close-pop-up.svg

Bindingsverk med innvendig påforing og 12 mm trefiberplate

I denne løsningen

Glava

Kontakt oss om denne løsningen

U-verdikrav TEK17 for yttervegg
Krav:
 ≤ 0,18 [W/m2K]
Minstekrav ≤ 0,22 [W/m2K] 


13 og 17 % treandel (hhv 36 og 48 mm stender)

U-verdi - Enebolig, romhøyde 2,4 m

Isolasjons-
tykkelse

Stender- 
høyde  
[mm] 

U-verdi [W/m²K] 

36 mm stender 

48 mm stender 

EXTREM 
32 

PROFF 
34 

37 

ØKONOMI 
38 

EXTREM 
32 

PROFF 
34 

37 

ØKONOMI 
38 

150 

98 + 48 

 0,241 

 0,256 

 0,269 

 0,273 

 0,251 

 0,267 

 0,280 

 0,284 

200 

148 + 48 

 0,189 

 0,198 

 0,209 

 0,212 

 0,197 

 0,208 

 0,219 

 0,222 

250 

198 + 48 

 0,154 

 0,162 

 0,171 

 0,174 

 0,163 

 0,171 

 0,180 

 0,182 

275 

223 + 48 

 0,141 

 0,148 

 0,157 

 0,159 

 0,150 

 0,157 

 0,165 

 0,167 

300 

246 + 48 

 0,132 

 0,138 

 0,145 

 0,148 

 0,140 

 0,146 

 0,153 

 0,156 

350 

296 + 48 

 0,114 

 0,119 

 0,126 

 0,128 

 0,121 

 0,127 

 0,133 

 0,135 

400 

346 + 48 

 0,101 

 0,105 

 0,111 

 0,113 

 0,107 

 0,112 

 0,118 

 0,120 

Brann- 
motstand 

REI 301, 2, 3 / REI 604

1) Gjelder ikke stendere av 36x98 mm. 

2) Forutsetter 48x98 mm, vindsperre av duk og kledning av 12 mm sponplater. 

3)  Forutsetter min. 36x148 mm, vindsperre av enten duk, 9,5 mm Gyproc vindsperreplate eller 12 mm asf. Vindtett, og kledning av 14 mm trepanel/12 mm spon/12,5 mm gipsplater. 

4) Forutsetter bærende stenderverk av 48x148 vertikalt påforet 48x48 mm alt. 48x198 mm, 9,5 mm Gyproc vindsperreplate  og 15 mm Gyproc Protect F. 

16 og 22 % treandel (hhv 36 og 48 mm stender)

U-verdi, Boligblokk, rekkehus, barnehage, romhøyde 2,4 m

Isolasjons- 
tykkelse  
[mm] 

Stender- 
høyde  
[mm] 

U-verdi [W/m²K] 

36 mm stender 

48 mm stender 

EXTREM 
32 

PROFF 
34 

37 

ØKONOMI 
38 

EXTREM 
32 

PROFF 
34 

37 

ØKONOMI 
38 

150 

98 + 48 

 0,258 

 0,273 

 0,286 

 0,290 

0,271  

0,288  

 0,300 

 0,304 

200 

148 + 48 

 0,202 

 0,212 

 0,222 

 0,225 

 0,213 

0,225  

 0,235 

 0,238 

250 

198 + 48 

 0,165 

 0,173 

 0,181 

 0,184 

 0,176 

0,185  

 0,193 

 0,196 

275 

223 + 48 

 0,151 

 0,158 

 0,166 

 0,169 

 0,162 

0,170  

 0,177 

 0,180 

300 

246 + 48 

 0,141 

 0,147 

 0,155 

 0,157 

 0,151 

0,158  

 0,165 

 0,167 

350 

296 + 48 

 0,122 

 0,127 

 0,134 

 0,136 

0,132 

0,137  

 0,143 

 0,145 

400 

346 + 48 

 0,108 

 0,112 

 0,118 

 0,120 

 0,117 

0,121  

 0,127 

 0,128 

Brann- 
motstand 

REI 301,2,3 / REI 604

1) Gjelder ikke stendere av 36x98 mm. 

2) Forutsetter 48x98 mm, vindsperre av duk og kledning av 12 mm sponplater.
 
