close-pop-up.svg

Bindingsverk med 12 mm trefiberplate

I denne løsningen

Glava

Kontakt oss om denne løsningen

13 og 17 % treandel (hhv 36 og 48 mm stender)

U-verdi - Enebolig, romhøyde 2,4 m

Isolasjons-
tykkelse
[mm]

Stender-
høyde
[mm]

U-verdi [W/m²K] 

36 mm stender 

48 mm stender 

EXTREM 
32 

PROFF 
34 

37 

ØKONOMI 
38 

EXTREM 
32 

PROFF 
34 

37 

ØKONOMI 
38 

150 

148

 0,241 

0,252 

0,265  

0,269  

0,256  

0,267  

 0,280 

 0,284 

200 

198

 0,188 

0,196 

0,207  

0,210  

0,200  

0,209  

 0,219 

 0,223 

225 

223

 0,169 

0,177 

0,186  

0,190  

0,181  

0,189  

 0,198 

 0,201 

250 

246

 0,155 

0,162  

0,171  

0,174  

0,166  

0,173  

 0,182 

 0,184 

300 

296

 0,132 

0,137 

0,145  

0,147  

0,141  

0,147  

 0,154 

 0,156 

350 

346

 0,114 

0,119  

0,126  

0,128  

0,123  

0,128  

 0,134 

 0,136 

400 

396

 0,101 

0,105  

0,111  

0,113  

0,108  

0,113  

 0,118 

 0,120 

Brann-
motstand

REI 301, 2, 3 / REI 604

1 Gjelder ikke stendere av 36x98 mm.

2 Forutsetter 48x98 mm, vindsperre av duk og kledning av 12 mm sponplater. 

3 Forutsetter min. 36x148 mm, vindsperre av enten duk, 9,5 mm Gyproc vindsperreplate  eller 12 mm asf. Vindtett, og kledning av 14 mm trepanel/12 mm spon/12,5 mm gipsplater. 

4 Forutsetter bærende stenderverk av 48x148 vertikalt påforet 48x48 mm alt. 48x198 mm, 9,5 mm Gyproc vindsperreplate og 15 mm Gyproc  Protect F.


16 og 22% treandel (hhv 36 og 48 mm stender)

U-verdi - boligblokk, rekkehus, barnehage, romhøyde 2,4 m

Isolasjons-
tykkelse
[mm]

Stender- 
høyde  
[mm] 

U-verdi [W/m²K] 

36 mm stender 

48 mm stender 

EXTREM 
32 

PROFF 
34 

37 

ØKONOMI 
38 

EXTREM 
32 

PROFF 
34 

37 

ØKONOMI 
38 

150 

148 

 0,254 

 0,265 

 0,278 

 0,282 

 0,273 

 0,286 

 0,297 

 0,301 

200 

198 

 0,199 

 0,208 

 0,218 

 0,221 

 0,215 

 0,224 

 0,234 

 0,237 

225 

223 

 0,180 

 0,187 

 0,196 

 0,199 

 0,195 

 0,203 

 0,211 

 0,214 

250 

246 

 0,165 

 0,172 

 0,180 

 0,183 

 0,179 

 0,186 

 0,194 

 0,196 

300 

296 

 0,140 

 0,146 

 0,153 

 0,155 

 0,152 

 0,158 

 0,165 

 0,167 

350 

346 

 0,121 

 0,126 

 0,133 

 0,135 

 0,132 

 0,137 

 0,143 

 0,145 

400 

396 

 0,107 

 0,112 

 0,117 

 0,119 

 0,117 

 0,121 

 0,127 

 0,128 

Brann- 
motstand 

REI 301,2, 3 / REI 604 

¹ Gjelder ikke stendere av 36x98 mm. 

² Forutsetter 48x98 mm, vindsperre av duk og kledning av 12 mm sponplater. 

3  Forutsetter min. 36x148 mm, vindsperre av enten duk, 9,5 mm Gyproc
vindsperreplate eller 12 mm asf. Vindtett, og kledning av 14 mm trepanel/12 mm spon/12,5 mm gipsplater. 

