close-pop-up.svg

Bindingverk av I-Profil med innvendig påforing og Bastion Vindsperre

I denne løsningen

Glava

Kontakt oss om denne løsningen

U-VERDI - ENEBOLIG, ROMHØYDE 2,4 M

Isolasjons-
tykkelse
[mm]

Stender-
tykkelse
[mm]

U-verdi [W/m2K]

EXTREM
32 

PROFF
34

37

ØKONOMI
38    

220 170 + 48 x 48 0,180 0,188 0,199 0,203
250 200 + 48 x 48 0,158 0,165 0,175 0,178
270 220 + 48 x 48 0,146 0,153 0,162 0,165
290 240 + 48 x 48 0,136 0,142 0,151 0,154
350 300 + 48 x 48 0,113 0,118 0,125 0,128
400 350 + 48 x 48 0,099 0,103 0,110 0,112
450 400 + 48 x 48 0,088 0,092 0,098 0,100
Brann-
motstand
Under revisjon

Forutsetter normal praktisert vindusandel i småhus av tre. Veggfelt med 13 % treandel 

U-VERDI - BOLIGBLOKK, REKKEHUS, BARNEHAGE, ROMHØYDE 2,4 M

Isolasjons-
tykkelse
[mm]

Stender-
tykkelse
[mm]

U-verdi [W/m2K]
EXTREM
32 
PROFF
34
37 ØKONOMI
38    
220 170 + 48 x 48 0,194 0,201 0,212 0,216
250 200 + 48 x 48 0,169 0,176 0,186 0,189
270 220 + 48 x 48 0,157 0,163 0,172 0,175
290 240 + 48 x 48 0,146 0,151 0,160 0,163
350 300 + 48 x 48 0,120 0,125 0,133 0,135
400 350 + 48 x 48 0,105 0,110 0,116 0,119
450 400 + 48 x 48 0,094 0,098 0,104 0,106
Brann-
motstand
Under revisjon

Veggfelt med 16 % treandel

U-VERDI - STORT NÆRINGSBYGG, ROMHØYDE 3,5 M

Isolasjons-
tykkelse
[mm]

Stender-
tykkelse
[mm]

U-verdi [W/m2K]
EXTREM
32 
PROFF
34
37 ØKONOMI
38    
220 170 + 48 x 48 0,207 0,214 0,225 0,228
250 200 + 48 x 48 0,181 0,187 0,197 0,200
270 220 + 48 x 48 0,167 0,173 0,182 0,185
290 240 + 48 x 48 0,155 0,161 0,169 0,172
350 300 + 48 x 48 0,128 0,133 0,140 0,143
400 350 + 48 x 48 0,112 0,116 0,123 0,125
450 400 + 48 x 48 0,100 0,104 0,109 0,111
Brann-
motstand
Under revisjon

Veggfelt med 20 % treandel

U-VERDI - VEGG MED HØYDE 2,4 M UTEN VINDUER OG DØRER

Isolasjons-
tykkelse
[mm]

Stender-
tykkelse
[mm]

U-verdi [W/m2K]
EXTREM
32 
PROFF
34
37 ØKONOMI
38    
220 170 + 48 x 48 0,166 0,173 0,185 0,189
250 200 + 48 x 48 0,146 0,153 0,163 0,167
270 220 + 48 x 48 0,135 0,142 0,151 0,155
290 240 + 48 x 48 0,126 0,132 0,141 0,144
350 300 + 48 x 48 0,105 0,110 0,118 0,120
400 350 + 48 x 48 0,092 0,096 0,103 0,106
450 400 + 48 x 48 0,082 0,086 0,092 0,094
Brann-
motstand
Under revisjon

Viser en U-verdi med kun stendere c/c 60 cm, samt en topp- og bunnsvill
Veggfelt med 9 % treandel 
Med vindsperre av 12 mm trefiberplate

Nye beregningsforutsetnger for U-verdier

Trevirkemengden har en viktig betydning for isolering av ytterveggen. Les nærmere om nye og gamle beregningsforutsetninger. 

Frem til nå har U-verdien for yttervegger tatt høyde for en trevirkemengde som kun utgjør stendere satt opp i c/c 60 cm, i tillegg til en toppsvill og en bunnsvill. Dette gjelder våre tidligere, og andre produsenters U-verditabeller, samt at det er dette som var beskrevet i gjeldene anvisning 471.012 fra SINTEF Byggforsk.

