close-pop-up.svg

Betongvegg med Glava Driv

I denne løsningen

Glava

Kontakt oss om denne løsningen

U-verdikrav TEK17 for yttervegg
Krav:
 ≤ 0,18 [W/m2K]
Minstekrav ≤ 0,22 [W/m2K]

U-verdier for Glava Driv er beregnet med ulike forutsetninger. Den første tabellen er basert på u-verdier fra Teknisk Godkjenning, utarbeidet av SINTEF. I de beregningene er det ikke tatt med varmetapet som kommer fra omramming rundt vinduer og dører, samt tillegget fra startlisten av aluminium. Tabellene lenger ned er dette tatt hensyn til, da vi mener at dette gir et mer korrekt bilde på det totale varmetapet slik det normalt sett vurderes. Dette gjør også at man på en mer riktig måte kan sammenligne verdier opp mot de andre isolasjonssystemene vi har, samt tradisjonelle måter. Sammenligner man med andre verdier fra Tekniske Godkjenninger for lignende systemer, så vil det trolig være mer riktig å bruke verdier fra den første tabellen. Alle verdiene inkluderer varmetapstillegg fra festemidler (4,2 stk/m2). 

Tabell - U-verdi

Bakenforliggende veggkonstruksjonTykkelse til Glava Driv mmU-verdi (W/(m2K)
Fasade standardFasade med vindsperre i vegghjørner
80 mm betong1000,370,36
1500,260,25
2000,200,19
2230,180,17
100 mm betong1000,370,36
1500,260,25
2000,200,19
2230,180,17
150 mm betong1000,360,36
1500,250,25
2000,200,19
2230,180,17

U-verdi - enebolig

 Driv tykkelse (mm)
Betong tykkelse (mm)100150200223
800,3790,2640,2040,184
1000,3780,2640,2030,184
1500,3740,2620,2020,183
  • Treandel til omramming for Glava Driv: 1,3 %. Tatt utgangspunkt i 36 mm omramming eller OSB-plate (gir tilnærmet samme varmetap).
  • Tillegg for Glava Driv Startlist: 0,006 W/m2K. Beregnet for bygg på 2 etg.


U-verdi - leilighet

 Driv tykkelse (mm)
Betong tykkelse (mm)100150200223
800,3820,2660,2040,185
1000,380,2650,2040,184
1500,3770,2630,2030,183
  • Treandel til omramming for Glava Driv: 2,3 %. Tatt utgangspunkt i 36 mm omramming eller OSB-plate (gir tilnærmet samme varmetap).
  • Tillegg for Glava Driv Startlist: 0,003 W/m2K. Beregnet for bygg på 4 etg.


U-verdi - næringsbygg

 Driv tykkelse (mm)
Betong tykkelse (mm)100150200223
800,3880,270,2080,188
1000,3870,270,2070,187
1500,3830,2680,2060,186
  • Treandel til omramming for Glava Driv: 3,6 %. Tatt utgangspunkt i 36 mm omramming eller OSB-plate (gir tilnærmet samme varmetap).
  • Tillegg for Glava Driv Startlist: 0,002 W/m2K. Beregnet for bygg på 6 etg.

Glava Driv er et ventilert fasadesystem for rask og effektiv isolering, enten du bygger nytt eller skal etterisolere gammelt.
Systemet består av Glava Driv isolasjonsplater, Glava Driv startlist, Glava Driv ventilert festeprofil, Glava Driv omrammingsprofil, og skruer til innfesting i bakveggen.

Med få komponenter er systemet raskt og enkelt å montere, som kan spare deg for både tid og kostnader.

Glava Driv monteres utenpå bærende bakvegger av stenderverk med
OSB-/kryssfinerplater, KL-tre (massivtre), betong, massivtegl, lettklinker eller porebetong.

Systemet er fleksibelt, og de ventilerte festeprofilene kan monteres enten horisontalt eller vertikalt. Det gir fleksibilitet ved valg av kledning, noe som gir stor arkitektonisk frihet – særlig ved rehabilitering. Glava Driv Isolasjonsplate gir et sammenhengende isolasjonssjikt og minimerer kuldebroer.

I forbindelse med etterisolering av bindingsverksvegger må det sjekkes om det er dampsperre i veggen fra før eller om det er behov for ny dampsperre. Dette må prosjekteres i hvert enkelt tilfelle. I tillegg bør man vurdere behovet for etterisolering av kjellervegg eller ringmur, og dette bør gjøres før man starter med montering av Glava Driv. 
 

Se egen monteringsanvisning for Glava Driv.

 

Dokumentasjon relatert til løsningen

Kontakt oss om denne løsningen