close-pop-up.svg

Bindingsverk med Glava Veggplate 31

U-verdikrav TEK17 for yttervegg
Krav:
≤ 0,18 [W/m2K]
Minstekrav ≤ 0,22 [W/m2K]


U-verdi - 48 mm veggplate, enebolig

Isolasjons-
tykkelse
(Bindingsverk
+ veggplate)
U-verdi [W/m²K]
36 mm bindingsverk48 mm bindingsverk
EXTREM
32
PROFF
34
37ØKONOMI
38
EXTREM
32
PROFF
34
37ØKONOMI
38
98+48 mm0,2450,2510,2600,2630,2540,2600,2680,271
148+48 mm0,1900,1960,2040,2060,1990,2040,2110,214
198+48 mm0,1550,1600,1670,1700,1630,1680,1750,177
223+48 mm0,1430,1470,1540,1560,1500,1540,1610,163
246+48 mm0,1320,1370,1430,1450,1400,1440,1500,152
296+48 mm0,1150,1190,1240,1260,1210,1250,1300,132

U-verdi - 68 mm veggplate, enebolig

Isolasjons-
tykkelse
(Bindingsverk
+ veggplate)
U-verdi [W/m²K]
36 mm bindingsverk48 mm bindingsverk
EXTREM
32
PROFF
34
37ØKONOMI
38
EXTREM
32
PROFF
34
37ØKONOMI
38
98+68 mm0,2160,2210,2270,2300,2220,2270,2330,235
148+68 mm0,1720,1760,1830,1850,1790,1830,1890,191
198+68 mm0,1430,1470,1530,1550,1490,1530,1590,161
223+68 mm0,1320,1360,1410,1430,1380,1420,1470,149
246+68 mm0,1220,1270,1320,1340,1290,1330,1380,139
296+68 mm0,1080,1110,1160,1180,1130,1160,1210,123

U-verdi - 98 mm veggplate, enebolig

Isolasjons-
tykkelse
(Bindingsverk
+ veggplate)
U-verdi [W/m²K]
36 mm bindingsverk48 mm bindingsverk
EXTREM
32
PROFF
34
37ØKONOMI
38
EXTREM
32
PROFF
34
37ØKONOMI
38
98+98 mm0,1870,1900,1950,1970,1910,1950,1990,201
148+98 mm0,1530,1560,1610,1630,1580,1610,1660,167
198+98 mm0,1290,1330,1380,1390,1340,1380,1420,144
223+98 mm0,1200,1240,1280,1300,1250,1280,1330,134
246+98 mm0,1130,1160,1210,1220,1180,1210,1250,126
296+98 mm0,1000,1030,1070,1080,1040,1070,1110,112

U-verdi - 123 mm veggplate, enebolig

Isolasjons-
tykkelse
(Bindingsverk
+ veggplate)
U-verdi [W/m²K]
36 mm bindingsverk48 mm bindingsverk
EXTREM
32
PROFF
34
37ØKONOMI
38
EXTREM
32
PROFF
34
37ØKONOMI
38
98+123 mm0,1660,1690,1730,1740,1700,1720,1760,177
148+123 mm0,1390,1420,1460,1470,1430,1450,1490,150
198+123 mm0,1190,1220,1260,1270,1230,1260,1300,131
223+123 mm0,1110,1140,1180,1190,1150,1180,1220,123
246+123 mm0,1050,1080,1120,1130,1090,1120,1150,116
296+123 mm0,0930,0960,1000,1010,0970,1000,1030,104

U-verdi - veggplate, enebolig oppgradering

Opprinnelig
konstruksjon
(λ 40)
U-verdi [W/m²K]
Opprinnelig
konstruksjon
48 mm
Veggplate 31
68 mm
Veggplate 31
98 mm
Veggplate 31
123 mm
Veggplate 31
 48x98 mm0,4440,2760,2390,2030,179
 48x148 mm0,3140,2180,1950,1700,153
 48x198 mm0,2420,1810,1640,1460,133

U-verdi - 48 mm veggplate, enebolig oppgradering

Opprinnelig
konstruksjon (λ40)
U-verdi [W/m2K]
Opprinnelig
konstruksjon
48 mm
Veggplate 31
+48 mm Proff 34
68 mm
Veggplate 31
+48 mm Proff 34
98 mm
Veggplate 31
+48 mm Proff 34
123 mm
Veggplate 31
​​​​​​​+48 mm Proff 34
48x98 mm0,4440,2150,1930,1700,153
48x148 mm0,3140,1780,1630,1460,133
48x198 mm0,2420,1520,1410,1280,118

 


U-verdi - 48 mm veggplate, enebolig oppgradering

Opprinnelig
konstruksjon (λ40)
U-verdi [W/m2K]
Opprinnelig
konstruksjon
48 mm
Veggplate 31
+48 mm Extrem 32
68 mm
Veggplate 31
+48 mm Extrem 32
98 mm
Veggplate 31
+48 mm Extrem 32
123 mm
Veggplate 31
+48 mm Extrem 32
48x98 mm0,4440,2130,1910,1690,152
48x148 mm0,3140,1770,1610,1460,133
48x198 mm0,2420,1510,1400,1270,118

Isolering med Glava Veggplate 31 kan minimalisere veggtykkelsen og forbedre U-verdien, i forhold til en tradisjonell påforing.

Produktet finnes i tre ulike tykkelser: 48, 68 og 98 mm og er laget for å isolere 
utenpå bindingsverks- eller massivtrekonstruksjoner. I begge tilfellene festes 
platene med Glava Veggplatebrakett med c/c 600 mm. Varmeledningsevnen/
lambdaverdien til isolasjonsplatene er meget lav, og løsningen gir et tilnærmet 
kontinuerlig isolasjonssjikt. Dette gjør at kuldebroene reduseres og man oppnår god varmemotstand. 
Platene er formfaste og enkle å bearbeide og montere.

Systemet egner seg like godt til etterisolering som til isolering av nybygg. 
Montering av Glava Veggplate 31 krever bruk av vindsperre på rull, f.eks. 
Glava Bastion.

I forbindelse med rehabilitering må det sjekkes om det er dampsperre i veggen fra før og/eller om det behov for ny dampsperre. 

Se egen monteringsanvisning.

Dokumentasjon relatert til løsningen

Kontakt oss om denne løsningen