close-pop-up.svg

KL-tre (Massivtre) med Glava Veggplate 31

I denne løsningen

Glava

Kontakt oss om denne løsningen

U-verdikrav TEK17 for yttervegg
Krav:
≤ 0,18 [W/m2K]
Minstekrav ≤ 0,22 [W/m2K


U-verdi - 80 mm massivtre 

Isolasjonstykelse 

U-verdi [W/m²K] 

Veggplate 31 

Innvendig påforing 

EXTREM 32 

PROFF 34 

37 

ØKONOMI 38 

48 mm 

Ingen 

0,426 

0,426 

0,426 

0,426 

48 mm 

0,289 

0,293 

0,299 

0,300 

98 /48 + 48 mm 

0,218 

0,222 

0,229 

0,231 

68 mm 

 Ingen 

0,347 

0,347 

0,347 

0,347 

 48 mm 

0,250 

0,253 

0,257 

0,259 

 98 /48 + 48 mm 

0,195 

0,199 

0,204 

0,205 

98 mm 

 Ingen 

0,277 

0,277 

0,277 

0,277 

 48 mm 

0,212 

0,214 

0,217 

0,218 

 98 /48 + 48 mm 

0,171 

0,174 

0,177 

0,179 

123 mmIngen0,2350,2350,2350,235
48 mm0,1860,1880,1900,191
98/48+48 mm0,1540,1560,1590,160

U-verdi - 100 mm massivtre 

Isolasjonstykelse 

U-verdi [W/m²K] 

Veggplate 31 

Innvendig påforing 

EXTREM 32 

PROFF 34 

37 

ØKONOMI 38 

48 mm 

Ingen 

0,398 

0,389 

0,398 

0,398 

48 mm 

0,275 

0,279 

0,284 

0,286 

98 /48 + 48 mm 

0,210 

0,214 

0,220 

0,220 

68 mm 

 Ingen 

0,328 

0,328 

0,328 

0,328 

 48 mm 

0,240 

0,243 

0,247 

0,248 

 98 /48 + 48 mm 

0,189 

0,192 

0,197 

0,198

98 mm 

 Ingen 

0,264 

0,264 

0,264 

0,264 

 48 mm 

0,204 

0,206 

0,209 

0,210 

 98 /48 + 48 mm 

0,166 

0,169 

0,172 

0,173 

123 mmIngen0,2260,2260,2260,226
48 mm0,1810,1820,1840,185
98/48+48 mm0,1500,1520,1550,156

U-verdi - 120 mm massivtre 

Isolasjonstykelse 

U-verdi [W/m²K] 

Veggplate 31 

Innvendig påforing 

EXTREM 32 

PROFF 34 

37 

ØKONOMI 38 

48 mm 

Ingen 

0,373 

0,373 

0,373 

0,373 

48 mm 

0,263

0,266 

0,271

0,272 

98 /48 + 48 mm 

0,203 

0,207 

0,212 

0,214 

68 mm 

 Ingen 

0,310 

0,310 

0,310 

0,310 

 48 mm 

0,231 

0,233 

0,237 

0,238 

 98 /48 + 48 mm 

0,183 

0,186 

0,190 

0,192 

98 mm 

 Ingen 

0,253 

0,253 

0,253 

0,253 

 48 mm 

0,197 

0,199 

0,202 

0,203 

 98 /48 + 48 mm 

0,161 

0,164 

0,167 

0,168 

123 mmIngen0,2170,2170,2170,217
48 mm0,1750,1770,1780,179
98/48+48 mm0,1460,1480,1510,152

Isolering med Glava Veggplate 31 kan minimalisere veggtykkelsen og forbedre U-verdien, i forhold til en tradisjonell påforing. 

Produktet finnes i tre ulike tykkelser: 48, 68 og 98 mm og er laget for å isolere utenpå bindingsverks- eller massivtrekonstruksjoner. I begge tilfellene festes platene med Glava Veggplatebrakett med c/c 600 mm. Varmeledningsevnen/lambdaverdien til isolasjonsplatene er meget lav, og løsningen gir et tilnærmet kontinuerlig isolasjonssjikt. Dette gjør at kuldebroene reduseres og man oppnår god varmemotstand. Platene er formfaste og enkle å bearbeide og montere.

Systemet egner seg like godt til etterisolering som til isolering av nybygg. Montering av Glava Veggplate 31 krever bruk av vindsperre på rull, f.eks. Glava Bastion.

Bruk av dampsperre, eller om det er tilstrekkelig med lokal tetting med egnede tetteprodukter, må prosjekteres i hvert enkelt tilfelle.

Se egen monteringsanvisning.

Dokumentasjon relatert til løsningen

Kontakt oss om denne løsningen