close-pop-up.svg

Betongvegg med teglforblending

I denne løsningen

Glava

Kontakt oss om denne løsningen

U-verdien er beregnet med 4 stk stålbindere pr m². 

U-verdikrav TEK17 for yttervegg
Krav:
≤ 0,18 [W/m2K]
Minstekrav ≤ 0,22 [W/m2K]


U-verdi og brannmotstand

Isolasjons-
tykkelse
[mm]

U-verdi [W/m²K]

U-verdi [W/m²K] 

Murplate 32

 Murplate 34

50

0,526

0,552

100

0,292

0,308

150

0,202

0,213

200

0,155

0,163

250

0,125

0,132

300

0,105

0,111

Brannmotstand

Avhengig av betongtykkelse og armeringsdybde 

Hulrommet mellom betongveggen og teglforbledningen isoleres med Glava Murplate 32. Murplaten er en spesialbehandlet formfast plate som er fuktbestandig og vannavvisende.

Murplatene monteres tett i tett og helt inntil betongveggen. Murplatene festes med murbinderne som påføres isolasjonsholdere. Mellom isolasjon og yttervange skal det være min. 15 mm luftespalte. Bindere (4 stk. pr. m2) plasseres med fall mot ytre vange. Mørtelpølser på innsiden av forblendingen skal fjernes slik at de ikke sperrer for lufting og drenering. I nederste skift må det være åpne stussfuger for å sikre lufting og drenering. Som regel er det nok med en åpning per meter, men på steder med mye nedbør og slagregn bør det økes til to åpninger per meter. 

Dokumentasjon relatert til løsningen

Kontakt oss om denne løsningen