close-pop-up.svg

Hullbetongdekke med gulvavrettingsmasse og trinnlydsdempende belegg

I denne løsningen

Glava

Kontakt oss om denne løsningen

Verdiene i tabellen gjelder også hvis det benyttes 14 mm parkett på parkettunderlag av 2-3 mm ekspandert PE, istedenfor trinnlydsdempende belegg.  
Husk at høye verdier for luftlyd tilsvarer gode verdier, mens det er omvendt for trinnlyd. Der skal tallet være så lavt som mulig. 

R'w = luftlydreduksjon.L'n,w = trinnlydnivå 

Tykkelse Trinnlydplate: > 20 mm
Tykkelse Gulvavretting: > 40 mm

Lydisolering og brannmotstand 

Dekketykkelse
inklusiv
10 mm avretting
[mm]

Forventede lydisolasjonsverdier (dB) ved ulik 
flanketransmisjon

Stor

Middels

Liten

R'w

L'n,w 

R'w

L'n,w 

R'w

L'n,w 

210

54-56

55-52

56-58

52-49

58-60

50-48

275

56-58

52-49

58-60

48-46

60-62

47-44

Brannmotstand 

Fra REI 60, avhengig av dekketykkelse, armeringsmengde og armeringsdybde

Hullbetongdekket børstes rent og avrettes med 10 mm.  Hulldekker gir ca. 2 dB ekstra trinnlydsforbedringstall sammenlignet med andre tunge etasjeskillere. Dette gjelder når det brukes flytende gulv med trinnlydplater, trinnlydsdempende belegg etc.

Valg av overgulv har avgjørende betydning for trinnlydisolering av tunge etasjeskillere. Velges en flytende gulvløsning reduseres spesielt trinnlyden. Flytende gulvløsning får vi når ett eller flere sjikt legges løst på underlaget, uten mekanisk forbindelse mellom sjiktene. Glava Trinnlydplate benyttes for å oppnå en slik løsning. 

Glava Trinnlydplate legges tett inntil hverandre over hele gulvflaten, og med plateskjøtene forskjøvet i forhold til hverandre (forskutte skjøter). På trinnlydplatene legges tett fiberduk i henhold til produsentens anvisning. Det er viktig at fukt/vann ikke kommer i kontakt med trinnlydplaten.
Deretter legges massen ut i henhold til produsentens anvisning. Massen skal ikke komme i kontakt med veggene. Her kan det brukes selvklebende skumgummilister eller annen motstøpsisolering slik at det blir en klaring/spalte mot veggene. I spalten legges Glava Bunnfyllingslist, og det fuges så med høyelastisk fugemasse for å lufttette konstruksjonen.
Til slutt legges trinnlyddempende gulvbelegg med myk bakside.

Se egen monteringsanvisning for Glava Trinnlydplater. 

De forventede lydisolasjonsverdiene forutsetter normal utførelse. Den samlede lydisolasjon er ikke bare bestemt av lydreduksjonen til etasjeskilleren men også lydoverføringen gjennom de tilstøtende konstruksjonselementene. Dette kalles flanketransmisjon eller strukturoverført lyd.  
Slike detaljer må utføres nøye slik at lydoverføringen blir minst mulig (se Byggforskserien, blad 522.513 og 522.514). Se også tabell over flanketransmisjon under Etasjeskillere generelt. 

I NS 8175 (lydforhold i bygninger) er det beskrevet en korreksjonsfaktor for et utvidet frekvensområde som bl.a. skal sikre at konstruksjonen har tilfredsstillende lydegenskaper i det lavfrekvente området.

Dokumentasjon relatert til løsningen

Kontakt oss om denne løsningen