close-pop-up.svg

Bindingsverk med teglforblending

I denne løsningen

Glava

Kontakt oss om denne løsningen

U-verdiene er beregnet med 17% tre-andel når det er benyttet 48 mm trevirke.

U-verdi - Enebolig, romhøyde 2,4 m

Isolasjons-
tykkelse
[mm]

U-verdi [W/m2K]

48 x 98/100

48 x 148/150

48 x 198/200

MURPLATE
32

EXTREM
32

PROFF
34 

37

ØKONOMI
38

EXTREM
32

PROFF
34

37

ØKONOMI
38

EXTREM
32

PROFF
34 

37

ØKONOMI
38

50

0,246

0,252 

0,259

0,262

0,195

0,199

0,206

0,208

0,161

0,165

0,171

0,173

100

0,184

0,186 

0,191

0,192

0,153

0,155

0,159

0,161

0,132

0,133

0,137

0,139

150

0,147

0,148 

0,151

0,152

0,127

0,128

0,131

0,132

0,111

0,112

0,115

0,116

Brann-
Motstand

REI 30 / REI 601

1 Forutsetter bærende stender 48x198 mm. Vindsperre av 9,5 mm Gyproc vindsperreplate. Innv. kledning av 15 mm Gyproc Protect F.

U-verdiene er beregnet med 22% tre-andel når det er benyttet 48 mm trevirke

U-verdi - Boligblokk, rekkehus, barnehage, romhøyde 2,4 m

Isolasjons- 
tykkelse  
[mm

U-verdi [W/m2K] 

48 x 98/100 

48 x 148/150 

48 x 198/200 

MURPLATE 
32 

EXTREM 
32 

PROFF  
34 

37 

ØKONOMI 
38 

EXTREM 
32 

PROFF  
34 

37 

ØKONOMI 
38 

EXTREM 
32 

PROFF  
34 

37 

ØKONOMI 
38 

50 

0,266 

0,272 

0,279 

0,281 

0,211 

0,215 

0,222 

0,224 

0,175 

0,178 

0,184 

0,186 

100 

0,200 

0,202 

0,206 

0,207 

0,167 

0,168 

0,172 

0,174 

0,143 

0,144 

0,149 

0,150 

150 

0,160 

0,161 

0,164 

0,165 

0,139 

0,138 

0,142 

0,143 

0,121 

0,122 

0,125 

0,126 

Brann- 
Motstand 

REI 30 / REI 601

1 Forutsetter bærende stender 48x198 mm. Vindsperre av 9,5 mm Gyproc vindsperreplate. Innv. kledning av 15 mm Gyproc Protect F.

U-verdiene er beregnet med 26% tre-andel når det er benyttet 48 mm trevirke

U-verdi - Stort næringsbygg, romhøyde 3,5 m

Isolasjons- 
tykkelse  
[mm]

U-verdi [W/m2K]

48 x 98/100 

48 x 148/150 

48 x 198/200 

MURPLATE 
32 

EXTREM 
32 

PROFF  
34 

37 

ØKONOMI 
38 

EXTREM 
32 

PROFF  
34 

37 

ØKONOMI 
38 

EXTREM 
32 

PROFF  
34 

37 

ØKONOMI 
38 

50 

0,286 

0,291 

0,298 

0,300 

0,228 

0,231 

0,237 

0,239 

0,189 

0,191 

0,197 

0,199 

100 

0,216 

0,218 

0,222 

0,223 

0,180 

0,181 

0,185 

0,187 

0,155 

0,156 

0,160 

0,161 

150 

0,173 

0,174 

0,177 

0,177 

0,149 

0,150 

0,153 

0,154 

0,131 

0,132 

0,135 

0,135 

Brann- 
Motstand 

REI 30 / REI 601

1 Forutsetter bærende stender 48x198 mm. Vindsperre av 9,5 mm Gyproc vindsperreplate. Innv. kledning av 15 mm Gyproc Protect F.

U-verdiene er beregnet med 12% tre-andel når det er benyttet 48 mm trevirke

U-verdi - Vegg med romhøyde 2,4 m

Isolasjons- 
tykkelse  
[mm]

U-verdi [W/m2K] 

48 x 98/100 

48 x 148/150 

48 x 198/200 

MURPLATE 
32 

EXTREM 
32 

PROFF  
34 

37 

ØKONOMI 
38 

EXTREM 
32 

PROFF  
34 

37 

ØKONOMI 
38 

EXTREM 
32 

PROFF  
34 

37 

ØKONOMI 
38 

50 

0,225 

0,231 

0,239 

0,241 

0,177 

0,182 

0,189 

0,192 

0,147 

0,150 

0,157 

0,159 

100 

0,167 

0,169 

0,174 

0,176 

0,139 

0,141 

0,145 

0,147 

0,119 

0,121 

0,125 

0,127 

150 

0,133 

0,134 

0,137 

0,138 

0,114 

0,116 

0,119 

0,120 

0,100 

0,101 

0,105 

0,106 

Brann- 
Motstand 

REI 30 / REI 601

1 Forutsetter bærende stender 48x198 mm. Vindsperre av 9,5 mm Gyproc vindsperreplate. Innv. kledning av 15 mm Gyproc Protect F.

