close-pop-up.svg

Bindingsverk med Glava vindsperreprodukter

I denne løsningen

Glava

Kontakt oss om denne løsningen

U-verdikrav TEK17 for yttervegg
Krav:
 ≤ 0,18 [W/m²K]
Minstekrav ≤ 0,22 [W/m²K]


13 og 17 % treandel (hhv 36 og 48 mm stender)

U-verdi - Enebolig, romhøyde 2,4 m

Isolasjons- 
tykkelse  
[mm] 

Stender- 
høyde  
[mm] 

U-verdi [W/m²K] 

36 mm stender 

48 mm stender 

EXTREM 
32 

PROFF 
34 

37 

ØKONOMI 
38 

EXTREM 
32 

PROFF 
34 

37 

ØKONOMI 
38 

150 

148 

0,255 

0,267 

0,282 

0,287 

0,273 

0,286 

0,299 

0,304 

200 

198 

0,197 

0,206 

0,217 

0,221 

0,211 

0,220 

0,231 

0,235 

225 

223 

0,177 

0,185 

0,195 

0,198 

0,190 

0,198 

0,208 

0,211 

250 

246 

0,161 

0,169 

0,178 

0,181 

0,173 

0,181 

0,190 

0,193 

300 

296 

0,136 

0,142 

0,150 

0,153 

0,146 

0,152 

0,160 

0,162 

350 

346 

0,117 

0,122 

0,129 

0,132 

0,126 

0,132 

0,138 

0,140 

400 

396 

0,103 

0,108 

0,114 

0,116 

0,111 

0,116 

0,122 

0,124 

Brann- 
motstand 

REI 301, 2, 3 / REI 60

1) Gjelder ikke stendere av 36x98 mm. 

2) Forutsetter 48x98 mm, vindsperre av duk og kledning av 12 mm sponplater. 

3) Forutsetter min. 36x148 mm, vindsperre av enten duk, 9,5 mm Gyproc vindsperreplate eller 12 mm asf. Vindtett, og kledning av 14 mm trepanel/ 12 mm spon/12,5 mm gipsplater. 

4) Forutsetter bærende stenderverk av 48x148 vertikalt påforet 48x48 mm alt. 48x198 mm, 9,5 mm Gyproc vindsperreplate og 15 mm Gyproc Protect F. 

16 og 22 % treandel (hhv 36 og 48 mm stender)

U-verdi - Boligblokk, rekkehus, barnehage, romhøyde 2,4 m

Isolasjons- 
tykkelse 
[mm]

Stender-
høyde
[mm]

U-verdi [W/m²K]

36 mm stender 

48 mm stender 

EXTREM 
32  

PROFF 
34 

37 

ØKONOMI 
38

EXTREM 
32

PROFF 
34

37 

 
ØKONOMI 
38 

150 

148 

0,271 

0,283 

0,297 

0,302 

0,294 

0,307 

0,319 

0,324 

200 

198 

0,210 

0,218 

0,229 

0,233 

0,228 

0,237 

0,247 

0,251 

225 

223 

0,188 

0,196 

0,206 

0,209 

0,205 

0,213 

0,222 

0,225 

250 

246 

0,172 

0,179 

0,188 

0,191 

0,187 

0,195 

0,203 

0,206 

300 

296 

0,145 

0,151 

0,159 

0,161 

0,158 

0,164 

0,171; 

0,174 

350 

346 

0,126 

0,130 

0,137 

0,139 

0,137 

0,142 

0,148 

0,150 

400 

396 

0,110 

0,115 

0,121 

0,123 

0,121 

0,125 

0,131 

0,132 

Brann- 
motstand 

REI 301, 2, 3 / REI 60

1) Gjelder ikke stendere av 36x98 mm. 

2) Forutsetter 48x98 mm, vindsperre av duk og kledning av 12 mm sponplater. 

3) Forutsetter min. 36x148 mm, vindsperre av enten duk, 9,5 mm Gyproc vindsperreplate eller 12 mm asf. Vindtett, og kledning av 14 mm trepanel/ 12 mm spon/12,5 mm gipsplater. 

4) Forutsetter bærende stenderverk av 48x148 vertikalt påforet 48x48 mm alt. 48x198 mm, 9,5 mm Gyproc vindsperreplate og 15 mm Gyproc Protect F. 

 20 og 26% treandel (hhv 36 og 48 mm stender)

U-verdi - Stort næringsbygg, romhøyde 3,5 m

Isolasjons- 
tykkelse  
[mm] 

Stender- 
høyde  
[mm] 

U-verdi [W/m²K] 

36 mm stender 

48 mm stender 

EXTREM 
32  

PROFF 
34 

37 

ØKONOMI 
38 

EXTREM 
32 

PROFF 
34 

37  

 
ØKONOMI 
38 

150 

148 

0,287 

0,299 

0,312 

0,316 

0,314 

0,328 

0,339 

0,343 

200 

198 

0,223 

0,231 

0,241 

0,245 

0,245 

0,254 

0,263 

0,266 

225 

223 

0,200 

0,208 

0,217 

0,220 

0,220 

0,228 

0,237 

0,240 

250 

246 

0,183 

0,190 

0,198 

0,201 

0,201 

0,209 

0,217 

0,219 

300 

296 

0,154 

0,160 

0,167 

0,170 

0,170 

0,176 

0,183; 

0,185 

350 

346 

0,134 

0,138 

0,145 

0,147 

0,147 

0,153 

0,158 

0,160 

400 

396 

0,118 

0,122 

0,127 

0,129 

0,130 

0,135 

0,140 

0,141 

Brann- 
motstand 

REI 301, 2, 3 / REI 604 

1) Gjelder ikke stendere av 36x98 mm.  

