close-pop-up.svg

Bindingsverk med utvendig påforing og Glava vindsperreprodukter

I denne løsningen

Glava

Kontakt oss om denne løsningen

U-verdikrav TEK17 for yttervegg
Krav:
 ≤ 0,18 [W/m2K]
Minstekrav ≤ 0,22 [W/m2K]


13 og 17 % treandel (hhv 36 og 48 mm stender)

 U-verdi - Enebolig, romhøyde 2,4 m

Isolasjons- 
tykkelse  
[mm] 

Stender- 
høyde  
[mm] 

U-verdi [W/m²K] 

36 mm stender 

48 mm stender 

EXTREM 
32 

PROFF 
34 

37 

ØKONOMI 
38 

EXTREM 
32 

PROFF 
34 

37 

ØKONOMI 
38 

150 

98 + 48 

 0,256 

 0,271 

 0,286 

 0,291 

 0,267 

 0,284 

 0,299 

 0,304 

200 

148 + 48 

 0,197 

0,207  

 0,219 

 0,223 

 0,208 

 0,219 

 0,230 

 0,234 

250 

198 + 48 

 0,160 

 0,168 

 0,178 

 0,181 

 0,170 

 0,178 

 0,187 

 0,190 

275 

223 + 48 

 0,147 

0,153  

 0,162 

 0,165 

 0,155 

 0,163 

0,171  

 0,174 

300 

246 + 48 

 0,136 

 0,142 

 0,150 

 0,153 

 0,145 

 0,151 

 0,159 

 0,162 

350 

296 + 48 

 0,118 

 0,123 

 0,130 

 0,132 

 0,125 

 0,131 

 0,137 

 0,140 

400 

346 + 48 

 0,103 

 0,108 

 0,114 

 0,116 

 0,110 

 0,115 

 0,121 

 0,123 

Brann- 
motstand 

REI 301, 2, 3 / REI 604

1 Gjelder ikke stendere av 36x98 mm. 

2 Forutsetter 48x98 mm, vindsperre av duk og kledning av 12 mm sponplater. 

3 Forutsetter min. 36x148 mm, vindsperre av enten duk, 9,5 mm Gyproc vindsperreplate eller 12 mm asf. Vindtett, og kledning av 14 mm trepanel/12 mm spon/12,5 mm gipsplater. 

4 Forutsetter bærende stenderverk av 48x148 vertikalt påforet 48x48 mm alt. 48x198 mm, 9,5 mm Gyproc vindsperreplate og 15 mm Gyproc Protect F. 

16 og 22 % treandel (hhv 36 og 48 mm stender)

U-verdi - Boligblokk, rekkehus, barnehage, romhøyde 2,4 m

Isolasjons- 
tykkelse  
[mm] 

Stender- 
høyde  
[mm] 

U-verdi [W/m²K] 

36 mm stender 

48 mm stender 

EXTREM 
32 

PROFF 
34 

37 

ØKONOMI 
38 

EXTREM 
32 

PROFF 
34 

37 

ØKONOMI 
38 

150 

98 + 48 

 0,275 

 0,291 

 0,306 

 0,310 

 0,288 

 0,309 

 0,322 

 0,327 

200 

148 + 48 

 0,212 

 0,223 

0,234  

 0,237 

 0,226 

 0,238 

 0,248 

 0,252 

250 

198 + 48 

 0,172 

 0,180 

 0,189 

 0,192 

0,185  

 0,193 

 0,202 

 0,205 

275 

223 + 48 

 0,157 

 0,165 

 0,173 

 0,176 

 0,169 

0,177  

 0,185 

 0,188 

300 

246 + 48 

 0,146 

 0,152 

 0,160 

 0,163 

 0,157 

 0,164 

 0,185 

 0,174 

350 

296 + 48 

 0,126 

 0,131 

 0,138 

 0,140 

 0,136 

 0,142 

 0,148 

 0,150 

400 

346 + 48 

 0,111 

 0,115 

 0,121 

 0,123 

 0,120 

 0,125 

 0,131 

 0,132 

Brann- 
motstand 

REI 301, 2, 3 / REI 604

1 Gjelder ikke stendere av 36x98 mm. 

2 Forutsetter 48x98 mm, vindsperre av duk og kledning av 12 mm sponplater. 

3 Forutsetter min. 36x148 mm, vindsperre av enten duk, 9,5 mm Gyproc vindsperreplate eller 12 mm asf. Vindtett, og kledning av 14 mm trepanel/12 mm spon/12,5 mm gipsplater. 