3) Forutsetter min. 36x148 mm, vindsperre av enten duk, 9,5 mm Gyproc vindsperreplate eller 12 mm asf. Vindtett, og kledning av 14 mm trepanel/12 mm spon/12,5 mm gipsplater.
 
4) Forutsetter bærende stenderverk av 48x148 vertikalt påforet 48x48 mm alt. 48x198 mm, 9,5 mm Gyproc vindsperreplate og 15 mm Gyproc Protect F. 

20 og 26 % treandel (hhv 36 og 48 mm stender)

U-verdi - Stort næringsbygg, romhøyde 3,5 m

Isolasjons- 
tykkelse  
[mm] 

Stender- 
høyde  
[mm] 

U-verdi [W/m²K] 

36 mm stender 

48 mm stender 

EXTREM 
32 

PROFF 
34 

37 

ØKONOMI 
38 

EXTREM 
32 

PROFF 
34 

37 

ØKONOMI 
38 

150 

98 + 48 

 0,274 

 0,291 

0,303 

0,307  

 0,290 

 0,310 

 0,321 

 0,324 

200 

148 + 48 

 0,216 

 0,225 

0,235 

 0,238 

 0,228 

 0,242 

 0,251 

 0,254 

250 

198 + 48 

 0,176 

 0,184 

0,192 

 0,195 

 0,190 

 0,199 

 0,207 

 0,209 

275 

223 + 48 

 0,161 

 0,169 

0,176 

 0,179 

 0,175 

 0,183 

 0,190 

 0,192 

300 

246 + 48 

 0,150 

 0,157 

0,164 

 0,166 

 0,163 

 0,170 

 0,177 

 0,179 

350 

296 + 48 

 0,130 

 0,136 

0,142 

 0,144 

 0,142 

 0,148 

 0,153 

0,155  

400 

346 + 48 

 0,115 

 0,120 

0,125 

 0,127 

 0,126 

 0,131 

 0,136 

 0,137 

Brann- 
motstand 

REI 301, 2, 3 / REI 604

1) Gjelder ikke stendere av 36x98 mm. 

2) Forutsetter 48x98 mm, vindsperre av duk og kledning av 12 mm sponplater. 

3) Forutsetter min. 36x148 mm, vindsperre av enten duk, 9,5 mm Gyproc vindsperreplate  eller 12 mm asf. Vindtett, og kledning av 14 mm trepanel/12 mm spon/12,5 mm gipsplater.
 
4) Forutsetter bærende stenderverk av 48x148 vertikalt påforet 48x48 mm alt. 48x198 mm, 9,5 mm Gyproc vindsperreplate og 15 mm Gyproc Protect F. 

9 og 12 % treandel (hhv 36 og 48 mm stender)

U-verdi - Vegg med høyde 2,4 m uten vinduer og dører

Isolasjons- 
tykkelse  
[mm] 

Stender- 
høyde  
[mm] 

U-verdi [W/m²K] 

36 mm stender 

48 mm stender 

EXTREM 
32 

PROFF 
34 

37 

ØKONOMI 
38 

EXTREM 
32 

PROFF 
34 

37 

ØKONOMI 
38 

150 

98 + 48 

 0,224 

 0,237 

 0,251 

 0,256 

 0,230 

 0,244 

 0,258 

 0,263 

200 

148 + 48 

 0,175 

 0,184 

 0,195 

 0,199 

 0,181 

 0,190 

 0,201 

 0,205 

250 

198 + 48 

 0,143 

 0,150 

 0,159 

 0,163 

 0,148 

 0,156 

 0,165 

 0,168 

275 

223 + 48 

 0,131 

 0,137 

 0,146 

 0,149 

 0,136 

 0,143 

 0,152 

 0,154 

300 

246 + 48 

 0,122 

 0,128 

 0,136 

 0,139 

 0,127 

 0,133 

 0,141 

 0,144 

350 

296 + 48 

 0,106 

 0,110 

 0,118 

 0,120 

 0,110 

 0,115 

 0,122 

 0,125 

400 

346 + 48 

 0,093 

 0,097 

 0,104 

 0,106 

 0,098 

 0,102 

 0,108 

 0,110 

Brann- 
motstand 

REI 301, 2, 3 / REI 604

1) Gjelder ikke stendere av 36x98 mm. 

