close-pop-up.svg

Betongvegg med utvendig trykkfast isolasjon og innvendig påforing

I denne løsningen

Glava

Kontakt oss om denne løsningen

U-verdikrav TEK17 for yttervegg
Krav:
≤ 0,18 [W/m2K]
Minstekrav ≤ 0,22 [W/m2K]U-verdi med XPS

Isolasjonstykkelse

Oppfyllingshøyde
UtvendigInnvendigIngen1 m2 m
0 mm0 mm2,920--
48 mm0,6770,6100,477
50 mm0 mm0,5380,4920,398
48 mm0,3550,3140,269
80 mm
 
0 mm0,3710,3460,293
48 mm0,2610,2470,217
68 mm0,2340,2220,197
100 mm0 mm0,3130,2940,254
48 mm0,2310,2190,195
68 mm0,2090,1990,178
98 mm0,1830,1750,158
120 mm0 mm0,2650,2500,220
48 mm0,2040,1940,174
68 mm0,1870,1790,161
98 mm0,1660,1590,145
150 mm0 mm0,2160,2060,183
48 mm0,1740,1660,151
68 mm0,1610,1540,141
98 mm0,1450,1390,128
200 mm0 mm0,1650,1580,144
48 mm0,1390,1340,123
68 mm0,1310,1260,117
98 mm0,1180,1140,105

For innvendig isolasjon er λ = 0,034 W/mK (Glava Proff 34)
U-verdien gjelder ved oppfylling av løsmasser.

U-verdi med Glava EPS S80

Isolasjonstykkelse

Oppfyllingshøyde
Utvendig Innvendig Ingen 1 m 2 m
0 mm 0 mm 2,920 - -
48 mm 0,677 0,610 0,477
50 mm 0 mm 0,603 0,547 0,436
48 mm 0,358 0,334 0,285

80 mm
 
0 mm 0,409 0,379 0,319
48 mm 0,280 0,264 0,230
68 mm 0,248 0,235 0,208
100 mm 0 mm 0,336 0,314 0,270
48 mm 0,244 0,231 0,205
68 mm 0,219 0,208 0,185
98 mm 0,191 0,182 0,165
120 mm 0 mm 0,286 0,269 0,235
48 mm 0,216 0,206 0,183
68 mm 0,197 0,188 0,169
98 mm 0,174 0,166 0,151
150 mm 0 mm 0,233 0,221 0,196
48 mm 0,185 0,177 0,159
68 mm 0,170 0,163 0,148
98 mm 0,153 0,147 0,135
200 mm 0 mm 0,178 0,170 0,154
48 mm 0,149 0,143 0,131
68 mm 0,139 0,134 0,123
98 mm 0,127 0,122 0,113

For innvendig isolasjon er λ = 0,034 W/mK (Glava Proff 34)
U-verdien gjelder ved oppfylling av løsmasser.

U-verdi med Glava EPS S150

Isolasjonstykkelse

Oppfyllingshøyde
Utvendig Innvendig Ingen 1 m 2 m
0 mm 0 mm 2,920 - -
48 mm 0,677 0,610 0,477
50 mm 0 mm 0,565 0,515 0,414
48 mm 0,345 0,323 0,276
80 mm
 
0 mm 0,380 0,354 0,299
48 mm 0,266 0,251 0,220
68 mm 0,237 0,225 0,199
100 mm 0 mm 0,313 0,294 0,254
48 mm 0,231 0,219 0,195
68 mm 0,209 0,199 0,178
98 mm 0,183 0,175 0,158
120 mm 0 mm 0,265 0,250 0,220
48 mm 0,204 0,194 0,174
68 mm 0,187 0,179 0,161
98 mm 0,166 0,159 0,145
150 mm 0 mm 0,216 0,206 0,183
48 mm 0,174 0,166 0,151
68 mm 0,161 0,154 0,141
98 mm 0,145 0,139 0,128
200 mm 0 mm 0,165 0,158 0,144
48 mm 0,139 0,134 0,123
68 mm 0,131 0,126 0,117
98 mm 0,118 0,114 0,105

For innvendig isolasjon er λ = 0,034 W/mK (Glava Proff 34)
U-verdien gjelder ved oppfylling av løsmasser.

Kjelleryttervegg av betong isoleres utvendig med XPS eller Glava EPS, og innvendig med Glava Plate/Rull.

For yttervegger av betong, og mur generelt, anbefaler vi å ha minimum halvparten av den totale isolasjonstykkelsen på utsiden. Det er viktig for å oppnå god sikkerhet mot fukt og fuktskader på grunn av kondens.  Når det isoleres på innsiden reduseres varmetapet til betongveggen. Dette fører til at kondenspunktet kommer lenger inn i veggen og nærmere varm side hvor faren for kondensering øker. Når det isoleres på utsiden reduseres faren for fukt betraktelig. 

Dersom minst halvparten av den totale isolasjonsmengden monteres på utsiden av betongveggen er det ikke nødvendig å montere dampsperre i vanlige tørre rom. Isoleres det kun innvendig benyttes det ikke plast hvis halve vegghøyden eller mer har tilbakefylling på utsiden.
Innvendig dampsperre hindrer uttørking av byggfukt og frarådes ved stor oppfyllingshøyde. Det bør av samme grunn heller ikke benyttes innvendig kledning eller maling med stor dampmotstand. Bruk gjerne gipsplater eller trepanel.  Det er viktig at oppholdsrom under terreng har god ventilasjon og er oppvarmet.

Til isolering utvendig benyttes XPS 250, Glava EPS S80 eller Glava EPS S150 når det skal tilbakefylles med drenerende masser. Drensplater av XPS er alternativet der det tilbakefylles med stedlige masser. Platene påmonteres egnet drensduk når det skal fylles tilbake med stedlige masser eller masser som har reduserte drenerende egenskaper. Ved bruk av XPS 250 eller drensplater av XPS er ytterligere bruk av grunnmursplater ikke nødvendig. Glava EPS S80 og/eller S150 benyttes ved lave oppfyllingshøyder, inntil én etasje, med mindre det fylles tilbake med masser som ikke gir trykk mot veggen. Ved bruk av Glava EPS anbefales det å bruke grunnmursplate utenpå EPS-platene. Type grunnmursplate må velges etter type masse det fylles tilbake med.

Dokumentasjon relatert til løsningen

Kontakt oss om denne løsningen