close-pop-up.svg

Bindingsverk av I-profil og 12mm trefiberplate

I denne løsningen

Glava

Kontakt oss om denne løsningen

U-verdikrav TEK17 for yttervegg
Krav:
 ≤ 0,18 [W/m2K]
Minstekrav ≤ 0,22 [W/m2K] 


U-verdiene er beregnet med treandel tilsvarende 3,5 lm/m2

U-verdi - Enebolig, romhøyde 2,4 m 

Isolasjons- 
tykkelse  
[mm] 

I-profil 
høyde  
[mm] 

U-verdi [W/m2K] 

EXTREM 
32  

PROFF 
34 

37 

ØKONOMI 
38     

170 

170 

0,215 

0,223 

0,236 

0,240 

200 

200 

0,184 

0,192 

0,203 

0,207 

220 

220 

0,169 

0,176 

0,186 

0,190 

240 

240 

0,156 

0,162 

0,172 

0,175 

300 

300 

0,126 

0,132 

0,140 

0,143 

350 

350 

0,109 

0,114 

0,121 

0,124 

400 

400 

0,096 

0,100 

0,107 

0,109 

Brann- 
motstand 

REI 15 / REI 301

1) Kun BKL1. Vindsperre av 12 mm asf. Vindtett eller 9,5 mm Gyproc vindsperreplate. 15 mm branngips innv.

U-verdiene er beregnet med treandel tilsvarende 4,5 lm/m2

U-verdi - Boligblokk, rekkehus, barnehage, romhøyde 2,4 m 

Isolasjons- 
tykkelse  
[mm] 

I-profil 
høyde  
[mm] 

U-verdi [W/m2K] 

EXTREM 
32  

PROFF 
34 

37 

ØKONOMI 
38     

170 

170 

0,227

0,236 

0,248

0,252 

200 

200 

0,195 

0,203 

0,214 

0,217 

220 

220 

0,178

0,185

0,196 

0,199 

240 

240 

0,164

0,171 

0,181 

0,184

300 

300 

0,133 

0,139 

0,147 

0,150

350 

350 

0,115 

0,120 

0,127 

0,130 

400 

400 

0,102 

0,106 

0,112 

0,114 

Brann- 
motstand 

REI 15 / REI 301

1) Kun BKL1. Vindsperre av 12 mm asf. Vindtett eller 9,5 mm Gyproc vindsperreplate. 15 mm branngips innv.

U-verdiene er beregnet med treandel tilsvarende 5,5 lm/m2

U-verdi - Stort næringsbygg, romhøyde 3,5 m

Isolasjons- 
tykkelse  
[mm] 

I-profil 
høyde  
[mm] 

U-verdi [W/m2K] 

EXTREM 
32  

PROFF 
34 

37 

ØKONOMI 
38     

170 

170 

0,240 

0,248 

0,260 

0,264 

200 

200 

0,206 

0,213 

0,224 

0,227 

220 

220 

0,188 

0,195 

0,205 

0,208 

240 

240 

0,173 

0,180 

0,189 

0,192 

300 

300 

0,141 

0,146 

0,154 

0,157 

350 

350 

0,122 

0,126 

0,133 

0,136 

400 

400 

0,107 

0,111 

0,118 

0,120 

Brann- 
motstand 

REI 15 / REI 301

1) Kun BKL1. Vindsperre av 12 mm asf. Vindtett eller 9,5 mm Gyproc vindsperreplate. 15 mm branngips innv.

U-verdiene er beregnet med treandel tilsvarende 2,45 lm/m2

U-verdi - Vegg med høyde 2,4 m uten vinduer og dører

Isolasjons- 
tykkelse  
[mm] 

I-profil 
høyde  
[mm] 

U-verdi [W/m2K] 

EXTREM 
32  

PROFF 
34 

37 

ØKONOMI 
38     

170 

170 

0,201 

0,210 

0,223 

0,227 

200 

200 

0,173 

0,181 

0,192 

0,196 

220 

220 

0,158 

0,166 

0,176 

0,180 

240 

240 

0,146 

0,153 

0,163 

0,166 

300 

300 

0,118 

0,124 

0,132 

0,135 

350 

350 

0,102 

0,107 

0,115 

0,117 

400 

400 

0,090 

0,095 

0,101 

0,103 

Brann- 
motstand 

REI 15 / REI 301

1) Kun BKL1. Vindsperre av 12 mm asf. Vindtett eller 9,5 mm Gyproc vindsperreplate. 15 mm branngips innv.