I praksis vet vi at trevirkeandelen er mye større. Vi snakker da om ekstra stendere og losholter i forbindelse med vinduer og dører, det faktum av vegglengder ikke går opp i modulmål, eventuelle doble bunn- eller toppsviller, ekstra stendere i forbindelse med hjørner og der hvor konsentrerte laster skal føres ned.

Den nevnte anvisningen (471.012) er nå oppdatert, utvidet og publisert.
Den reelle treandelen pr. kvm vegg blir nå lagt til grunn for beregningene.

Glava synliggjør dette ved å bruke fire tabeller.

 • Enebolig, romhøyde 2,4 m.
  Forutsetter normal praktisert vindusandel i småhus av tre.
  Veggfelt med 13 og 17 % treandel (hhv 36 og 48 mm stender)
 • Boligblokk, rekkehus, barnehage, romhøyde 2,4 m.
  Veggfelt med 16 og 22 % treandel (hhv 36 og 48 mm stender)
 • Stort næringsbygg, romhøyde 3,5 m.
  Veggfelt med 20 og 26 % treandel (hhv 36 og 48 mm stender)
 • Vegg med romhøyde 2,4 m.
  Viser en U-verdi uten vinduer og dører, kun stendere c/c 60 cm, samt en topp- og bunnsvill.
  Veggfelt med 9 og 12 % treandel (hhv 36 og 48 mm stender)

Anvisningen har blitt utvidet til flere blader;

 • 471.231 U-verdier for vegger over terreng, grunnlag for beregninger
 • 471.401 U-verdier. Vegger over terreng med bindingsverk av tre med gjennomgående stendere
 • 471.411 U-verdier. Vegger over terreng med bindingsverk av tre med kontinuerlig utvendig isolasjon

SINTEF jobber forløpende med å publisere flere blader for flere konstruksjonstyper.

Verdien er beregnet etter NS-EN ISO 10211, som er en tredimensjonal beregning, erfaringsmessig vil dette bedre U-verdien på tusendelsnivå.

Mellom I-profilene monteres Glava I-bjelkeplate.

I-bjelkeplaten har utfreste spor på to kanter for flensene i I-profilen. For å fylle hele hulrommet må to I-bjelkeplater legges mot hverandre. Alternativt kan det isoleres med Plate/Rull mellom flensene på den ene siden. 
Påforingen utføres med 48 x 48 mm innvendig.

Stenderverk med innvendig påforing gjør det enkelt å montere inntrukket dampsperre. Inntrukket dampsperre vil si at dampsperren monteres mellom stenderverket og den innvendige påforingen. 1/4-del av den totale isolasjonstykkelsen kan legges på varm side av dampsperren. Med denne løsningen kan elføringer legges innenfor dampsperren uten å ødelegge denne. OBS! Gjelder ikke bad/våtrom. Løsningen er ikke anbefalt for bygg som ikke er kontinuerlig oppvarmet.
Dampsperrens viktigste oppgave er å sikre innvendig lufttetting, samt å hindre at fuktighet fra inneluften skal diffundere ut gjennom konstruksjonen med påfølgende kondensering. Dampsperre med klemte skjøter legges sammenhengende på veggen og overlapper dampsperren i tak.
Oppvarming av bygget kan først begynne etter at dampsperre er montert.

Utvendig monteres et vindsperresjikt i form av Glava Bastion (rullprodukt) eller Gyproc vindsperreplater. Den skal hindre at vind blåser inn i og dermed reduserer effekten av varmeisolasjonen. Den skal også hindre at slagregn og annen fuktighet som trenger igjennom ytterkledningen skal trenge videre inn i konstruksjonen.

Hull etter gjennomføringer i vind- og dampsperresjiktet må tettes godt for å unngå luftlekkasjer.

Veggene må vindavstives i veggplanet for å hindre forskyvninger. Benyttes det ikke platematerialer til innvendig kledning eller vindsperre, må man gå inn med separat avstivning i form av innfelte bord i stenderverket, stag e.l. 
Ytterveggene må forankres til grunnmur for å hindre bevegelse/forskyvning.
Husk å avstive/forankre bygget også under byggeperioden.

Dokumentasjon relatert til løsningen

Kontakt oss om denne løsningen