2) Forutsetter 48x98 mm, vindsperre av duk og kledning av 12 mm sponplater. 

3) Forutsetter min. 36x148 mm, vindsperre av enten duk, 9,5 mm Gyproc vindsperreplate  eller 12 mm asf. Vindtett, og kledning av 14 mm trepanel/12 mm spon/12,5 mm gipsplater.
 
4)  Forutsetter bærende stenderverk av 48x148 vertikalt påforet 48x48 mm alt. 48x198 mm, 9,5 mm Gyproc vindsperreplate og 15 mm Gyproc Protect F.

9 og 12 % treandel (hhv 36 og 48 mm stender)

-U-verdi - Vegg med høyde 2,4 m uten vinduer og dører 

Isolasjons- 
tykkelse 
[mm]

Stender-
høyde
[mm] 

U-verdi [W/m²K]

36 mm stender

48 mm stender 

EXTREM 
32  

PROFF 
34 

37

ØKONOMI 
38 

EXTREM 
32 

PROFF 
34 

37

 
ØKONOMI 
38 

150 

148 

0,239 

0,251 

0,266 

0,271 

0,251 

0,263 

0,278 

0,283 

200 

198 

0,184 

0,192 

0,204 

0,208 

0,193 

0,203 

0,214 

0,218 

225 

223 

0,165 

0,172 

0,183 

0,187 

0,174 

0,182 

0,192 

0,195 

250 

246 

0,150 

0,157 

0,167 

0,171 

0,159 

0,166 

0,175 

0,179 

300 

296 

0,126 

0,132 

0,141 

0,144 

0,134 

0,140 

0,148; 

0,150 

350 

346 

0,109 

0,114 

0,121 

0,124 

0,115 

0,120 

0,127 

0,130 

400 

396 

0,096 

0,100 

0,107 

0,109 

0,101 

0,106 

0,112 

0,114 

Brann- 
motstand 

REI 301, 2, 3 / REI 604  

1) Gjelder ikke stendere av 36x98 mm.
 
2) Forutsetter 48x98 mm, vindsperre av duk og kledning av 12 mm sponplater.
 
3) Forutsetter min. 36x148 mm, vindsperre av enten duk, 9,5 mm Gyproc vindsperreplate eller 12 mm asf. Vindtett, og kledning av 14 mm trepanel/12 mm spon/12,5 mm gipsplater. 

4) Forutsetter bærende stenderverk av 48x148 vertikalt påforet 48x48 mm alt. 48x198 mm, 9,5 mm Gyproc vindsperreplate og 15 mm Gyproc Protect F.

Trevirkemengden har en viktig betydning for ytterveggens U-verdi. Tidligere har U-verdien for yttervegger tatt høyde for en trevirkemengde som kun utgjør stendere satt opp i c/c 60 cm, i tillegg til en toppsvill og en bunnsvill. I praksis vet vi at trevirkeandelen er mye større. Vi snakker da om ekstra stendere og losholter i forbindelse med vinduer og dører, eventuelle doble bunn- eller toppsviller, ekstra stendere i forbindelse med hjørner og der hvor konsentrerte laster skal føres ned, osv. Sintef Byggforsk anvisning 471.231 beskriver forutsetninger for beregning av U-verdier for vegger over terreng.

Glava synliggjør dette ved å bruke fire tabeller. 

 • Enebolig, romhøyde 2,4 m.  
  Forutsetter normal praktisert vindusandel i småhus av tre. 
  Veggfelt med 13 og 17 % treandel (hhv 36 og 48 mm stender) 

 • Boligblokk, rekkehus, barnehage, romhøyde 2,4 m. 
  Veggfelt med 16 og 22 % treandel (hhv 36 og 48 mm stender) 

 • Stort næringsbygg, romhøyde 3,5 m. 
  Veggfelt med 20 og 26 % treandel (hhv 36 og 48 mm stender) 

 • Vegg med romhøyde 2,4 m.  
  Viser en U-verdi uten vinduer og dører, kun stendere c/c 60 cm, samt en topp- og bunnsvill. 
  Veggfelt med 9 og 12 % treandel (hhv 36 og 48 mm stender) 

Verdien er beregnet etter NS-EN ISO 10211, som er en tredimensjonal beregning, erfaringsmessig vil dette bedre U-verdien på tusendelsnivå. 

Yttervegg med gjennomgående stendere. Til yttervegg benyttes stenderdimensjoner som gir plass til nødvendig isolasjonstykkelse.

Utvendig monteres vindsperre i form av Glava Bastion(rullprodukt). Vindsperren skal hindre at vind blåser inn i og dermed reduserer effekten av varmeisolasjonen. Den skal også hindre at slagregn og annen fuktighet som trenger igjennom ytterkledningen skal trenge videre inn i konstruksjonen. 

Dampsperren plasseres på varm side av isolasjonen. Dampsperrens viktigste opp-gave er å sikre innvendig lufttetting, samt å hindre at fuktighet fra inneluften skal diffundere ut gjennom konstruksjonen med påfølgende kondensering. Dampsperre med klemte skjøter legges sammenhengende på veggen og overlapper dampsperren i tak. Oppvarming av bygget kan først begynne etter at dampsperren er montert!

Hull etter gjennomføringer i vind- og dampsperresjiktene må tettes godt for å unngå luftlekkasjer.

Veggene må vindavstives i veggplanet for å hindre forskyvninger. Benyttes det ikke platematerialer til innvendig kledning eller vindsperre, må man gå inn med separat avstivning i form av innfelte bord i stenderverket, stag e.l.  
Ytterveggene må forankres til grunnmur for å hindre bevegelse/forskyvning. 
Husk å avstive/forankre bygget også under byggeperioden.

Dokumentasjon relatert til løsningen

Kontakt oss om denne løsningen