close-pop-up.svg

Bindingsverk av I-profil med Glava vindsperreprodukter

I denne løsningen

Glava

Kontakt oss om denne løsningen

U-verdikrav TEK17 for yttervegg
Krav:
 ≤ 0,18 [W/m²K]
Minstekrav ≤ 0,22 [W/m²K]


13 og 17 % treandel (hhv 36 og 48 mm stender)

U-verdi tabell - Enebolig, romhøyde 2,4 m

Isolasjons-
tykkelse
[mm]
I-profil
høyde
[mm]
U-verdi [W/m2K]
EXTREM
32 
PROFF
34
37 ØKONOMI
38    
170 170 0,226 0,236 0,249 0,254
200 200 0,193 0,201 0,213 0,218
220 220 0,176 0,184 0,195 0,199
240 240 0,162 0,169 0,179 0,183
300 300 0,130 0,136 0,145 0,148
350 350 0,112 0,117 0,125 0,127
400 400 0,099 0,103 0,110 0,112
Brann-
motstand
REI 15 / REI 301

Forutsetter normal praktisert vindusandel i småhus av tre. 
1) Kun BKL1. Vindsperre av 12 mm asf. Vindtett eller 9,5 mm Gyproc vindsperreplate. 15 mm branngips innv. 

16 og 22% treandel (hhv 36 og 48 mm stender)

Uverdi - Boligblokk, rekkehus, barnehage, romhøyde 2,4 m

Isolasjons-
tykkelse
[mm]
I-profil
høyde
[mm]
U-verdi [W/m2K]
EXTREM
32 
PROFF
34
37 ØKONOMI
38    
170 170 0,240 0,249 0,263 0,268
200 200 0,205 0,213 0,225 0,229
220 220 0,187 0,194 0,205 0,209
240 240 0,172 0,178 0,189 0,192
300 300 0,138 0,144 0,152 0,155
350 350 0,119 0,124 0,131 0,134
400 400 0,105 0,109 0,116 0,118
Brann-
motstand
REI 15 / REI 301

1) Kun BKL1. Vindsperre av 12 mm asf. Vindtett eller 9,5 mm Gyproc vindsperreplate. 15 mm branngips innv. 

20 og 26 % treandel (hhv 36 og 48 mm stender)

U-verdi, Stort næringsbygg, romhøyde 3,5 m

Isolasjons-
tykkelse
[mm]
I-profil
høyde
[mm]
U-verdi [W/m2K]
EXTREM
32 
PROFF
34
37 ØKONOMI
38    
170 170 0,254 0,263 0,277 0,281
200 200 0,217 0,225 0,236 0,240
220 220 0,197 0,205 0,216 0,219
240 240 0,181 0,188 0,198 0,202
300 300 0,146 0,152 0,160 0,163
350 350 0,126 0,131 0,138 0,141
400 400 0,111 0,115 0,121 0,124
Brann-
motstand
REI 15 / REI 301

1) Kun BKL1. Vindsperre av 12 mm asf. Vindtett eller 9,5 mm Gyproc vindsperreplate 15 mm branngips innv. 

9 og 12 % treandel (hhv 36 og 48 mm stender)

U-verdi - vegg med høyde 2,4 m uten vinduer og dører

Isolasjons-
tykkelse
[mm]
I-profil
høyde
[mm]
U-verdi [W/m2K]
EXTREM
32 
PROFF
34
37 ØKONOMI
38
170 170 0,211 0,221 0,235 0,240
200 200 0,180 0,189 0,201 0,205
220 220 0,165 0,172 0,184 0,188
240 240 0,151 0,158 0,169 0,173
300 300 0,122 0,128 0,137 0,140
350 350 0,105 0,110 0,118 0,120
400 400 0,092 0,097 0,104 0,106
Brann-
motstand
REI 15 / REI 301 

1) Kun BKL1. Vindsperre av 12 mm asf. Vindtett eller 9,5 mm Gyproc vindsperreplate. 15 mm branngips innv. 

Nye beregningsforutsetninger for U-verdier
Trevirkemengden har en viktig betydning for isolering av ytterveggen. Les nærmere om nye og gamle beregningsforutsetninger. 