4 Forutsetter bærende stenderverk av 48x148 vertikalt påforet 48x48 mm alt. 48x198 mm, 9,5 mm Gyproc vindsperreplate og 15 mm Gyproc  Protect F.


20 og 26% treandel (hhv 36 og 48 mm stender)

U-verdi - stort næringsbygg, romhøyde 3,5 m

Isolasjons-
tykkelse
[mm]

Stender- 
høyde  
[mm] 

U-verdi [W/m²K] 

36 mm stender 

48 mm stender 

EXTREM 
32 

PROFF 
34 

37 

ØKONOMI 
38 

EXTREM 
32 

PROFF 
34 

37 

ØKONOMI 
38 

150 

148 

 0,268 

 0,279 

 0,291 

 0,295 

 0,291 

 0,304 

 0,315 

 0,318 

200 

198 

 0,210 

 0,219 

 0,228 

 0,232 

 0,230 

 0,239 

 0,248 

 0,251 

225 

223 

 0,190 

 0,198 

 0,206 

 0,209 

 0,208 

 0,216 

 0,224 

 0,227 

250 

246 

 0,175 

 0,181 

 0,189 

 0,192 

 0,192 

 0,199 

 0,206 

 0,209 

300 

296 

 0,149 

 0,154 

 0,161 

 0,163 

 0,163 

 0,169 

 0,175 

 0,177 

350 

346 

 0,129 

 0,134 

 0,140 

 0,142 

0,142  

 0,147 

 0,153 

 0,154 

400 

396 

 0,114 

 0,118 

 0,124 

 0,125 

 0,126 

 0,130 

 0,135 

 0,137 

Brann- 
motstand 

REI 301,2,3 / REI 60

¹ Gjelder ikke stendere av 36x98 mm. 

² Forutsetter 48x98 mm, vindsperre av duk og kledning av 12 mm sponplater. 

3 Forutsetter min. 36x148 mm, vindsperre av enten duk, 9,5 mm Gyproc vindsperreplate eller 12 mm asf. Vindtett, og kledning av 14 mm trepanel/12 mm spon/12,5 mm gipsplater. 

4 Forutsetter bærende stenderverk av 48x148 vertikalt påforet 48x48 mm alt. 48x198 mm, 9,5 mm Gyproc vindsperreplate  og 15 mm Gyproc Protect F.


9 og 12 % treandel (hhv 36 og 48 mm stender)

Tabell - U-verdi - vegg med høyde 2,4 m uten vinduer og dører

Isolasjons-
tykkelse
[mm]

Stender- 
høyde  
[mm] 

U-verdi [W/m²K] 

36 mm stender 

48 mm stender 

EXTREM 
32 

PROFF 
34 

37 

ØKONOMI 
38 

EXTREM 
32 

PROFF 
34 

37 

ØKONOMI 
38 

150 

148 

 0,226 

 0,237 

 0,251 

 0,255 

 0,237 

 0,248 

 0,261 

 0,266 

200 

198 

 0,176 

 0,184 

 0,195 

 0,199 

 0,185 

 0,193 

 0,204 

 0,207 

225 

223 

 0,158 

 0,166 

 0,176 

 0,179 

 0,166 

 0,174 

 0,184 

 0,187 

250 

246 

 0,145 

 0,152 

 0,161 

 0,164 

 0,153 

 0,160 

 0,168 

 0,171 

300 

296 

 0,123 

 0,128 

 0,136 

 0,139 

 0,129 

 0,135 

 0,143 

 0,145 

350 

346 

 0,106 

 0,111 

 0,118 

 0,120 

 0,112 

 0,117 

 0,124 

 0,126 

400 

396 

 0,094 

 0,098 

 0,104 

 0,106 

 0,101 

 0,103 

 0,109 

 0,111 

Brann- 
motstand 

REI 301, 2, 3 / REI 60

1 Gjelder ikke stendere av 36x98 mm. 

2 Forutsetter 48x98 mm, vindsperre av duk og kledning av 12 mm sponplater. 

3 Forutsetter min. 36x148 mm, vindsperre av enten duk, 9,5 mm Gyproc vindsperreplate eller 12 mm asf. Vindtett, og kledning av 14 mm trepanel/12 mm spon/12,5 mm gipsplater. 

