close-pop-up.svg

Betongvegg med utvendig påforing

I denne løsningen

Glava

Kontakt oss om denne løsningen

U-verdikrav TEK17 for yttervegg
Krav:
≤ 0,18 [W/m2K]
Minstekrav ≤ 0,22 [W/m2K]


Veggfelt med 13 og 17 % treandel (hhv 36 og 48 mm stender)

U-verdi - enebolig, romhøyde 2,4 m

Isolasjons-
tykkelse
[mm]

U-verdi [W/m2K]

36 mm stender

48 mm stende

EXTREM 
32

PROFF 
34

37

ØKONOMI 
38

EXTREM 
32

PROFF
34

37

ØKONOMI
38

100 0,355

0,368

0,388

0,394

0,378

0,391

0,407 

0,412

150

0,252

0,261

0,275

0,279

0,270

0,278

0,290

0,295

200

0,195

0,202

0,213

0,217

0,210

0,216

0,226 

0,229

223

0,176

0,181

0,192

0,195

0,188

0,194

0,204 

0,207

250

0,160

0,166

0,175

0,178

0,172

0,178

0,186

0,189

Forutsetter normal praktisert vindusandel i småhus av tre. 

Veggfelt med 16 og 22 % treandel (hhv 36 og 48 mm stender)

U-verdi - Boligblokk, rekkehus, barnehage, romhøyde 2,4 m 

Isolasjons-
tykkelse
[mm]

U-verdi [W/m2K]

36 mm stender

48 mm stender 

EXTREM 
32

PROFF 
34

37

ØKONOMI 
38

EXTREM 
32

PROFF 
34 

37

ØKONOMI
38

100 0,374 0,388 0,409 0,414 0,404

0,417

0,431

0,436

150

0,268

0,276

0,289

0,293

0,291

0,298

0,309

0,313

200

0,207

0,214

0,224

0,228

0,227

0,232

0,240

0,244

223

0,187

0,192

0,203

0,206

0,203

0,209

0,217

0,220

250

0,171

0,176

0,185

0,188

0,187

0,191

0,199

0,201

Veggfelt med 20 og 26 % treandel (hhv 36 og 48 mm stender).

U-verdi - Stort næringsbygg, romhøyde 3,5 m 

Isolasjons-
tykkelse
[mm]

U-verdi [W/m2K]

36 mm stender

48 mm stender

EXTREM 
32 

PROFF 
34

37

ØKONOMI
38

EXTREM
32

PROFF
34

37

ØKONOMI 
38 

100

0,394

0,408

 0,430

0,434

0,430

0,442

0,455

0,460

150

0,284

0,291

0,304

0,307

0,312

0,318

0,328

0,331

200

0,220

0,226

0,236

0,239

0,244

0,248

0,255

0,259

223

0,199

0,203

0,213

0,216

0,219

0,223

0,231

0,234

250

0,182

0,186

0,195

0,198

0,201

0,205

0,212 

0,214

Veggfelt med 9 og 12 % treandel (hhv 36 og 48 mm stender).

U-verdi - Vegg med høyde 2,4 m uten vinduer og dører

Isolasjons-
tykkelse 
[mm]

U-verdi [W/m2K]

36 mm stender

48 mm stender

EXTREM 
32

PROFF 
34

37

ØKONOMI
38

EXTREM
32

PROFF 
34 

37

ØKONOMI
38

100

0,335

0,348

0,367

0,373

 0,350

0,363 

0,381

0,387

150

0,236

0,245

0,259

0,264

0,248

0,257 

0,271

0,275

200

0,182

0,189

0,201

0,205

0,192

0,199 

0,210

0,214

223

0,163

0,170

0,180

0,184

0,172

0,178 

0,189

0,192

250

0,149

0,155

0,165

0,168

0,157

0,163 

0,173

0,176

Viser en U-verdi med kun stendere c/c 60 cm, samt en topp- og bunnsvill.


 

Stenderverket monteres helt inntil betongveggen.