Frem til nå har U-verdien for yttervegger tatt høyde for en trevirkemengde som kun utgjør stendere satt opp i c/c 60 cm, i tillegg til en toppsvill og en bunnsvill. Dette gjelder våre tidligere, og andre produsenters U-verditabeller, samt at det er dette som var beskrevet i gjeldene anvisning 471.012 fra SINTEF Byggforsk.

I praksis vet vi at trevirkeandelen er mye større. Vi snakker da om ekstra stendere og losholter i forbindelse med vinduer og dører, det faktum av vegglengder ikke går opp i modulmål, eventuelle doble bunn- eller toppsviller, ekstra stendere i forbindelse med hjørner og der hvor konsentrerte laster skal føres ned.

Den nevnte anvisningen (471.012) er nå oppdatert, utvidet og publisert.
Den reelle treandelen pr. kvm vegg blir nå lagt til grunn for beregningene.

Glava synliggjør dette ved å bruke fire tabeller.

 • Enebolig, romhøyde 2,4 m.
  Forutsetter normal praktisert vindusandel i småhus av tre.
  Veggfelt med 13 og 17 % treandel (hhv 36 og 48 mm stender)
 • Boligblokk, rekkehus, barnehage, romhøyde 2,4 m.
  Veggfelt med 16 og 22 % treandel (hhv 36 og 48 mm stender)
 • Stort næringsbygg, romhøyde 3,5 m.
  Veggfelt med 20 og 26 % treandel (hhv 36 og 48 mm stender)
 • Vegg med romhøyde 2,4 m.
  Viser en U-verdi uten vinduer og dører, kun stendere c/c 60 cm, samt en topp- og bunnsvill.
  Veggfelt med 9 og 12 % treandel (hhv 36 og 48 mm stender)

  Anvisningen har blitt utvidet til flere blader;
 • 471.231 U-verdier for vegger over terreng, grunnlag for beregninger
 • 471.401 U-verdier. Vegger over terreng med bindingsverk av tre med gjennomgående stendere
 • 471.411 U-verdier. Vegger over terreng med bindingsverk av tre med kontinuerlig utvendig isolasjon

SINTEF jobber forløpende med å publisere flere blader for flere konstruksjonstyper.

Verdien er beregnet etter NS-EN ISO 10211, som er en tredimensjonal beregning, erfaringsmessig vil dette bedre U-verdien på tusendelsnivå.

Mellom I-profilene monteres Glava I-bjelkeplate.

I-bjelkeplaten har utfreste spor på to kanter for flensene i I-profilen. For å fylle hele hulrommet må to I-bjelkeplater legges mot hverandre. Alternativt kan det isoleres med Plate/Rull mellom flensene på den ene siden.   

Utvendig monteres et vindsperresjikt i form av Glava Bastion(rullprodukt) eller Gyproc vindsperreplater. Den skal hindre at vind blåser inn i og dermed reduserer effekten av varmeisolasjonen. Den skal også hindre at slagregn og annen fuktighet som trenger igjennom ytterkledningen skal trenge videre inn i konstruksjonen. 

Dampsperren plasseres på varm side av isolasjonen. Dampsperrens viktigste oppgave er å sikre innvendig lufttetting, samt å hindre at fuktighet fra inneluften skal diffundere ut gjennom konstruksjonen med påfølgende kondensering. Dampsperre med klemte skjøter legges sammenhengende på veggen og overlapper dampsperren i tak.  
Oppvarming av bygget kan først begynne etter at dampsperre er montert.  

Hull etter gjennomføringer i vind- og dampsperresjiktet må tettes godt for å unngå luftlekkasjer.  
 
Veggene må vindavstives i veggplanet for å hindre forskyvninger. Benyttes det ikke platematerialer til innvendig kledning eller vindsperre, må man gå inn med separat avstivning i form av innfelte bord i stenderverket, stag e.l.   
Ytterveggene må forankres til grunnmur for å hindre bevegelse/forskyvning.  
Husk å avstive/forankre bygget også under byggeperioden. 

Dokumentasjon relatert til løsningen

Kontakt oss om denne løsningen