Forutsetter bærende stenderverk av 48x148 vertikalt påforet 48x48 mm alt. 48x198 mm, 9,5 mm Gyproc vindsperreplate og 15 mm Gyproc Protect F.

 

Til yttervegg benyttes stenderdimensjoner som gir plass til nødvendig isolasjonstykkelse.

Utvendig monteres vindsperre av porøs trefiberplate. Den skal hindre at vind blåser inn i det isolerte sjiktet og dermed reduserer effekten av varmeisolasjonen. Den skal også hindre at slagregn og annen fuktighet som trenger igjennom ytterkledningen skal trenge videre inn i konstruksjonen.

Dampsperren plasseres på varm side av isolasjonen. Dampsperrens viktigste oppgave er å sikre innvendig lufttetting, samt å hindre at fuktighet fra inneluften skal diffundere ut gjennom konstruksjonen med påfølgende kondensering. Dampsperre med klemte skjøter legges sammenhengende på veggen og overlapper dampsperren i tak. 
Oppvarming av bygget kan først begynne etter at dampsperren er montert. 

Hull etter gjennomføringer i vind- og dampsperresjiktene må tettes godt for å unngå luftlekkasjer.  
 
Veggene må vindavstives i veggplanet for å hindre forskyvninger. Benyttes det ikke platematerialer til innvendig kledning eller vindsperre, må man gå inn med separat avstivning i form av innfelte bord i stenderverket, stag e.l.  
Ytterveggene må forankres til grunnmur for å hindre bevegelse/forskyvning.  
Husk å avstive/forankre bygget også under byggeperioden. 

Trevirkemengden har en viktig betydning for isolering av ytterveggen. Les nærmere om nye og gamle beregningsforutsetninger.  

Frem til nå har U-verdien for yttervegger tatt høyde for en trevirkemengde som kun utgjør stendere satt opp i c/c 60 cm, i tillegg til en toppsvill og en bunnsvill. Dette gjelder våre tidligere, og andre produsenters U-verditabeller, samt at det er dette som var beskrevet i gjeldene anvisning 471.012 fra SINTEF Byggforsk. 

I praksis vet vi at trevirkeandelen er mye større. Vi snakker da om ekstra stendere og losholter i forbindelse med vinduer og dører, det faktum av vegglengder ikke går opp i modulmål, eventuelle doble bunn- eller toppsviller, ekstra stendere i forbindelse med hjørner og der hvor konsentrerte laster skal føres ned. 

Den nevnte anvisningen (471.012) er nå oppdatert, utvidet og publisert.  
Den reelle treandelen pr. kvm vegg blir nå lagt til grunn for beregningene. 

Glava® synliggjør dette ved å bruke fire tabeller. 

 • Enebolig, romhøyde 2,4 m.  
  Forutsetter normal praktisert vindusandel i småhus av tre. 
  Veggfelt med 13 og 17 % treandel (hhv 36 og 48 mm stender) 

 • Boligblokk, rekkehus, barnehage, romhøyde 2,4 m. 
  Veggfelt med 16 og 22 % treandel (hhv 36 og 48 mm stender) 

 • Stort næringsbygg, romhøyde 3,5 m. 
  Veggfelt med 20 og 26 % treandel (hhv 36 og 48 mm stender) 

 • Vegg med romhøyde 2,4 m.  
  Viser en U-verdi uten vinduer og dører, kun stendere c/c 60 cm, samt en topp- og bunnsvill. 
  Veggfelt med 9 og 12 % treandel (hhv 36 og 48 mm stender) 

Verdien er beregnet etter NS-EN ISO 10211, som er en tredimensjonal beregning, erfaringsmessig vil dette bedre U-verdien på tusendelsnivå. 

Dokumentasjon relatert til løsningen

Kontakt oss om denne løsningen