close-pop-up.svg

Betongdekke med gulvbelegg og lydhimling

I denne løsningen

Glava

Kontakt oss om denne løsningen

Lydisolering og brannmotstand 

Dekketykkelse
[mm]

Forventede lydisolasjonsverdier (dB) ved ulik 
flanketransmisjon

Stor

Middels

Liten

R'w

L'n,w 

R'w

L'n,w 

R'w 

L'n,w 

200

61

53

62-63

52

64 

51

250

63

49

64-68

48-47

68 

46

Brannmotstand

Fra REI 60, avhengig av dekketykkelse, armeringsmengde og armeringsdybde

Husk at høye verdier for luftlyd tilsvarer gode verdier, mens det er omvendt for trinnlyd.

Der skal tallet være så lavt som mulig. R'w = luftlydreduksjon.L'n,w = trinnlydnivå 

 

Betongdekket børstes rent, og avrettes ved behov. Deretter legges et trinnlydsdempende gulvbelegg.

 I underkant av betongdekket er det bygget opp en lydhimling bestående av Glava  Lydreduksjonsbøyler, type D. 

Glava Lydreduksjonsbøyle, type D, monteres oppunder dekket. Lydreduksjonsbøylene monteres med avstand c/c 1200 mm i lengderetningen.  
Lektene skal monteres på c/c 600 mm (alternativt c/c 400 mm). Bøylene forskyves 600 mm i forhold til bøylene på nabolekten slik at det blir et diagonalmønster. Dette gir også jevn og god lastfordeling.  
Det skal brukes to lag platekledning i himlingen, som monteres med forskutte skjøter. Det kan brukes 12,5 mm gipsplater, 12 mm sponplater eller tilsvarende. Platelagene skal ikke limes sammen, bare spikres eller skrues til lektene. Lektene må være minst 30x48 mm. For himlinger der platene spikres anbefaler vi 48x48 mm for å få tilstrekkelig spikerfeste. Det beregnes 1,5 - 2 bøyler per kvadratmeter når lektene ligger på c/c 600 mm. Mellom lektene monteres 50 – 70 mm Glava Plate/Rull, avhengig av størrelsen på lektene. Platelagene monteres med 6-8 mm klaring mot veggene. I spalten legges Glava Bunnfyllingslist og så fuges det med høyelastisk fugemasse for å lufttette konstruksjonen.  

De forventede lydisolasjonsverdiene forutsetter normal utførelse. Den samlede lydisolasjon er ikke bare bestemt av lydreduksjonen til etasjeskilleren, men også lydoverføringen gjennom de tilstøtende konstruksjonselementene. Dette kalles flanketransmisjon eller strukturoverført lyd.  
Slike detaljer må utføres nøye slik at lydoverføringen blir minst mulig (se Byggforskserien, blad 522.513 og 522.514). Se også tabell over flanketransmisjon under Etasjeskillere generelt. 

I NS 8175 (lydforhold i bygninger) er det beskrevet en korreksjonsfaktor for et utvidet frekvensområde som bl.a. skal sikre at konstruksjonen har tilfredsstillende lydegenskaper i det lavfrekvente området. 

Dokumentasjon relatert til løsningen

Kontakt oss om denne løsningen