close-pop-up.svg

Betongdekke med kombiløsning

I denne løsningen

Glava

Kontakt oss om denne løsningen

U-verdikrav TEK17 for tak
Krav:
≤ 0,13 [W/m2K]
Minstekrav ≤ 0,18 [W/m2K]


U-verdi

Isolasjons-
tykkelse
[mm]
Betongdekke
tykkelse
[mm]

Nedre sjikt
Glava EPS S80
λ 38
[mm]

Øvre sjikt
Paroc ROB80
λ 38
[mm]

U-verdi
W/m²K]

180 200 150 30 0,197
200 200 170 30 0,179
240 200 210 30 0,150
250 200 220 30 0,145
260 200 230 30 0,139
270 200 240 30 0,134
280 200 250 30 0,130
300 200 270 30 0,121
360 200 330 30 0,102
370 200 340 30 0,099
450 200 420 30 0,082
510 200 480 30 0,073
520 200 490 30 0,071

Rettvendt tak på betongdekke med kombinasjonsløsning av Glava EPS og mineralull.

I rettvendte tak ligger all isolasjon i sjiktet mellom tekking og dampsperre.

I mange takkonstruksjoner vil det være prismessig fornuftig å bruke en løsning som kombinerer både Glava EPS og steinull. Kombinasjonsløsninger benyttes i hovedsak på undertak av betongdekke eller stålplatetak. 

Isolasjon av polystyren (EPS/XPS) kan fint brukes der takkonstruksjonen har krav til bæreevne ved brann, så sant det ikke bidrar til uakseptabel brannspredning. I tillegg må ett av følgende hovedprinsipper legges til grunn:

  • Tildekking (begge sider) med ubrennbart materiale, slik at oksygentilførsel forhindres.
  • Oppdeling i arealer på høyst 400 m2.

NB! I tillegg til å tilfredsstille ett av disse punktene skal det benyttes isolasjon av mineralull langs gesimser/parapet, sluk, overlys, luftelyrer etc, der disse er av 
brennbare materialer eller der det ikke er oksygentett i overganger. Utskiftning av Glava EPS til mineralull skal også gjøres ved brannvegger og branncellebegrensende vegger. Vi henviser til TPF nr. 6 for detaljløsninger.

Se tpf-info.org

U-verdiene er basert på at det er fall i konstruksjonen og at det benyttes jevntykk isolasjon iht. beskrivelse av tykkelser i tabellen under. Velges avrennings løsning med bruk av nedsenket renne, trekker renna i mange tilfeller opp på takets U-verdi. Dette medfører at isolasjonstykkelsen på hovedfallet må justeres opp sammenlignet med verdier oppgitt i tabellen under. Bruk av fallisolasjon og løsninger på horisontale underlag bør vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Dokumentasjon relatert til løsningen

Kontakt oss om denne løsningen