene forutsetter normal utførelse. Den samlede lydisolasjon er ikke bare bestemt av lydreduksjonen til etasjeskilleren men også 
lydoverføringen gjennom de tilstøtende konstruksjonselementene. Dette kalles 
flanketransmisjon eller strukturoverført lyd. Slike detaljer må utføres nøye slik at lydoverføringen blir minst mulig (se Byggforskserien, blad 522.513 og 522.514). 
Se tabell over flanketransmisjon under Etasjeskillere generelt.

I NS 8175 (2012) (lydforhold i bygninger) er det beskrevet en korreksjonsfaktor for et utvidet frekvensområde som bl.a. skal sikre at konstruksjonen har tilfredsstillende lydegenskaper i det lavfrekvente området. 

 

Dokumentasjon relatert til løsningen

Kontakt oss om denne løsningen