close-pop-up.svg

Betongdekke med Paroc løsning

I denne løsningen

Glava

Kontakt oss om denne løsningen

U-verdikrav TEK17 for gulv
Krav: ≤ 0,13 [W/m2K]
Minstekrav ≤ 0,18 [W/m2K]


U-verdi 

Isolasjonstykkelse 
[mm] 

Betongdekke 
tykkelse 
[mm] 

Nedre sjikt 
Paroc ULP 
λ 36 
[mm] 

Øvre sjikt 
Paroc ROB80  
λ 38 
[mm] 

U-verdi 
[W/m²K] 

190 

200 

170 

20 

0,179 

200 

200 

180 

20 

0,171 

240 

200 

220 

20 

0,143 

260 

200 

240 

20 

0,133 

270 

200 

250 

20 

0,128 

290 

200 

270 

20 

0,120 

310 

200 

290 

20 

0,112 

320 

200 

300 

20 

0,109 

350 

200 

330 

20 

0,100 

380 

200 

360 

20 

0,092 

390 

200 

370 

20 

0,090 

430 

200 

410 

20 

0,082 

440 

200 

420 

20 

0,080 

490 

200 

470 

20 

0,072 

500 

200 

480 

20 

0,070 

Rettvendt mineralulltak på betongdekke. I rettvendte tak ligger all isolasjonen under tettesjiktet noe som tillater bruken av fullverdige mineralullsløsninger. 

Mineralullsprodukter finnes i et stort spekter av varmekonduktivitet og trykkstyrker. Hvilken sammensetning man velger er avhenger av den tiltenkte bruken av taket, og belastningen det må tåle. 

Takisolasjon av mineralull er en brannteknisk god løsning for et kompakt tak. Våre mineralullprodukter har euroklasse A2-s1,d0 eller bedre, og klassifiseres som ubrennbare materialer. 

U-verdiene er basert på at det er fall i konstruksjonen og at det benyttes jevntykk isolasjon iht. beskrivelse av tykkelser i tabellen under. Velges avrennings løsning med bruk av nedsenket renne, trekker renna i mange tilfeller opp på takets U-verdi. Dette medfører at isolasjonstykkelsen på hovedfallet må justeres opp sammenlignet med verdier oppgitt i tabellen under. Bruk av fallisolasjon og løsninger på horisontale underlag bør vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Dokumentasjon relatert til løsningen

Kontakt oss om denne løsningen