4 Forutsetter bærende stenderverk av 48x148 vertikalt påforet 48x48 mm alt. 48x198 mm, 9,5 mm Gyproc vindsperreplate og 15 mm Gyproc Protect F. 

20 og 26 % treandel (hhv 36 og 48 mm stender)

U-verdi - Stort næringsbygg, romhøyde 3,5 m 

Isolasjons- 
tykkelse  
[mm] 

Stender- 
høyde  
[mm] 

U-verdi [W/m²K] 

36 mm stender 

48 mm stender 

EXTREM 
32 

PROFF 
34 

37 

ØKONOMI 
38 

EXTREM 
32 

PROFF 
34 

37 

ØKONOMI 
38 

150 

98 + 48 

 0,294 

 0,312 

 0,325 

 0,329 

 0,310 

 0,334 

 0,346 

 0,350 

200 

148 + 48 

 0,226 

 0,238 

 0,248 

 0,252 

 0,245 

 0,257 

 0,267 

 0,270 

250 

198 + 48 

 0,184 

 0,192 

 0,201 

 0,204 

 0,199 

 0,209 

 0,217 

 0,220 

275 

223 + 48 

 0,168 

 0,176 

 0,184 

 0,186 

 0,182 

 0,191 

 0,199 

 0,201 

300 

246 + 48 

 0,156 

 0,163 

 0,170 

 0,173 

 0,170 

 0,177 

 0,184 

 0,186 

350 

296 + 48 

 0,135 

 0,140 

 0,147 

 0,149 

 0,147 

 0,153 

 0,159 

 0,161 

400 

346 + 48 

 0,119 

 0,123 

 0,129 

 0,131 

 0,130 

 0,135 

 0,140 

 0,142 

Brann- 
motstand 

REI 301, 2, 3 / REI 604 

1 Gjelder ikke stendere av 36x98 mm. 

2 Forutsetter 48x98 mm, vindsperre av duk og kledning av 12 mm sponplater. 

3 Forutsetter min. 36x148 mm, vindsperre av enten duk, 9,5 mm Gyproc vindsperreplate  eller 12 mm asf. Vindtett, og kledning av 14 mm trepanel/12 mm spon/12,5 mm gipsplater.
 
4 Forutsetter bærende stenderverk av 48x148 vertikalt påforet 48x48 mm alt. 48x198 mm, 9,5 mm Gyproc vindsperreplate og 15 mm Gyproc Protect F. 

9 og 12 % treandel (hhv 36 og 48 mm stender)

Vegg med høyde 2,4 m uten vinduer og dører

Isolasjons- 
tykkelse  
[mm] 

Stender- 
høyde  
[mm] 

U-verdi [W/m²K] 