Mellom I-profilene monteres Glava I-bjelkeplate.

I-bjelkeplaten har utfreste spor på to kanter for flensene i I-profilen. For å fylle hele profilen må to I-bjelkeplater legges mot hverandre. Alternativt kan det isoleres med Plate/Rull mellom flensene på den ene siden. 

Utvendig monteres et vindsperresjikt av porøs trefiberplate. Den skal hindre at vind blåser inn i det isolerte sjiktet og dermed reduserer effekten av varmeisolasjonen. Den skal også hindre at slagregn og annen fuktighet som trenger igjennom ytterkledningen skal trenge videre inn i konstruksjonen. 
 
Dampsperren plasseres på varm side av isolasjonen. Dampsperrens viktigste oppgave er å sikre innvendig lufttetting, samt å hindre at fuktighet fra inneluften skal diffundere ut gjennom konstruksjonen med påfølgende kondensering. Dampsperre med klemte skjøter legges sammenhengende på veggen og overlapper dampsperren i tak.  
Oppvarming av bygget kan først begynne etter at dampsperre er montert. 
 
Hull etter gjennomføringer i vind- og dampsperresjiktet må tettes godt for å unngå luftlekkasjer. 
 
Veggene må vindavstives i veggplanet for å hindre forskyvninger. Benyttes det ikke platematerialer til innvendig kledning eller vindsperre, må man gå inn med separat avstivning i form av innfelte bord i stenderverket, stag e.l.  
Ytterveggene må forankres til grunnmur for å hindre bevegelse/forskyvning.  
Husk å avstive/forankre bygget også under byggeperioden. 

Nye beregningsforutsetninger for U-verdier 

Trevirkemengden har en viktig betydning for isolering av ytterveggen. Les nærmere om nye og gamle beregningsforutsetninger.  

Frem til nå har U-verdien for yttervegger tatt høyde for en trevirkemengde som kun utgjør stendere satt opp i c/c 60 cm, i tillegg til en toppsvill og en bunnsvill. Dette gjelder våre tidligere, og andre produsenters U-verditabeller, samt at det er dette som var beskrevet i gjeldene anvisning 471.012 fra SINTEF Byggforsk. 

I praksis vet vi at trevirkeandelen er mye større. Vi snakker da om ekstra stendere og losholter i forbindelse med vinduer og dører, det faktum av vegglengder ikke går opp i modulmål, eventuelle doble bunn- eller toppsviller, ekstra stendere i forbindelse med hjørner og der hvor konsentrerte laster skal føres ned. 

Den nevnte anvisningen (471.012) er nå oppdatert, utvidet og publisert.  
Den reelle treandelen pr. kvm vegg blir nå lagt til grunn for beregningene. 

Glava® synliggjør dette ved å bruke fire tabeller. 

 • Enebolig, romhøyde 2,4 m.  
 • Forutsetter normal praktisert vindusandel i småhus av tre. 
 • Veggfelt med 13 og 17 % treandel (hhv 36 og 48 mm stender) 
 • Boligblokk, rekkehus, barnehage, romhøyde 2,4 m. 
 • Veggfelt med 16 og 22 % treandel (hhv 36 og 48 mm stender) 
 • Stort næringsbygg, romhøyde 3,5 m. 
 • Veggfelt med 20 og 26 % treandel (hhv 36 og 48 mm stender) 
 • Vegg med romhøyde 2,4 m.  
 • Viser en U-verdi uten vinduer og dører, kun stendere c/c 60 cm, samt en topp- og bunnsvill. 
 • Veggfelt med 9 og 12 % treandel (hhv 36 og 48 mm stender)  

 
Anvisningen har blitt utvidet til flere blader; 

 • 471.231 U-verdier for vegger over terreng, grunnlag for beregninger 
 • 471.401 U-verdier. Vegger over terreng med bindingsverk av tre med gjennomgående stendere 
 • 471.411 U-verdier. Vegger over terreng med bindingsverk av tre med kontinuerlig utvendig isolasjon 
 • SINTEF jobber forløpende med å publisere flere blader for flere konstruksjonstyper. 

Verdien er beregnet etter NS-EN ISO 10211, som er en tredimensjonal beregning, erfaringsmessig vil dette bedre U-verdien på tusendelsnivå. 

Dokumentasjon relatert til løsningen

Kontakt oss om denne løsningen