2) Forutsetter 48x98 mm, vindsperre av duk og kledning av 12 mm sponplater. 

3) Forutsetter min. 36x148 mm, vindsperre av enten duk, 9,5 mm Gyproc vindsperreplate eller 12 mm asf. Vindtett, og kledning av 14 mm trepanel/12 mm spon/12,5 mm gipsplater. 

4) Forutsetter bærende stenderverk av 48x148 vertikalt påforet 48x48 mm alt. 48x198 mm, 9,5 mm Gyproc vindsperreplate og 15 mm Gyproc Protect F. 

Bindingsverk med innvendig påforing av 48 x 48 mm.

Stenderverk med innvendig påforing gjør det enkelt å montere inntrukket dampsperre. Inntrukket dampsperre vil si at dampsperren monteres mellom stenderverket og den innvendige påforingen. 1/4-del av den totale isolasjonstykkelsen kan legges på varm side av dampsperren. Med denne løsningen kan elføringer legges innenfor dampsperren uten å ødelegge den.  
OBS: Gjelder ikke bad/våtrom. Løsningen er ikke anbefalt for bygg som ikke er kontinuerlig oppvarmet.
  
Dampsperrens viktigste oppgave er å sikre innvendig lufttetting, samt å hindre at fuktighet fra inneluften skal diffundere ut gjennom konstruksjonen med påfølgende kondensering. Dampsperre med klemte skjøter legges sammenhengende på veggen og overlapper dampsperren i tak.  
 
Oppvarming av bygget kan først begynne etter at dampsperren er montert. 

Utvendig monteres et vindsperresjikt av porøs trefiberplate. Den skal hindre at vind blåser inn i det isolerte sjiktet og dermed reduserer effekten av varmeisolasjonen. Den skal også hindre at slagregn og annen fuktighet som trenger igjennom ytterkledningen skal trenge videre inn i konstruksjonen. 

Hull etter gjennomføringen i vind- og dampsperresjiktet må tettes godt for å unngå luftlekkasjer. 
 
Veggene må vindavstives i veggplanet for å hindre forskyvninger. Benyttes det ikke platematerialer til innvendig kledning eller vindsperre, må man gå inn med separat avstivning i form av innfelte bord i stenderverket, stag e.l.  
Ytterveggene må forankres til grunnmur for å hindre bevegelse/forskyvning.  
Husk å avstive/forankre bygget også under byggeperioden. 

Ny beregningsforutsetninger for U-verdier. 

Trevirkemengden har en viktig betydning for isolering av ytterveggen. Les nærmere om nye og gamle beregningsforutsetninger.  

Frem til nå har U-verdien for yttervegger tatt høyde for en trevirkemengde som kun utgjør stendere satt opp i c/c 60 cm, i tillegg til en toppsvill og en bunnsvill. Dette gjelder våre tidligere, og andre produsenters U-verditabeller, samt at det er dette som var beskrevet i gjeldene anvisning 471.012 fra SINTEF Byggforsk. 

I praksis vet vi at trevirkeandelen er mye større. Vi snakker da om ekstra stendere og losholter i forbindelse med vinduer og dører, det faktum av vegglengder ikke går opp i modulmål, eventuelle doble bunn- eller toppsviller, ekstra stendere i forbindelse med hjørner og der hvor konsentrerte laster skal føres ned. 

Den nevnte anvisningen (471.012) er nå oppdatert, utvidet og publisert.  
Den reelle treandelen pr. kvm vegg blir nå lagt til grunn for beregningene. 

Anvisningen har blitt utvidet til flere blader; 

  • 471.231 U-verdier for vegger over terreng, grunnlag for beregninger 

  • 471.401 U-verdier. Vegger over terreng med bindingsverk av tre med gjennomgående stendere 

  • 471.411 U-verdier. Vegger over terreng med bindingsverk av tre med kontinuerlig utvendig isolasjon 

SINTEF jobber forløpende med å publisere flere blader for flere konstruksjonstyper. 

Verdien er beregnet etter NS-EN ISO 10211, som er en tredimensjonal beregning, erfaringsmessig vil dette bedre U-verdien på tusendelsnivå. 

Dokumentasjon relatert til løsningen

Kontakt oss om denne løsningen