close-pop-up.svg

Bindingsverk med Glava Pluss System

I denne løsningen

Glava

Kontakt oss om denne løsningen

U-verdikrav TEK17 for yttervegg
Krav:
≤ 0,18 [W/m2K]
Minstekrav ≤ 0,22 [W/m2K]

U-verdi - Enebolig, romhøyde 2,4 m


Glava Pluss Stender med Glava Pluss Plate

Isolasjon i bindingsverk, 48x98 mm 

Isolasjon i bindingsverk, 48x148 mm 

EXTREM 32 

PROFF 34 

ØKONOMI 38 

EXTREM 32 

PROFF 34 

ØKONOMI 38 

100 mm stender 

0,202 

0,205 

0,212 

0,165 

0,169 

0,175 

150 mm stender 

0,155 

0,157 

0,161 

0,132 

0,135 

0,139 

Forutsatt 3,0 lm Glava  Pluss Stender pr m2 vegg (80/20 type 1 og 2)
Forutsatt treandel for bærende bindingsverk 17%

U-verdi - Boligblokk, Rekkehus, Barnehage, romhøyde 2,4 m

Glava Pluss Stender med Glava Pluss Plate

Isolasjon i bindingsverk, 48x98 mm 

Isolasjon i bindingsverk, 48x148 mm 

EXTREM 32 

PROFF 34 

ØKONOMI 38 

EXTREM 32 

PROFF 34 

ØKONOMI 38 

100 mm stender 

0,210 

0,213 

0,219 

0,173 

0,177 

0,183

150 mm stender 

0,160 

0,162 

0,165 

0,137 

0,140 

0,144 

Forutsatt 3,0 lm Glava Pluss Stender pr m2 vegg (80/20 type 1 og 2) 
Forutsatt treandel for bærende bindingsverk: 26 %

U-verdi - Stort næringsbygg, romhøyde 3,5 m 

Glava Pluss Stender med Glava Pluss Plate

Isolasjon i bindingsverk, 48x98 mm 

Isolasjon i bindingsverk, 48x148 mm 

EXTREM 32 

PROFF 34 

ØKONOMI 38 

EXTREM 32 

PROFF 34 

ØKONOMI 38 

100 mm stender 

0,216 

0,219 

0,244 

0,180 

0,183 

0,188 

150 mm stender 

0,163 

0,165 

0,168 

0,141 

0,143 

0,147 

Forutsatt 3,0 lm Glava Pluss Stender pr m2 vegg (80/20 type 1 og 2) 
Forutsatt treandel for bærende bindingsverk: 26 %

Her ser man at varmetapstallet er fordelt på tre bidrag, hvor:  

  • Ui er varmegjennomgangskoeffisienter (U-verdier) beregnet etter NS-EN ISO 6946. (W/m²K) 
  • Det er disse verdiene som settes opp mot tiltakskravene i TEK17. 
  • Yk er kuldebroverdien for kuldebro (W/mK) 
  • Xj er varmegjennomgangskoeffisienten for en punktformig kuldebro (W/K). 
  • Dette vil være festemidler (skruer). Verdien bør oppgis av produsenten av festemidlene. 

Enkelte energiberegningsprogram mangler muligheten til å legge inn punktformige kuldebroer. Her har man tidligere benyttet metoden gitt i NS-EN ISO 6946 for festemidler. Trenger dere U-verdiene som inkluderer festemidler, så ta kontakt med oss på byggteknisk(at)glava.no 

U-verdiene er beregnet uten festemidler (skruer).
I henhold til veiledningen til forskriften (VTEK), skal bygningens varmetapstall beregnes etter NS 3031. Denne standarden gir følgende formel for varmetap gjennom konstruksjoner mot det fri (tak, vegg, gulv….). 

Glava Pluss System består av stendere laget av stuket glassull (stående fibre) med pålimt treverk. 

Glava Pluss System består av stendere laget av stuket glassull (stående fibre) med pålimt treverk.
Stuking av glassull gir høy trykkstyrke kombinert med lav vekt. Treverket er bygget opp av
lameller som er limt sammen for høy stivhet og minimal kuving. Stenderen kommer i to utgaver:
Pluss Stender 1 har treverk på én side mens Pluss Stender 2 har treverk på begge sider. Treverket
er ikke gjennomgående, men er limt til den trykkfaste glassullen. Det minimerer kuldebroer
og gir et sammenhengende isolasjonssjikt. Glava Pluss System lages i Norge, og med kortreist
treverk fra skogbeltet fra Askim til Skotterud. Treverket er PEFC-godkjent.

Glava Pluss System egner seg godt til både rehabilitering og nybygg. Systemet kan festes i bærende ytterveggskonstruksjoner av KL-tre (massivtre), stenderverk av tre, betong, tegl og pore-/gassbetong. Ved innfesting i bindingsverk av tre må stenderverkets bredde være min. 45 mm.  Se forøvrig monteringsanvisningen for Glava  Pluss System.  
 
Den isolerte stenderen minimerer kuldebroer og gir et kontinuerlig isolasjonsjikt. Systemet er enkelt, raskt og lett å håndtere, og det monteres med helt vanlig håndverktøy. Systemet gir fleksibilitet med tanke på valg av kledning, noe som gir stor arkitektonisk frihet – særlig ved rehabilitering. 
Ved rehab. kan f.eks. nytt el. anlegg og/eller ventilasjonsanlegg legges skjult inn i veggen. Det er enkelt å skjære ut i isolasjonen med en god kniv. 

I forbindelse med rehabilitering må det sjekkes om det er dampsperre i veggen fra før eller om det er behov for ny dampsperre. Dette må prosjekteres i hvert enkelt tilfelle. 
I tillegg bør man vurdere behovet for etterisolering av kjellervegg eller ringmur, og dette bør gjøres før man starter med montering av systemet. 

Se egen monteringsanvisning for utfyllende informasjon. 

U-verdiene er beregnet uten festemidler (skruer). 
I henhold til veiledningen til forskriften (VTEK), skal bygningens varmetapstall beregnes etter NS 3031. Denne standarden gir følgende formel for varmetap gjennom konstruksjoner mot det fri (tak, vegg, gulv….).  

Dokumentasjon relatert til løsningen

Kontakt oss om denne løsningen