36 mm stender 

48 mm stender 

EXTREM 
32 

PROFF 
34 

37 

ØKONOMI 
38 

EXTREM 
32 

PROFF 
34 

37 

ØKONOMI 
38 

150 

98 + 48 

0,237  

 0,250 

0,266  

 0,271 

 0,243 

 0,258 

 0,274 

 0,279 

200 

148 + 48 

 0,182 

 0,191 

0,204  

 0,208 

 0,189 

 0,199 

 0,211 

 0,215 

250 

198 + 48 

 0,148 

 0,155 

0,165  

 0,169 

 0,154 

 0,162 

 0,171 

 0,175 

275 

223 + 48 

 0,135 

 0,142 

0,151  

 0,154 

 0,141 

 0,148 

 0,157 

 0,160 

300 

246 + 48 

 0,126 

 0,131 

0,140  

 0,143 

 0,131 

 0,137 

 0,146 

 0,148 

350 

296 + 48 

 0,108 

 0,113 

0,121  

 0,123 

 0,113 

 0,118 

 0,126 

 0,128 

400 

346 + 48 

 0,095 

 0,100 

0,106  

 0,108 

 0,100 

 0,104 

 0,111 

 0,113 

Brann- 
motstand 

REI 301, 2, 3 / REI 604

1 Gjelder ikke stendere av 36x98 mm. 

2 Forutsetter 48x98 mm, vindsperre av duk og kledning av 12 mm sponplater.
 
3 Forutsetter min. 36x148 mm, vindsperre av enten duk, 9,5 mm Gyproc vindsperreplate eller 12 mm asf. Vindtett, og kledning av 14 mm trepanel/12 mm spon/12,5 mm gipsplater. 

4 Forutsetter bærende stenderverk av 48x148 vertikalt påforet 48x48 mm alt. 48x198 mm, 9,5 mm Gyproc vindsperreplate og 15 mm Gyproc Protect F.

Bindingsverk med utvendig påforing av 48x48mm.

Ved horisontal påforing monteres ytterste sjikt av isolasjonen samtidig med oppsettingen av vindsperren i form av Glava Bastion (rullprodukt). 

Den skal hindre at vind blåser inn i og dermed reduserer effekten av varmeisolasjonen. Den skal også hindre at slagregn og annen fuktighet som trenger igjennom ytterkledningen skal trenge videre inn i konstruksjonen. 

Dampsperren plasseres på varm side av isolasjonen. Dampsperrens viktigste oppgave er å sikre innvendig lufttetting, samt å hindre at fuktighet fra inneluften skal diffundere ut gjennom konstruksjonen med påfølgende kondensering. Dampsperre med klemte skjøter legges sammenhengende på veggen og overlapper dampsperren i tak. 
Oppvarming av bygget kan først begynne etter at dampsperren er montert. 

Hull etter gjennomføringer i vind- og dampsperresjiktet må tettes godt for å unngå luftlekkasjer. 

Veggene må vindavstives i veggplanet for å hindre forskyvninger. Benyttes det ikke platematerialer til innvendig kledning eller vindsperre, må man gå inn med separat avstivning i form av innfelte bord i stenderverket, stag e.l.   
Ytterveggene må forankres til grunnmur for å hindre bevegelse/forskyvning.  
Husk å avstive/forankre bygget også under byggeperioden.

Ny beregningsforutsetninger for U-verdier. 

Trevirkemengden har en viktig betydning for isolering av ytterveggen. Les nærmere om nye og gamle beregningsforutsetninger.  

Frem til nå har U-verdien for yttervegger tatt høyde for en trevirkemengde som kun utgjør stendere satt opp i c/c 60 cm, i tillegg til en toppsvill og en bunnsvill. Dette gjelder våre tidligere, og andre produsenters U-verditabeller, samt at det er dette som var beskrevet i gjeldene anvisning 471.012 fra SINTEF Byggforsk. 

I praksis vet vi at trevirkeandelen er mye større. Vi snakker da om ekstra stendere og losholter i forbindelse med vinduer og dører, det faktum av vegglengder ikke går opp i modulmål, eventuelle doble bunn- eller toppsviller, ekstra stendere i forbindelse med hjørner og der hvor konsentrerte laster skal føres ned. 

Den nevnte anvisningen (471.012) er nå oppdatert, utvidet og publisert.  
Den reelle treandelen pr. kvm vegg blir nå lagt til grunn for beregningene. 

Anvisningen har blitt utvidet til flere blader; 

  • 471.231 U-verdier for vegger over terreng, grunnlag for beregninger 

  • 471.401 U-verdier. Vegger over terreng med bindingsverk av tre med gjennomgående stendere 

  • 471.411 U-verdier. Vegger over terreng med bindingsverk av tre med kontinuerlig utvendig isolasjon 

SINTEF jobber forløpende med å publisere flere blader for flere konstruksjonstyper. 

Verdien er beregnet etter NS-EN ISO 10211, som er en tredimensjonal beregning, erfaringsmessig vil dette bedre U-verdien på tusendelsnivå. 

Dokumentasjon relatert til løsningen

Kontakt oss om denne løsningen