Stenderne settes opp med senteravstand (c/c) 600 mm. Mellom stenderne monteres Glava Plate/Rull. Når betongveggen isoleres utvendig kommer den i et annet klima, og faren for kondens reduseres betraktelig. I tillegg vil den utvendige isolasjon sørge for at kuldebroer reduseres. Vi anbefaler at min. halvparten av den totale isolasjonstykkelsen monteres utvendig; gjerne mer.   
 
Utvendig monteres et vindsperresjikt i form av Glava Bastion(rullprodukt) eller Gyproc vindsperreplater. Den skal hindre at vind blåser inn i og dermed reduserer effekten av varmeisolasjonen. Den skal også hindre at slagregn og annen fuktighet som trenger igjennom ytterkledningen skal trenge videre inn i konstruksjonen.  
Det er viktig at det tettes godt mellom bunnsvill og betongvegg. Her kan det benyttes en stripe av vindsperre på rull som klemmes mellom svill og mur, og som senere brettes opp på vegg og overlappes av veggens vindsperre. Er veggen ujevn kan det legges inn Glava Dobbeltsidig butyltettebånd mellom svill og mur for å sikre god tetting. Båndet kan legges i flere lag hvis det er større ujevnheter.   
Hull etter gjennomføringer i vindsperresjiktet må tettes godt for å unngå luftlekkasjer.  
 
U-verdiene under er beregnet med vindsperre på rull, gips e.l. Vindsperre av 12 mm porøs trefiberplate kan gi bedre U-verdi. 

Brannmotstanden er avhengig av betongveggens tykkelse og armering, se Brannmotstand for betong. 

Les også Generelt om yttervegger.

 

Ny beregningsforutsetninger for U-verdier. 

Trevirkemengden har en viktig betydning for isolering av ytterveggen. Les nærmere om nye og gamle beregningsforutsetninger.  

Frem til nå har U-verdien for yttervegger tatt høyde for en trevirkemengde som kun utgjør stendere satt opp i c/c 60 cm, i tillegg til en toppsvill og en bunnsvill. Dette gjelder våre tidligere, og andre produsenters U-verditabeller, samt at det er dette som var beskrevet i gjeldene anvisning 471.012 fra SINTEF Byggforsk. 

I praksis vet vi at trevirkeandelen er mye større. Vi snakker da om ekstra stendere og losholter i forbindelse med vinduer og dører, det faktum av vegglengder ikke går opp i modulmål, eventuelle doble bunn- eller toppsviller, ekstra stendere i forbindelse med hjørner og der hvor konsentrerte laster skal føres ned. 

Den nevnte anvisningen (471.012) er nå oppdatert, utvidet og publisert.  
Den reelle treandelen pr. kvm vegg blir nå lagt til grunn for beregningene. 

Glava Isolasjon synliggjør dette ved å bruke fire tabeller. 

 • Enebolig, romhøyde 2,4 m.  
  Forutsetter normal praktisert vindusandel i småhus av tre. 
  Veggfelt med 13 og 17 % treandel (hhv 36 og 48 mm stender) 

 • Boligblokk, rekkehus, barnehage, romhøyde 2,4 m. 
  Veggfelt med 16 og 22 % treandel (hhv 36 og 48 mm stender) 

 • Stort næringsbygg, romhøyde 3,5 m. 
  Veggfelt med 20 og 26 % treandel (hhv 36 og 48 mm stender) 

 • Vegg med romhøyde 2,4 m.  
  Viser en U-verdi uten vinduer og dører, kun stendere c/c 60 cm, samt en topp- og bunnsvill. 
  Veggfelt med 9 og 12 % treandel (hhv 36 og 48 mm stender)  

 
Anvisningen har blitt utvidet til flere blader; 

 • 471.231 U-verdier for vegger over terreng, grunnlag for beregninger 

 • 471.401 U-verdier. Vegger over terreng med bindingsverk av tre med gjennomgående stendere 

 • 471.411 U-verdier. Vegger over terreng med bindingsverk av tre med kontinuerlig utvendig isolasjon 

SINTEF jobber forløpende med å publisere flere blader for flere konstruksjonstyper. 

Verdien er beregnet etter NS-EN ISO 10211, som er en tredimensjonal beregning, erfaringsmessig vil dette bedre U-verdien på tusendelsnivå. 

Dokumentasjon relatert til løsningen

Kontakt oss om denne løsningen