close-pop-up.svg

Bindingsverk med Glava Driv

I denne løsningen

Glava

Kontakt oss om denne løsningen

U-verdikrav TEK17 for yttervegg
Krav:
 ≤ 0,18 [W/m2K]
Minstekrav ≤ 0,22 [W/m2K]

U-verdier for Glava Driv er beregnet med ulike forutsetninger. Den første tabellen er basert på u-verdier fra Teknisk Godkjenning, utarbeidet av SINTEF. I de beregningene er det ikke tatt med varmetapet som kommer fra omramming rundt vinduer og dører, samt tillegget fra startlisten av aluminium. Tabellene lenger ned er dette tatt hensyn til, da vi mener at dette gir et mer korrekt bilde på det totale varmetapet slik det normalt sett vurderes. Dette gjør også at man på en mer riktig måte kan sammenligne verdier opp mot de andre isolasjonssystemene vi har, samt tradisjonelle måter. Sammenligner man med andre verdier fra Tekniske Godkjenninger for lignende systemer, så vil det trolig være mer riktig å bruke verdier fra den første tabellen. Alle verdiene inkluderer varmetapstillegg fra festemidler (4,2 stk/m2). 

Beregnet, total varmegjennomgangskoeffisient (U-verdi) for vegger med Glava Driv

Bakenforliggende veggkonstruksjonTykkelse til Glava Driv mmU-verdi (W/(m2K)
Fasade standardFasade med vindsperre i vegghjørner
48 mm x 98 mm
bindingsverk med 15 mm trebasert konstruksjonsplate
1000,200,20
1500,160,16
2000,140,13
2230,130,13
48 mm x 148  mm
bindingsverk med 15 mm trebasert konstruksjonsplate
1000,170,17
1500,140,14
2000,120,12
2230,110,11

U-verdier for Glava Driv på bindingsverk er beregnet med tillegget for varmetapet fra festemidler, startlist og omramming rundt vinduer og dører. Det er tre tabeller for å skille på ulike bygningskategorier. Det er forutsatt tettet isolasjon ved vegghjørnene. Under hver enkelt tabell er det satt opp noen punkter som forklarer grunnlaget for beregningen.

U-verdi - enebolig

IsolasjonstykkelseU-verdi [W/m2K]
Driv (mm)Bindingsverk (mm)36 mm bindingsverk48 mm bindingsverk
Extrem 32Proff 3437Økonomi 38Extrem 32Proff 3437Økonomi 38
100980,1960,2000,2060,2070,2010,2050,2100,212
1480,1610,1640,1700,1720,1660,1700,1750,177
150980,1610,1630,1670,1680,1640,1670,1700,171
1480,1360,1390,1430,1440,1400,1430,1460,147
200980,1370,1380,1410,1420,1390,1410,1430,144
1480,1190,1210,1240,1250,1210,1230,1260,127
223980,1280,1290,1320,1330,1300,1310,1340,134
1480,1120,1140,1170,1170,1150,1160,1190,119
  • Treandel for bindingsverk: 13 % og 17% for hhv. 36 mm og 48 mm bindingsverk.
  • Treandel til omramming for Glava Driv: 1,3 %. Tatt utgangspunkt i 36 mm omramming eller OSB-plate (gir tilnærmet samme varmetap).
  • Tillegg for Glava Driv Startlist: 0,006 W/m2K. Beregnet for bygg på 2 etg.


U-verdi - leilighet

IsolasjonstykkelseU-verdi [W/m2K]
Driv (mm)Bindingsverk (mm)36 mm bindingsverk48 mm bindingsverk
Extrem 32Proff 3437Økonomi 38Extrem 32Proff 3437Økonomi 38
100980,1990,2030,2080,2100,2060,2100,2150,216
1480,1630,1670,1720,1740,1710,1740,1790,181
150980,1620,1650,1680,1690,1670,1690,1720,173
1480,1370,1400,1440,1450,1430,1450,1490,150
200980,1370,1390,1410,1420,1400,1420,1440,145
1480,1190,1210,1240,1250,1230,1250,1270,128
223980,1280,1300,1320,1330,1310,1320,1340,135
1480,1120,1140,1160,1170,1160,1170,1190,120
  • Treandel for bindingsverk: 16 % og 22% for hhv. 36 mm og 48 mm bindingsverk.
  • Treandel til omramming for Glava Driv: 2,3 %. Tatt utgangspunkt i 36 mm omramming eller OSB-plate (gir tilnærmet samme varmetap).
  • Tillegg for Glava Driv Startlist: 0,003 W/m2K. Beregnet for bygg på 4 etg


U-verdi - næringsbygg

IsolasjonstykkelseU-verdi [W/m2K]
Driv (mm)Bindingsverk (mm)36 mm bindingsverk48 mm bindingsverk
Extrem 32Proff 3437Økonomi 38Extrem 32Proff 3437Økonomi 38
100980,2060,2090,2140,2160,2130,2160,2210,222
1480,1690,1730,1780,1790,1770,1800,1850,186
150980,1670,1690,1730,1740,1720,1740,1770,178
1480,1420,1450,1480,1490,1470,1490,1530,154
200980,1410,1420,1450,1450,1440,1450,1460,148
1480,1230,1250,1270,1280,1260,1280,1300,131
223980,1310,1330,1350,1350,1340,1350,1370,138
1480,1150,1170,1190,1200,1190,1200,1220,123
  • Treandel for bindingsverk: 20 % og 26% for hhv. 36 mm og 48 mm bindingsverk.
  • Treandel til omramming for Glava Driv: 3,6 %. Tatt utgangspunkt i 36 mm omramming eller OSB-plate (gir tilnærmet samme varmetap).
  • Tillegg for Glava Driv Startlist: 0,002 W/m2K. Beregnet for bygg på 6 etg.

Glava Driv er et ventilert fasadesystem for rask og effektiv isolering, enten du bygger nytt eller skal etterisolere gammelt.
Systemet består av Glava Driv isolasjonsplater, Glava Driv startlist, Glava Driv ventilert festeprofil, Glava Driv omrammingsprofil, og skruer til innfesting i bakveggen.

Med få komponenter er systemet raskt og enkelt å montere, som kan spare deg for både tid og kostnader.

Glava Driv monteres utenpå bærende bakvegger av stenderverk med
OSB-/kryssfinerplater, KL-tre (massivtre), betong, massivtegl, lettklinker eller porebetong.

Systemet er fleksibelt, og de ventilerte festeprofilene kan monteres enten horisontalt eller vertikalt. Det gir fleksibilitet ved valg av kledning, noe som gir stor arkitektonisk frihet – særlig ved rehabilitering. Glava Driv Isolasjonsplate gir et sammenhengende isolasjonssjikt og minimerer kuldebroer.

I forbindelse med etterisolering av bindingsverksvegger må det sjekkes om det er dampsperre i veggen fra før eller om det er behov for ny dampsperre. Dette må prosjekteres i hvert enkelt tilfelle. I tillegg bør man vurdere behovet for etterisolering av kjellervegg eller ringmur, og dette bør gjøres før man starter med montering av Glava Driv. 
 

Se egen monteringsanvisning for Glava Driv.

 

Dokumentasjon relatert til løsningen

Kontakt oss om denne løsningen