close-pop-up.svg

KL-tre - (massivtre) med Glava Pluss System

I denne løsningen

Glava

Kontakt oss om denne løsningen

U-verdikrav TEK17 for yttervegg
Krav:
≤ 0,18 [W/m2K]
Minstekrav ≤ 0,22 [W/m2K]


Tabell - U-verdi

Dim. Glava Pluss Stender med Glava Pluss Plate   

 80 mm massivtre  

 100 mm massivtre  

120 mm massivtre  

140 mm massivtre  

 c/c avstand  

 c/c avstand  

 c/c avstand  

c/c avstand 

600 mm 

1000 mm 

600 mm 

1000 mm 

600 mm 

1000 mm 

600 mm 

1000 mm 

100 mm stender 

0,290 

0,284 

0,276 

0,271 

0,264 

0,259 

0,
253 

0,248 

150 mm stender 

0,204 

0,200 

0,197 

0,194 

0,191 

0,188 

0,185 

0,182 

200 mm stender 

0,158 

0,156 

0,154 

0,152 

0,150 

0,148 

0,147 

0,145 

250 mm stender 

0,130 

0,128 

0,127 

0,125 

0,124 

0,122 

0,122 

0,120 

290 mm stender 

0,113 

0,112 

0,111 

0,109 

0,109 

0,107 

0,107 

0,106 

 

U-verdiene er beregnet uten festemidler (skruer).

I henhold til veiledningen til forskriften (VTEK), skal bygningens varmetapstall beregnes etter NS 3031. Denne standarden gir følgende formel for varmetap gjennom konstruksjoner mot det fri (tak, vegg, gulv….).  

Her ser man at varmetapstallet er fordelt på tre bidrag, hvor:  

formel_1.jpg
  • Ui er varmegjennomgangskoeffisienter (U-verdier) beregnet etter NS-EN ISO 6946. (W/m2K) 
  • Det er disse verdiene som settes opp mot tiltakskravene i TEK17. 
  • Yk er kuldebroverdien for kuldebro (W/mK) 
  • Xj er varmegjennomgangskoeffisienten for en punktformig kuldebro (W/K). 
  • Dette vil være festemidler (skruer). Verdien bør oppgis av produsenten av festemidlene. 

Enkelte energiberegningsprogram mangler muligheten til å legge inn punktformige kuldebroer. Her har man tidligere benyttet metoden gitt i NS-EN ISO 6946 for festemidler. Trenger dere U-verdiene som inkluderer festemidler, så ta kontakt med oss på Byggteknisk avdeling

Glava Pluss System består av stendere laget av stuket glassull (stående fibre) med pålimt treverk.

Stuking av glassull gir høy trykkstyrke kombinert med lav vekt. Treverket er bygget opp av lameller som er limt sammen for høy stivhet og minimal kuving. Stenderen kommer i to utgaver:
Pluss Stender 1 har treverk på én side mens Pluss Stender 2 har treverk på begge sider. Treverket er ikke gjennomgående, men er limt til den trykkfaste glassullen. Det minimerer kuldebroer og gir et sammenhengende isolasjonssjikt. Glava Pluss System lages i Norge, og med kortreist treverk fra skogbeltet fra Askim til Skotterud. Treverket er PEFC-godkjent.

Glava Pluss System egner seg godt til både rehabilitering og nybygg. Systemet kan festes i bærende ytterveggskonstruksjoner av KL-tre (massivtre), stenderverk av tre, betong, tegl og pore-/gassbetong. Den isolerte stenderen minimerer kuldebroer og gir et kontinuerlig isolasjonsjikt. Systemet er enkelt, raskt og lett å håndtere, og det monteres med helt vanlig håndverktøy. Systemet gir fleksibilitet med tanke på valg av kledning, noe som gir stor arkitektonisk frihet – særlig ved rehabilitering. 
I tillegg kan f.eks. nytt el. anlegg og/eller ventilasjonsanlegg legges skjult inn i veggen. Det er enkelt å skjære ut i isolasjonen med en god kniv. 

Glava Pluss System er et effektivt system som enkelt monteres på KL-tre-elementer. Plusstenderne skrues rett inn i KL-tre-elementene og deretter isoleres det mellom stenderne med Glava Plussplate. Plussplatene er tilpasset for montering på både c/c 600 mm og c/c 1000 mm.  

Bruken av dampsperre, eller om det er tilstrekkelig med lokal tetting med egnede tetteprodukter, må prosjekteres i hvert enkelt tilfelle.   Se egen monteringsanvisning for utfyllende informasjon. 
 

Dokumentasjon relatert til løsningen

Kontakt oss om denne løsningen