Bærende bindingsverksvegg med 1/2-steins forblendet teglvegg.

I hulrommet mellom vindsperren og teglvangen benyttes Glava Murplate 32. Glava Murplate 32 er en spesialbehandlet formfast plate som er fuktbestandig og vannavvisende.

Vindsperre monteres på stenderverket, før murplaten monteres med bindere og isolasjonsholdere. 
Vindsperreplatene skal hindre at vind blåser inn i isolasjonssjiktet og dermed reduserer effekten av varmeisolasjonen i veggen bak, samt sørge for vindavstiving av bindingsverket.
Mellom isolasjon og yttervange/forblending skal det være min. 15 mm luftespalte. Mørtelpølser på innsiden skal fjernes slik at de ikke sperrer for lufting og drenering. Teglforblendingen festes til stenderverket med bindere (4 stk. pr m2) med fall mot ytre vange. I nederste skift må det være åpne stussfuger for å sikre lufting og drenering. Som regel er det nok med en åpning per meter, men på steder med mye nedbør og slagregn bør det økes til to åpninger per meter.  

Dampsperren plasseres på varm side av isolasjonen. Dampsperrens viktigste 
oppgave er å sikre innvendig lufttetting, samt å hindre at fuktighet fra inneluften skal 
diffundere ut gjennom konstruksjonen med påfølgende kondensering. Dampsperre med klemte skjøter legges sammenhengende på veggen og overlapper dampsperren i tak. Oppvarming av bygget kan først begynne etter at dampsperre er montert.

Rundt gjennomføringer i vind- og dampsperresjiktet må det tettes godt for å unngå luftlekkasjer. 

Veggene må vindavstives i veggplanet for å hindre forskyvninger. Benyttes det ikke platematerialer til innvendig kledning eller vindsperre, må en gå inn med separat avstivning i form av innfelte bord i stenderverket, stag e.l.  
Ytterveggene må forankres til grunnmur for å hindre bevegelse/forskyvning. 
Husk å avstive/forankre bygget også under byggeperioden.

Beregningsforutsetninger for U-verdi 

Trevirkemengden har en viktig betydning for isolering av ytterveggen. Les nærmere om nye og gamle beregningsforutsetninger.  

Frem til nå har U-verdien for yttervegger tatt høyde for en trevirkemengde som kun utgjør stendere satt opp i c/c 60 cm, i tillegg til en toppsvill og en bunnsvill. Dette gjelder våre tidligere, og andre produsenters U-verditabeller, samt at det er dette som var beskrevet i gjeldene anvisning 471.012 fra SINTEF Byggforsk. 

I praksis vet vi at trevirkeandelen er mye større. Vi snakker da om ekstra stendere og losholter i forbindelse med vinduer og dører, det faktum av vegglengder ikke går opp i modulmål, eventuelle doble bunn- eller toppsviller, ekstra stendere i forbindelse med hjørner og der hvor konsentrerte laster skal føres ned. 

Den nevnte anvisningen (471.012) er nå oppdatert, utvidet og publisert.  
Den reelle treandelen pr. kvm vegg blir nå lagt til grunn for beregningene. 

Glava synliggjør dette ved å bruke fire tabeller. 

 • Enebolig, romhøyde 2,4 m.  
  Forutsetter normal praktisert vindusandel i småhus av tre. 
  Veggfelt med 13 og 17 % treandel (hhv 36 og 48 mm stender) 

 • Boligblokk, rekkehus, barnehage, romhøyde 2,4 m. 
  Veggfelt med 16 og 22 % treandel (hhv 36 og 48 mm stender) 

 • Stort næringsbygg, romhøyde 3,5 m. 
  Veggfelt med 20 og 26 % treandel (hhv 36 og 48 mm stender) 

 • Vegg med romhøyde 2,4 m.  
  Viser en U-verdi uten vinduer og dører, kun stendere c/c 60 cm, samt en topp- og bunnsvill. 
  Veggfelt med 9 og 12 % treandel (hhv 36 og 48 mm stender) 

Anvisningen har blitt utvidet til flere blader; 
471.231 U-verdier for vegger over terreng, grunnlag for beregninger 
471.401 U-verdier. Vegger over terreng med bindingsverk av tre med gjennomgående stendere  
471.411 U-verdier. Vegger over terreng med bindingsverk av tre med kontinuerlig utvendig isolasjon 

SINTEF jobber forløpende med å publisere flere blader for flere konstruksjonstyper. 

Verdien er beregnet etter NS-EN ISO 10211, som er en tredimensjonal beregning, erfaringsmessig vil dette bedre U-verdien på tusendelsnivå. 

Dokumentasjon relatert til løsningen

Kontakt oss om denne løsningen